Toidulisandid

Teaduslike fakte Fasti uudistoodete kohta

Toidulisandid  |   |  tekst:  |  fotod: Anonüümne  |  Kommenteeri

TEADUSLIKKE FAKTE AC-C KOMPONENTIDE KOHTA

Beeta-alaniin (β-alaniin) on organismi aminohapetest ainuke beeta-aminohape. β-alaniini

tarbimine suurendab lihase karnosiinisisaldust (2) ja see omakorda on kasulik lihastreeningute ajal kogunenud hapete (vesinikioonid, H+) puhverdamise seisukohast. Lihaste happelisuse puhverdamisvõime suurendamine võimaldab rohkem treenida. β-alaniin parandas submaksimaalset sooritusvõimet rattaergomeetril, mis tulenes tõenäoliselt hapete puhverdamisvõime suurenemisest (14). β-alaniin suurendab ka töövõimet, sest tõkestab meestel neuromuskulaarse väsimuse teket (15) ja võib seega parandada vastupidavust ka jõuharjutuste tegemisel.

β-alaniin näib olevat tõhus, kui seda on kombineeritud kreatiiniga. Eelmisel suvel tutvustati USA-s ACSM‑i kongressil sellekohaseid huvipakkuvaid uuringutulemusi (3). J. Hoffmanni avaldatud uuringus (13) jagati jõutreeninguid tegevad katseisikud rühmadesse. Iga grupi liikmed manustasid vastavalt kas kreatiini, kreatiini koos beeta-alaniiniga või platseebot. Uuringu ajal vaadeldi jõutreeninguid 10 nädala jooksul. Teadlased leidsid, et kreatiini ja β-alaniini kombinatsioon suurendas rasvavaba kehamassi ja vähendas keha rasvahulka rohkem kui ainult kreatiin või ainult platseebo. Kui ühekordne β-alaniini annus on suurem kui 1,6 grammi, võib mõnel inimesel tekkida kerge ohutu nahakihelus.

L-karnitiin-L-tartraadi (LCLT) toimeaine on karnitiin, L-tartraadi roll on stabiliseerida L‑karnitiini. On leitud, et LCLT kasutamine vähendab pärast jõuharjutuste tegemist (1) lihastundlikkust. Teine uurijaterühm selgitas LCLT (2 g karnitiini kolmel päeval nädalas) mõju lihaskahjustusele ja -valule pärast jõuharjutusi. LCLT vähendas jõutreeningu järel tihti verest leitavaid lihaskahjustustele osutavaid aineid ja täpne magnetpilt näitas, et lihaskahjustused olid LCLT kasutajatel poole väiksemad kui nendel, kes olid manustanud platseebot (12). LCLT-st tingitud lihastundlikkuse vähenemine tulenes seega ka tegelikult väiksemast lihaste kahjustusest. Kõige värskemas sama teadlasterühma uuringus leiti, et LCLT kasutamine suurendas pärast jõutreeningut platseeboga võrreldes androgeeniretseptorite hulka (4), mis tuleneb oletatavasti vähemalt osaliselt varem nimetatud lihaskahjustusi vähendavast mõjust (12). Testosterooni mõju kandub lihastesse just androgeeniretseptorite kaudu.

Leutsiin on kõige olulisem lihaskasvu mõjutav aminohape, sest sellel on otseselt lihasvalkude sünteesi alustamist tõhustav toime ja see suurendab kaudselt insuliini kaudu ka lihasvalkude sünteesi (8). Leutsiini mõju valkude lagunemise tõkestamisele on positiivne. Leutsiin on oluline aminohape koos teiste BCAA-amionohapetega, mis vähendavad organismis oleva rasva kogust (5).

KIC (alfa-ketoisokaproaat) on aminohappe leutsiini ketohappeline vorm. On leitud väga olulisi teoreetilised tõendid selle kohta, et KIC vähendab lihasvalkude lagunemist. On leitud, et HMB ja KIC kombinatsioon (3 g HMB ja 0,3 g KIC, iga päev 14 päeva jooksul) vähendab võrreldes platseeboga pärast treeningut tekkivat maksimaaljõu langust (10). See võimaldab treeningu üldmahtu suurendada ja intensiivistada ning võimaldab seega paremat arengut.

HMB (β-hüdroksi-β-metüülbutüraat) on aminohappe leutsiini derivaat. HMB-d on palju uuritud. Nissen ja Sharp (2003) tegid metaanalüüsi toidulisandite uuringute kohta, mis hõlmasid vähemalt kolmenädalasi jõutreeninguid. Kõigi nende uuringute puhul oli HMB annus umbes 3 g päevas. Tulemuseks oli oluline rasvavaba kaalu (rasvavaba kehakaalu moodustavad põhiliselt lihased) ja jõu suurenemine, mistõttu HMB tarvitamisel oli platseeboga võrreldes parem toime.

HMB positiivne mõju näib avalduvat vähemalt lihasvalkude lagunemise vähenemisena (6). HMB kasutamine on vähendanud ka jõutreeningu järgseid lihaskahjustusi (6), mistõttu selle abil on võimalik kiiremini taastuda ja treenida sagedamini ning tõhusamalt.

Kreatiini puhul teatakse selle aine mitmekülgset mõju. Ühelt poolt see tõhustab treeningust tekkivat adaptatsiooni (mh lihasmass, maksimaaljõud ja vastupidavus), kuigi treeningute intensiivsus ja maht jäävad samaks (7). Teisest küljest intensiivistab kreatiin ka treeninguid (11) ja kiirendab taastumist (9). Kui arvestada ka seda mõju, on kretiini toime võrreldes varasemate andmetega veelgi tõhusam. Nagu juba eespool nimetatud, näib β-alaniin tõhustavat ka kreatiini rasvavaba kehakaalu suurendavat mõju (3).


Allikad:

1. Belza A, Jessen AB. Bioactive food stimulants of sympathetic activity: effect on 24-h energy expenditure and fat oxidation. Eur J Clin Nutr. 2005 Jun;59(6):733-41.

2. Caterina MJ ym. Impaired nociception and pain sensation in mice lacking the capsaicin receptor. Science. 2000 Apr 14;288(5464):306-13.

3. Dulloo AG, Green tea and thermogenesis: interactions between catechin-polyphenols, caffeine and sympathetic activity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000 Feb;24(2):252-8.

4. Epel ES ym. Stress and body shape: stress-induced cortisol secretion is consistently greater among women with central fat. Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):623-32.

5. Hellhammer J ym. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. Stress. 2004 Jun;7(2):119-26.

6. Hull KM, Maher TJ. L-tyrosine potentiates the anorexia induced by mixed-acting sympathomimetic drugs in hyperphagic rats. J Pharmacol Exp Ther. 1990 Nov;255(2):403-9.¨

7. Kobayashi Y. Capsaicin-like anti-obese activities of evodiamine from fruits of Evodia rutaecarpa, a vanilloid receptor agonist. Planta Med. 2001 Oct;67(7):628-33.

8. Kovacs E, Mela D. Metabolically active functional food ingredients for weight control. Obesity Reviews 2006 Feb;7 (1), 5978.

9. Lejeune MP, Kovacs EM, Westerterp-Plantenga MS. Effect of capsaicin on substrate oxidation and weight maintenance after modest body-weight loss in human subjects. Br J Nutr 2003; 90: 651659.

10. Liebermann HR ym. Tyrosine prevents effects of hyperthermia on behavior and increases norepinephrine. Physiol Behav. 2005 Jan 31;84(1):33-8. Epub 2004 Dec 8.

11. Lorenzen JK, Jacobsen R, Astrup A. Effect of short-term high dietary calcium intake on 24-h energy expenditure, fat oxidation, and fecal fat excretion (Abstract). Int J Obes Relat Metab Disord 2004; 28: S34.

12. Rosmond R ym. Stress-related cortisol secretion in men: relationships with abdominal obesity and endocrine, metabolic and hemodynamic abnormalities. J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jun;83(6):1853-9.

13. Steptoe A ym. Central adiposity and cortisol responses to waking in middle-aged men and women. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004 Sep;28(9):1168-73.

14. Volek JS, Kraemer WJ, Rubin MR, Gomez AL, Ratamess NA, Gaynor P. L-Carnitine L-tartrate supplementation favorably affects markers of recovery from exercise stress. Am J Physiol Endocrinol Metab 282: E474-82, 2002.

15. Wutzke KD, Lorenz H. The effect of l-carnitine on fat oxidation, protein turnover, and body composition in slightly overweight subjects. Metabolism. 2004 Aug;53(8):1002-6.

16. Yoshioka M. ym. Effects of red pepper added to high-fat and high-carbohydrate meals on energy metabolism and substrate utilization in Japanese women. Br J Nutr. 1998 Dec;80(6):503-10.

17. Yoshioka M. ym. Effects of red pepper on appetite and energy intake. Br J Nutr. 1999 Aug;82(2):115-23.

18. Yoshizumi M ym. Effect of evodiamine on catecholamine secretion from bovine adrenal medulla. J Med Invest. 1997 Aug;44(1-2):79-82.

19. Zemel MB. The role of dairy foods in weight management. J Am Coll Nutr. 2005 Dec;24(6 Suppl):537S-46S.

TEADUSLIKKE FAKTE FAST BURNERI KOMPONENTIDE KOHTA

Fast Burner on loodud viimaste uurimustulemuste põhjal ainevahetust kiirendavatest ja rasva energiaks muundamist kiirendavatest komponentidest. Keha rasvade vähendamisel on oluline ühelt poolt ladustatud rasvade (triglütseriidide) lagunemine vabadeks rasvhapeteks ehk lipolüüs ja rasvhapete vabanemine vereringesse, nende transportimine verest rakkudesse ning rakkudes rasvhapete transportimine põletuskeskustesse” mitokondritesse. Neile vastandlikuks protsessiks kehas on ladustatud rasvade süntees positiivse energiatasakaalu tulemusel, mida omakorda mõjutab küllastatuse reguleerimine. Fast Burner on loodud tõhustama kõiki keha rasva vähendamise komponente ja vähendama rasva ladestuste lisandumismehhanisme. Fast Burneri koostisosad, roheline tee ja selles sisalduvad katehhiinid, L-türosiin, kaltsium, evodiamiin ja L-karnitiin-L-tartraat kiirendavad teaduslike uurimuste põhjal rasvade põletamist (3, 6, 7, 15, 19). Fast Burner sisaldab ka fosfatidüülseriini, mis võib kaudselt vähendada rasva ladestumist organismis (5). Fast Burneri aktiivsed aineosad tõhustavad ka sünergiliselt üksteise mõju organismis (1,6). Koostisosade sisaldus on tootes tasemel, mille puhul näib neil olemasolevate uuringute (1) ja kasutajate kogemuste põhjal olevat parim füsioloogiline mõju. Roheline tee sisaldab rohkesti polüfenoolide hulka kuuluvaid katehhiine ja mõningal määral kofeiini (8). Rohkesti katehhiine sisaldav roheline tee suurendab tõendatult sümpaatilise närvisüsteemi aktiivsust ja 24-tunnist energiakulu ning rasvade oksüdeerumist (põletamist) (3). Katehhiinid pärsivad ka teatud ensüümi aktiivsust, mis lagundab kiiresti tekkinud noradrenaliini (NA) (1). NA omakorda suurendab termogeneesi, vabastab põletamiseks rasvhappeid ning parandab küllastustunnet (1), mistõttu selle mõju pikendamine suurendab rasva põletamist. Katehhoolamiinide, nagu NA, tekkimist stimuleerib omakorda Fast Burneris sisalduv evodiamiin (18) ja tõenäoliselt ka türosiin (1). Ka nende mõju suurendavad rohelises tees sisalduvad katehhiinid. Rohelises tees vähesel määral sisalduval kofeiinil on lisaks koos teiste sümpaatilist närvisüsteemi stimuleerivate ainetega termogeneesi tugevdav mõju (1). Termogeneesis juhitakse tavalisest suurem osa energiatoodangust soojuse tootmisse. See on keha rasvavarude vähendamiseks tõeliselt hea moodus, sest selle abil vabaneb suurem osa saadud kaloritest soojusena.

Evodiamiin on toorestest evodia rutaecarpa viljadest eraldatud bioaktiivne komponent (18). Fast Burner sisaldab evodiamiini selle kapsaitsiinile sarnaneva mõju tõttu (7). Kapsaitsiinil võib omakorda olla pikaajalisel kasutamisel ebameeldivaid kõrvalmõjusid, nt maoärritus (8). Evoodia viljad ei ole nii põletavad nagu kapsaitsiin (7), mistõttu need magu ei ärrita. On leitud, et kapsaitsiin suurendab sümpaatilise närvisüsteemi aktiivsust, energiatarbimist ja teatud uurimuste alusel ka rasvade oksüdeerumist (9, 16, 17). Kapsaitsiini mõju tuleneb tõenäoliselt selle võimest stimuleerida NA eritumist (2).

Evodiamiin stimuleerib ka katehhoolamiinide, nagu NA, eritumist (18). Evodiamiin stimuleerib lisaks samu vanilloidretseptoreid nagu kapsaitsiin (7). Katsetes rottidega on näidatud, et evodiamiin vähendab rasva ladestumist ja kaalu kasvu, mis tuleneb aine võimest suurendada samaaegselt nii soojatootmist kui ka rasva kadu (7). Nagu varem juba nimetatud, tõhustavad rohelises tees sisalduvad katehhiinid evodiamiini mõju, mistõttu võib neil koos kasutatuna olla suur mõju rasvade põletamise protsessidele.

Türosiin toimib organismis katehhoolamiinide, dopamiini ja NA eelastmena (10). NA süntees sümpaatilises närvisüsteemis võib muutuda tõhusamaks, kui antud substraadi kättesaadavus paraneb (1). On olemas viiteid sellele, et türosiin tugevdab sümpaatilist närvisüsteemi stimuleerivate aineosade mõju energiatasakaalule (6). Fast Burneris sisalduv L‑türisiin tõhustab seega veelgi rohelise tee katehhiinide ja evodiamiini mõju rasvade põletamisele.

Toidust saadaval kaltsiumil näib olevat kindel roll energia ainevahetuse reguleerimisel (19). Rohkelt kaltsiumi sisaldav toiduvalik vähendab liigsest saadud energiahulgast tulenevat kaalutõusu, suurendab rasva lagunemist ja väldib ainevahetuse aeglustumist kaalulanguse ajal (19). Selline toime on toidus sisalduva kaltsiumi mõju tulemus rakusisese kaltsiumi kogusele, mis arvatakse reguleerivat rasvade ainevahetust (19). Kaltsium seob ka rasvhappeid maos ja vähendab sellega rasvade imendumist (11). Vadaku valgud ja hargnenud ahelaga aminohapped (BCAA) muudavad tõhusamaks piimatoodetest saadava kaltsiumi mõju ülekaalu vältimisel (19) ja vähendavad vaevusi (14), mis muutuvad kaalulangetamise ajal tihti tavalisest häirivamaks. Seetõttu on rasvade põletamiseks mõeldud preparaadis lihasvaevuste vähendaja oluliseks lisakomponendiks.


Allikad :

1. Blomstrand E. A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigue. J Nutr. 2006 136: 544S-547S.

2. Blomstrand E, Eliasson J, Karlsson HK, Kohnke R. Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise. J Nutr. 2006 Jan;136(1 Suppl):269S-73S

3. Blomstrand E, Hassmen P. Infl uence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on perceived exertion during exercise.
Acta Physiol Scand. 1997 159: 41-9.

4. Crowe MJ. Effects of dietary leucine supplementation on exercise performance. Eur J Appl Physiol. 2006 97: 664-72. Epub 2005 Oct 29.

5. Groff, J.L. & Gropper, S.S. 2000, 173-177. Advanced Nutrition and Human Metabolism. Wadsworth, USA.

6. Katsanos CS, Kobayashi H ym. A high proportion of leucine is required for optimal stimulation of the rate of muscle protein synthesis by essential amino acids in the elderly. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2006 Aug;291(2):E381-7. Epub 2006 Feb 28.

7. Koopman R, Wagenmakers AJ, Manders RJ, Zorenc AH, Senden JM, Gorselink M, Keizer HA, van Loon LJ. Combinedingestion of protein and free leucine with carbohydrate increases postexercise muscle protein synthesis in vivo in male subjects. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005 288: E645-53.

8. Layman DK., Walter DA. Potential importance of leucine in treatment of obesity and the metabolic syndrome. J Nutr. 2006 136(1 Suppl): 319S-23S.

9. Mero A, Pitkänen H, Oja SS, Komi PV, Pontinen P, Takala T. Leucine supplementation and serum amino acids, testosterone, cortisol and growth hormone in male power athletes during training. J Sports Med Phys Fitness. 1997 Jun;37(2):137-45.

10. Mourier A., Bigard AX. ym. Combined effects of caloric restriction and branched-chain amino acid supplementation on body composition and exercise performance in elite wrestlers. Int J Sports Med. 1997 18: 47-55.

11. Norton LE., Layman DK. Leucine regulates translation initiation of protein synthesis in skeletal muscle after exercise. J Nutr. 2006 136: 533S-537S.

12. Smith, K., Reynolds, N., Downie, S., Patel, A. & Rennie, M.J. Effects of fl ooding amino acids on incorporation of labelled amino acids into human muscle protein. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism 275, E73-E78, 1998.

13. Shimomura Y., Yamamoto Y., Bajotto G. ym. Nutraceutical effects of branched-chain amino acids on skeletal muscle. J Nutr. 2006 136: 529S-532S.

14. Tipton KD, Wolfe RR. Exercise, protein metabolism, and muscle growth. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2001 11, 109-32.

TEADUSLIKKE FAKTE PUMP+ KOMPONENTIDE KOHTA


Pump+ sisaldab L-arginiini, L-tsitrulliinmalaati, tauriini ja Pycnogenol®-i, mis erinevate mehhanismide kaudu laiendavad veresooni (2, 4, 12, 15) ja parandavad sellega ka lihaste tööd. Pump+ sisaldab ka Kre-Alkalyn®-i kreatiini, mis omakorda suurendab rakusisese vedeliku hulka (16, 21) ja mõjutab seega lihaste tööd positiivselt.

Pump+-i loomisel oli eesmärgiks maksimeerida organismis lämmastikoksiidi (ingl nitric oxide, NO) tootmist.

Lämmastikoksiid on meie organismis olev ühend, mis reguleerib vereringet veresoontes (5) ja laiendab veresooni (11). On tõestatud, et lämmastikoksiid reguleerib verevoolu lihastesse ka treeningu ajal, mis on omakorda oluline nt treeningumahu seisukohast (13). Vereringe tõhustumise tulemusel insuliinitundlike kudede, nt lihaskudede toitainete omandamine paraneb ja ainevahetussaaduste eemaldamine organismist kiireneb (9). See tähendab tõhusamat lihaste treeningut, kiiremat taastumist seeriate ja treeningute vahel ning rasvade intensiivistunud põletamist.

L-arginiin on lähteaine veresoonte endoteeli (siseseina) lämmastikoksiidi süntaasis (eNOS) ja lämmastikoksiidi olulisim esmane aste veresoonte endoteelis (19). Organism sünteesib lämmastikoksiidi aminohappest L-arginiinist peaaegu kõikides rakutüüpides (9). Ongi kindlaks tehtud, et L-arginiin laiendab veresooni (2). On ka viiteid sellele, et L-arginiin tõhustab treeningute mõju insuliinitundlikkusele ja kapillaaride ehk juussoonte kasvule lihastes (14). Kapillaarid omakorda transpordivad toitaineid verest rakkudesse, mistõttu see võib viia nende ainete täiendavale transportimisele lihastesse. Kaudselt ongi tõestatud, et jõutreeningu tekitatav vereringluse tõhus suurenemine arendab suuremat jõudu (6). L-arginiin on seega keskne koostisosa tootes, mille abil soovitakse tõhustada vereringlust ja parandada lihaste tööd. L‑arginiin võib ka suurendada lihasmassi ja -jõudu (3) ning parandada aeroobset sooritusvõimet (13). Ühes hiljutises uurimuses leiti, et suu kaudu manustatud L-arginiin kiirendab lisaks kaalulangetamist, säästab rasvata kudesid ja parandab glükoosi ainevahetust, insuliinitundlikkust, endoteeli tegevust ning vähendab oksüdatiivset stressi ülekaalulistel insuliinresistentsetel II tüüpi diabeeti põdevatel inimestel (10). L-arginiinist võib olla abi ka suure kolesteroolisisalduse ja kõrge vererõhu all kannatavatele inimestele ning suitsetajatele (19).

L-tsitrulliin on arginiini looduslikuks eelastmeks organismis (12). Erinevalt L-arginiinist ei metaboliseeru L-tsitrulliin soolestikus ega maksas (12). Seega on L-tsitrulliin kudedes kergesti kättesaadav ja muudetav L-arginiiniks, mille kaudu suurenevad plasma ja kudede L‑arginiinisisaldus ning lämmastikoksiidi tootmine (12). Otsene L-tsitrulliini kättesaadavus suurendab kahekordselt plasma L-arginiini sisaldust tervetel inimestel (7). L-tsitrulliinmalaati on lisatud Pump+-le, et suurendada plasma ja kudede arginiinisisaldust rohkem, kui seda ainult L‑arginiini abil oleks võimalik saada. Tsitrulliinmalaat on parandab inimestel aeroobset energiatootmist (1) ehk siis mõjutab see positiivselt ka vastupidavust.

Püknogenool näib lisaks oma antioksüdatiivsele mõjule stimuleerivat ensüümi eNOS aktiivsust ja suurendavat sellega ka lämmastikoksiidi sisaldust organismis (4). Just eNOS kiirendab arginiini muutumist lämmastikoksiidiks (17). Püknogenooli on lisatud Pump+-ile, et maksimeerida L-arginiinist moodustuva lämmastikoksiidi hulka. Püknogenool laiendab veresooni ja parandab sellega mikrovereringet (23). Püknogenool võib ka vähendada krampe ja leevendada lihasvalu (20).

Tauriini kasutatakse palju nn energiajookides. See tuleneb antud aine võimalikust kognitiivsest mõjust (18). Tauriin toimib organismis ka veresooni laiendavalt (15), mistõttu on seda lisatud ka Pump+-i koostisse.

Kre-Alkalynis sisalduv kreatiin suurendab vedeliku hulka kehas, mistõttu ka rakusisese vedeliku hulk suureneb (16). Raku vedelikukoguse ja sellega ka raku mahu suurenemine parandab lihaste tööd. Lihaste raku paisumine stimuleerib valkude sünteesi ja vähendab valkude lagunemist (22). Sellepärast sisaldab ka Pump+ KreAlkalyni inmonohüdraati ja kreatiinmonohüdraati

Allikad:

1. Bendahan D, Mattei JP ym. Citrulline/malate promotes aerobic energy production in human exercising muscle. Br J Sports Med. 2002 Aug;36(4):282-9.

2. Clarkson P., Adams MR., Oral L-arginine improves endothelium-dependent dilation in hypercholesterolemic young adults. J Clin Invest. 1996 Apr 15;97(8):1989-94.

3. Elam RP ym. Effects of arginine and ornithine on strength, lean body mass and urinary hydroxyproline in adult males. J Sports Med Phys Fitness. 1989
Mar;29(1):52-6.

4. Fitzpatrick DF, Bing B, Rohdewald P. Endothelium-dependent vascular effects of Pycnogenol. J Cardiovasc Pharmacol. 1998 Oct;32(4):509-15.

5. Giles TD. Aspects of nitric oxide in health and disease: a focus on hypertension and cardiovascular disease. J Clin Hypertens (Greenwich). 2006 Dec;8(12 Suppl 4):2-16.

6. Hansen S ym. The effect of short-term strength training on human skeletal muscle: the importance of physiologically elevated hormone levels. Scand J Med Sci Sports. 2001 Dec;11(6):347-54.

7. Harris, P. A, ym. Oral citrulline effectively elevates plasma arginine levels for 24 hours in normal volunteers. Circulation 106(suppl): II-339, 2002.

8. Hecker, M., Sessa, W. C., Harris, H. J., Anggard, E. E. & Vane, J. R. (1990) The metabolism of L-arginine and its signifi cance for the biosynthesis of endothelium-derived relaxing factor: cultured endothelial cells recycle L-citrulline to L-arginine. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87:8612-8616.

9. Jobqen WS, ym. Regulatory role for the arginine-nitric oxide pathway in metabolism of energy substrates. J Nutr Biochem. 2006 Sep;17(9):571-88. Epub 2006 Jan 9

10. Lucotti P, Setola E. ym. Benefi cial effects of a long-term oral L-arginine treatment added to a hypocaloric diet and exercise training program in obese, insulin-resistant type 2 diabetic patients. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2006 Nov;291(5):E906-12. Epub 2006 Jun 13.

11. Maionara A., O. Driscoll G. ym. Exercise and the nitric oxide vasodilator system. Sports Med. 2003;33(14):1013-35.

12. Maritza J. Romero, Daniel H. Platt, Ruth B. Caldwell, R. William Caldwell (2006). Therapeutic Use of Citrulline in CardiovascularDisease Cardiovascular Drug Reviews 24 (3-4), 275290.

13. Maxwell AJ ym. Limb blood fl ow during exercise is dependent on nitric oxide. Circulation. 1998 Jul 28;98(4):369-74.

14. McConell GK. Effects of L-arginine supplementation on exercise metabolism. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2007 Jan;10(1):46-51.

15. Pop-Busui R ym. Depletion of taurine in experimental diabetic neuropathy: implications for nerve metabolic, vascular, and functional defi cits. Exp Neurol. 2001 Apr;168(2):259-72.

16. Powers ME ym. Creatine Supplementation Increases Total Body Water Without Altering Fluid Distribution. J Athl Train. 2003 Mar;38(1):44-50.

17. Ricciardolo FL, Nijkamp FP, Folkerts G. Nitric oxide synthase (NOS) as therapeutic target for asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Curr Drug Targets. 2006 Jun;7(6):721-35.

18. Seidl R ym. A taurine and caffeine-containing drink stimulates cognitive performance and well-being. Amino Acids. 2000;19(3-4):635-42.

19. Siasos G, Tousoulis D. ym. l-Arginine, the substrate for NO synthesis: An alternative treatment for premature atherosclerosis? Int J Cardiol. 2006 Jul 20; [Epub ahead of print]

20. Vinciquerra G ym. Cramps and muscular pain: prevention with pycnogenol in normal subjects, venous patients, athletes, claudicants and in diabetic microangiopathy. Angiology. 2006 May-Jun;57(3):331-9.

21. Volek JS ja Rawson ES. Scientifi c basis and practical aspects of creatine supplementation for athletes. Nutrition. 2004 Jul- Aug;20(7-8):609-14.

22. Waldegger S ym. Effect of cellular hydration on protein metabolism. Miner Electrolyte Metab. 1997;23(3-6):201-5.

23. Wang S ym. The effect of pycnogenol on the microcirculation, platelet function and ischemic myocardium in patients with coronary arteric diseases. Eur Bull Drug Res 7(2):19-25, 1999. Kohama T ym. Clinical applications of pycnogenol in Japan. Prog Med 24:1503-1510, 2004

TEADUSLIKKE FAKTE BCAA KOMPONENTIDE KOHTA

BCAA
ehk hargnenud ahelaga aminohapete hulka kuuluvad leutsiin, isoleutsiin ja valiin. Need on ka elutegevuseks vältimatult vajalikud aminohapped, st organism ei suuda neid ise toota, vaid need tuleb saada toidust. Lihaskasvu seisukohast on neist olulisimaks (tegelikult kõigist aminohapetest olulisimaks) leutsiin. Hargnenud külgahelaga aminohapped, neist eriti leutsiin, stimuleerivad valkude sünteesi (2, 7, 11, 12), vähendavad treeningujärgset lihasvalu (13), tõhustavad kaalulangetamist (8) ja parandavad jõudu ning vastupidavust (4).

Leutsiin mõjutab suukaudsel manustamisel lihaste kasvu, stimuleerides valkude sünteesi ja vähendades lihasvalkude lagunemist nii puhkehetkel kui ka pärast treeningut (2, 7, 11, 12). Leutsiin intensiivistab valkude sünteesi kaudselt ka insuliini kaudu (12). Treeningu ajal lihasvalkude lagunemine kasvab nagu üldiselt ajutiselt ka valkude süntees (14). Pärast treeningut läheb valkude sünteesi taastumiseks vaja BCAA-aminohappeid, neid sisaldavaid valke või soovitavalt mõlemat koos süsivesikutega, et lihaskoe leutsiinisisaldus (11) ja teisest küljest ka muude aminohapete positiivne mõju oleks maksimaalne ning lihasvalkude süntees võimalikult tõhus (7). Viimase aja uuringud on näidanud, et pärast jõutreeningut suurendab leutsiini lisamine valgu-süsivesikujooki varasemaga võrreldes lihasvalkude sünteesi (7).

Hargnenud külgahelaga aminohapetest ja eriti leutsiinist näib olevat kasu ka kaalulangetamise ajal (10). Valkude sünteesi stimuleeriva mõju tõttu aitab leutsiin säästa lihasvalku energiapiirangu (kaalulangetamise) ajal (8). Leutsiin stabiliseerib ka vere glükoosisisaldust, sest reguleerib glükoosi oksüdeerumist lihastes (8), mistõttu rasva põletamine organismis tõhustub. Hargnenud külgahelaga aminohapped aitavad hoida ka kaalulangetamise ajal sooritusvõime kõrgel tasemel (10).

Hargnenud külgahelaga aminohapped, manustatuna enne kükitamisharjutust, vähendavad treeningujärgset lihasvalu, mis esineb mõned päevad pärast treeningut (13).

Hargnenud ahelaga aminohapete poolt tekitatav valkude sünteesi tõhustumine ja valkude lagunemise vähenemine võib seega kiirendada lihaste taastumist pärast treeningut (13). Hargnenud külgahelaga aminohapped suurendavad ka jõudu ja parandavad vastupidavust. Hargnenud külgahelaga aminohapete lisandumine vereringesse võib vähendada aju poolt trüptofaani omastamist ja 5-HT-sünteesi, mis aeglustab väsimuse teket (1). Ongi tehtud kindlaks, et nimetatud aminohapped vähendavad võrreldes platseeboga soorituse ajal tekkinud väsimust (3). Kuuenädalane leutsiini tarvitamine on parandanud ka sõudjate vastupidavust ja ülakeha jõutaset võrreldes platseeboga (4). Tihti väheneb tugeva treeningu ajal vere leutsiinisisaldus (9), mis toetab samuti leutsiini tarvitamist treeningute ajal. Viimase aja uuringute valguses võib leutsiinil olla oluline roll valkude sünteesi stimuleerimisel vanuritel (6). Vanurite valkude süntees intensiivistub, kui neile manustatavale vältimatute aminohapete segule lisatakse peaaegu kahekordne kogus leutsiini (6). Lihasmassi vähenemine vananedes nõrgestab vanurite teovõimet. Tõhustades valkude sünteesi, saab vanuritel lihasmassi vähenemist aeglustada. Hargnenud külgahelaga aminohapped (BCAA) ka imenduvad paljude teiste aminohapetega võrreldes kiiremini ja tõhusamalt (5), põhjustades sellega nende aminohapete kiire liikumise lihastesse ja seetõttu kiire toime.


Allikad:

1. Blomstrand E. A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigue. J Nutr. 2006 136: 544S-547S.

2. Blomstrand E, Eliasson J, Karlsson HK, Kohnke R. Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise. J Nutr. 2006 Jan;136(1 Suppl):269S-73S

3. Blomstrand E, Hassmen P. Infl uence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on perceived exertion during exercise.
Acta Physiol Scand. 1997 159: 41-9.

4. Crowe MJ. Effects of dietary leucine supplementation on exercise performance. Eur J Appl Physiol. 2006 97: 664-72. Epub 2005 Oct 29.

5. Groff, J.L. & Gropper, S.S. 2000, 173-177. Advanced Nutrition and Human Metabolism. Wadsworth, USA.

6. Katsanos CS, Kobayashi H ym. A high proportion of leucine is required for optimal stimulation of the rate of muscle protein synthesis by essential amino acids in the elderly. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2006 Aug;291(2):E381-7. Epub 2006 Feb 28.

7. Koopman R, Wagenmakers AJ, Manders RJ, Zorenc AH, Senden JM, Gorselink M, Keizer HA, van Loon LJ. Combined ingestion of protein and free leucine with carbohydrate increases postexercise muscle protein synthesis in vivo in male subjects. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005 288: E645-53.

8. Layman DK., Walter DA. Potential importance of leucine in treatment of obesity and the metabolic syndrome. J Nutr. 2006 136(1 Suppl): 319S-23S.

9. Mero A, Pitkänen H, Oja SS, Komi PV, Pontinen P, Takala T. Leucine supplementation and serum amino acids, testosterone, cortisol and growth hormone in male power athletes during training. J Sports Med Phys Fitness. 1997 Jun;37(2):137-45.

10. Mourier A., Bigard AX. ym. Combined effects of caloric restriction and branched-chain amino acid supplementation on body composition and exercise performance in elite wrestlers. Int J Sports Med. 1997 18: 47-55.

11. Norton LE., Layman DK. Leucine regulates translation initiation of protein synthesis in skeletal muscle after exercise. J Nutr. 2006 136: 533S-537S.

12. Smith, K., Reynolds, N., Downie, S., Patel, A. & Rennie, M.J. Effects of fl ooding amino acids on incorporation of labelled amino acids into human muscle protein. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism 275, E73-E78, 1998.

13. Shimomura Y., Yamamoto Y., Bajotto G. ym. Nutraceutical effects of branched-chain amino acids on skeletal muscle. J Nutr. 2006 136: 529S-532S.

14. Tipton KD, Wolfe RR. Exercise, protein metabolism, and muscle growth. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2001 11, 109-32.

TEADUSLIKKE FAKTE OOMEGA-3 KOMPONENTIDE KOHTA

n-3 rühma rasvhapped mõjutavad organismi positiivselt. Aktiivsele liikujale/sportlasele on huvipakkuvaim rasvapõletamise tõhustumine (2, 5, 6), stressihormooni eritumise vähenemine (7), rasvata lihasmassi säilimine kaalulangetamise ajal (11) ja põletike vähenemine (12).

Kalaõli vähendab inimestel keha rasva hulka (2) ja suurendab rasva kasutamist energia tootmiseks nii puhkehetkel kui ka treeningul (5,6). Kui toidu hulgas asendati 6 g muud rasva 6 g kalaõliga, tehti kindlaks katseisikute rasva hulga oluline vähenemine kolme nädala jooksul ja rasvade oksüdeerumise võimendumine tervetel täiskasvanutel (2). Sama uurimisrühma varasema uuringu kohaselt vähendas 6 g kalaõli päevas glükoosikoormusest tulenenud insuliini eritust 40% (5). Madalam insuliinitase omakorda vähendab rasvade ladestumist organismis. Ka glükoosikoormuse ajal vähenes süsivesikute oksüdeerumine 35% ja rasvade oksüdeerumine (põletamine) suurenes 35% (5). Kalaõli suurendab oliiviõliga võrreldes pisut rasvade ja vähendab süsivesikute oksüdeerumist treeningu ajal (6). Kalaõli võib ka suunata organismi valkude oksüdeerimiselt rasvade oksüdeerimise suunas (14), mistõttu sellel võib olla ka valke (lihaskude) säästev mõju.

Jõu- ja vastupidavustreeningud suurendavad vere stressihormooni kortisooli sisaldust (3, 10). Kortisool on kataboolne, lihaskude lagundav hormoon. n-3-rasvhapete lisamine näib takistavat vaimse stressi poolt põhjustatavat kortisoolisisalduse suurenemist (7). Vere kortisoolikoguse alanemine vähendab organismi lagundamisvõimet ja on seetõttu lihasmassi seisukohast positiivne (9). Vere suur kortisoolisisaldus suurendab ka rasva kogunemist kõhupiirkonda (8). n‑3‑rasvhapped aitavad kaasa rasvata kehamassi säilitamisele kaalulangetamise ajal (11). Lihasmassi säilitamine on õnnestunud kaalulangetamise puhul üks olulisemaid tegureid. Ülekaalulistel n-3‑rasvhappeid manustanud isikutel oli pärast kaalulangetamist 10% parem tulemus rasvatu kehamassi säilimise suhtes ning ka paranenud insuliinitundlikkus kui n‑6‑rasvhappeid manustanud isikutel.

Kalaõlis sisalduvatel n-3-rasvhapetel näib olevat ka põletikulist reaktsiooni ja seega valu vähendav mõju (12). Kalaõli (n-3-rasvhappeid 12002400 mg) saanud kaela- ja seljavalude all kannatavate patsientide vaevused vähenesid (12).

Uuringu tulemuste kohaselt võivad kalaõlis sisalduvad n-3-rasvhapped olla ohutuks alternatiiviks põletikulise valu ravimitele kaela- ja seljavalude ravis (12).

Mis on oomega-3 rasvhapped?

n-3 ehk oomega-3 rühma rasvhapped kuuluvad vajalike hulgiküllastumata rasvhapete hulka, mida organism ise toota ei suuda ja mis tuleb saada toidust (4). Kalaõli sisaldab ohtralt n-3 rühma rasvhappeid eikosapentaeenhapet (EPA) ja dokosaheksaeenhapet (DHA). Nimetatud rasvhapete kasulik mõju on üldtuntud, kuid läänemaailmas saadakse neid toidust liiga vähe, mistõttu soovitatakse n-3-rasvhappeid toiduvalikule juurde lisada (14).

Alfalinoleenhape (ALA), mh linaseemne- ja rüpsiõlis sisalduv n-3 rühma rasvhape, muutub organismis eikosapentaeenhappeks ja dokosaheksaeenhappeks (4). Siiski võib ALA muutumine pika ahelaga EPA- ja DHA-rasvhappeks olla piiratud, vähemalt DHA osas meestel, kuid ka EPA puhul (15). Meestel muutub toidust saadud ALA-st DHA-ks alla 0,1% (15), st et saada kahele kalaõlikapslile vastavas koguses dokosaheksaeenhapet, peab manustama vähemalt 240 g alfa‑linoleenhapet. Organism saab seega vajalikud n-3 rühma rasvhapped kalaõlist märgatavamalt kergemini kätte. Piisava, kalaõlist või rasvasest kalast saadava DHA omastamine on oluline kudede optimaalseks talitluseks.Allikad:

1. Burdge GC, Calder PC. Conversion of alpha-linolenic acid to longer-chain polyunsaturated fatty acids in human adults.Reprod Nutr Dev. 2005 Sep-Oct;45(5):581-97.

2. Couet C, Delarue J ym. Effect of dietary fi sh oil on body fat mass and basal fat oxidation in healthy adults. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997 Aug;21(8):637-43.

3. Daly W, Seeqers CA. Relationship between stress hormones and testosterone with prolonged endurance exercise. Eur JAppl Physiol. 2005 Jan;93(4):375-80. Epub 2004 Nov 20.

4. Das UN. Essential Fatty acids - a review. Curr Pharm Biotechnol. 2006 Dec;7(6):467-82.

5. Delarue J, Couet C ym. Effects of fi sh oil on metabolic responses to oral fructose and glucose loads in healthy humans. Am J Physiol. 1996 Feb;270(2 Pt 1):E353-62.

6. Delarue J, Labarthe F, Cohen R. Fish-oil supplementation reduces stimulation of plasma glucose fl uxes during exercise in untrained males. British Journal of Nutrition, Volume 90, Number 4, October 2003, pp. 777-786(10)

7. Delarue J, Matzinger O ym. Fish oil prevents the adrenal activation elicited by mental stress in healthy men. Diabetes Metab. 2003 Jun;29(3):289-95.

8. Gluck ME, Geliebter A, Lorence M. Cortisol stress response is positively correlated with central obesity in obese women with binge eating disorder (BED) before and after cognitive-behavioral treatment. Ann N Y Acad Sci. 2004 Dec;1032:202-7.

9. Jackman RW ja Kandarian SC. The molecular basis of skeletal muscle atrophy. Am J Physiol Cell Physiol. 287: C834-843, 2004.

10. Kraemer WJ, Ratamess NA. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports Med. 2005;35(4):339-61.

11. Kriketos AD, Robertson RM ym. Role of weight loss and polyunsaturated fatty acids in improving metabolic fi tness in moderately obese, moderately hypertensive subjects. J Hypertens. 2001 Oct;19(10):1745-54.

12. Maroon JC, Bost JW. Omega-3 fatty acids (fi sh oil) as an anti-infl ammatory: an alternative to nonsteroidal anti-infl ammatory drugs for discogenic pain. Surg Neurol. 2006 Apr;65(4):326-31.

13. Michaeli B, M Berger M, Revelly JP ym. Effects of fi sh oil on the neuro-endocrine responses to an endotoxin challenge in healthy volunteers. Clin Nutr. 2006 Oct 17; [Epub ahead of print].

14. Sanz Sampelayo MR, Fernandez Navarro JR ym. Thermogenesis associated to the intake of a diet non-supplemented or supplemented with n-3 polyunsaturated fatty acid-rich fat, determined in rats receiving the same quantity of metabolizable energy. Ann Nutr Metab. 2006;50(3):184-92. Epub 2006 Jan 10.

15. Williams CM, Burdge G. Long-chain n-3 PUFA: plant v. marine sources. Proc Nutr Soc. 2006 Feb;65(1):42-50.


Fitness.ee avaldatud teksti-, foto- ja videomaterjalide kopeerimine on lubatud ainult Robocop OÜ kirjalikul loal. Materjalide loata kasutamise eest esitatakse arve. Loa saamiseks palume pöörduda: toimetus@fitness.ee

 

Ilusad juuksed on iga naise kroon

Toidulisandid | 

Siinkohal rõhutan, et juukseid tuleks turgutada ja hooldada nii seest- kui ka väljast. Välispidistest nippidest kasutan järgmisi: üritan…


Kuidas valida ja kasutada rasvapõletajaid?”

Toidulisandid |  (3)

Mis on parim rasvapõletaja”?

[h3]Kõigepealt olgu öeldud, et mistahes “rasvapõletaja, õigemini termogeenne aine (aine, mis…


Kuidas targalt kasutada Vitargot?

Toidulisandid | 

Kuidas, miks ja millal mina Vitargot kasutan: Tavaliselt…