KUTSE! Praktilistele spordivaldkonna seminaridele

Fitness.ee | 11.11.2019, 16:56

21.11.2019 Keskendumine spordis: oskus, mis vajab eraldi tähelepanu! (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=CF715ED1B10FDED1)
Tähelepanu ja keskendumise teemad. Miks sportlased keskendumist kaotavad. Millised on efektiivse keskendumise printsiibid. Kas treenides ja võisteldes keskendumine peaks erinema? Millele tasuks keskenduda motoorse oskuse arendamise faasis ja kuhu suunab enda tähelepanu vilunud sooritaja.

Koolitaja: spordipsühholoog Snezana Stoljarov
REGISTREERI OSALEMA (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=CF715ED1B10FDED1)

22.11.2019 Harjutusvara ja nõuanded ülekoormusvigastuste vältimiseks treenitavatel (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=4827EF9AC68F38D4)
Ülevaade põhilistest ülekoormusvigastustest ja nende võimalikest tekkemehhanismidest puusa-, põlve- ja hüppeliigese piirkonnas. Lihtsamad füsioterapeutilise hindamise võtted ülekoormusvigastuste hindamiseks ning harjutusvara ülekoormusvigastuste ennetamiseks ja raviks.

Koolitaja: füsioterapeut Katre Lust-Mardna
REGISTREERI OSALEMA (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=4827EF9AC68F38D4)

29.11.2019 Tendinopaatia – kõõluste ülekoormus (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=F23B9589B795DB61)
Tendinopaatia tähendab kõõluste ülekoormust. Nagu tavaliselt kaasneb ka kõõluse ülekoormusega valu, kuid oskusliku sekkumise korral on võimalik valust vabaneda või seda olulisel määral vähendada. Kõõluste anatoomia ja funktsioon. Kõõluste koormustaluvus ja kohanemine koormustega. Mis on optimaalne koormus? Mis ülekoormus ja alakoormus? Kõõluste ülekoormussüsndroomid e tendinopaatiad - olemus, teke ja sümptomid. Erinevate ravistrateegiate efektiivsuse võrdlus tendinopaatiate korral. Harjutuste valik, progressionnid ja regressioonid ning treeningu ülesehitus erinevate tendinopaatiate korral (sh jooksja ja hüppaja põlv, tuharalihaste tendinopaatia, platstaarfastsiopaatia, kannakõõluse tendinopaatia, puusa lähendajate ja painutajate tendinopaatiat, proksimaalse ja distaalse hamstringilihaste tendinopaatiad, rotaatormanseti tendinopaatia, biitsepsi ja triitsepsi tendinopaatiad, tennisisti ja golfimängija küünarnukk). Kõõluste kompressioonasendid ja nende vältimise vajadus varajases ravi faasis. Kuna suunata ülekoormusvalud edasi füsioterapeudi ja arsti juurde? Arsti, treeneri ja füsioterpeudi rollid ja koostöö tendinopaatia ravis. Millega treeningutes arvestada, et klient/sportlane saaks treenida ümber ülekoormusvigastuse ja/või kui naaseb pärast ravi tagasi treen ingutesse/mängu?

Koolitaja: füsioterapeut Taavi Metsma
REGISTREERI OSALEMA (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=F23B9589B795DB61)

07.12.2019 Valuravi müütide ja tegelikkuse käsitlus treenerile (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=CA78053B527E26CF)
Valuravi müüdid ja tegelikkus: Mis on biopsühhosostsiaalne valumudel? Kuidas eristada notsitseptiivset (ägedat-), neuropaatilisi (närvi-) ja neuroplastilist (kroonilist-) valu? Valuravi mõjutavad spetsiifilised ja mittespetsiifilised tegurid.
Kuidas treeneritöös vältida notseeboefekti ja suurendada platseeboefekti? Treeningute kohandamine (harjutuste valik, programmi ülesehitus, regressioonid ja progressioonid) vastavalt valu liigile (äge, krooniline ja närvivalu) ja kliendi tagasisidele. Kuna suunata treenitav edasi arsti või füsioterapeudile? Kuidas teha kaasaegset valualast nõustamist treenitavale ja kommuuni tasemel, et edendada valuga inimeste liikumsiharjumusi ja toimetulekut?

Koolitaja: füsioterapeut Taavi Metsma
REGISTREERI OSALEMA (https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=CA78053B527E26CF)

Kogu info Tallinna Ülikooli poolt pakutavate liikumise ja sportimise valdkoona täiendkoolituste kohta leitav SIIT (https://www.tlu.ee/treener#seminarid-ja-koolitused).