Jõutõstmine

Lamades surumise EMV 2011 tulemused

Jõutõstmine  |   |  tekst:  |  fotod:  |  1 kommentaar

Laupäeval 22. oktoobril toimusid Pärnus järjekordsed Eesti meistrivõistlused lamades surumises. Kohale olid tulnud Eesti parimad surujad.

Võistluse silmapaistvaimaks tulemuseks on Kaido Leesmanni poolt surutud uus absoluutne Eesti rekord 285kg! Meeste seas püstitasid Eesti rekordid ka Gunnar Kuusnõmm (180kg kaalukategoorias kuni 66kg), Andrei Koplik (190kg kaaluklassis -74kg) ja Taavi Pehme (245kg kategoorias kuni 120kg). Parimaks avatud klassi meeskonnaks tuli SK Reval-Sport koosseisus (Kaido Leesmann, Siim Rast, Rene Poljakov, Alexander Andrusenko).

Noortest oli kõige edukam Henri Haljand klubist SK Muskel-Sport, kes kategoorias -74kg surus 145kg, mis on uus noorte Eesti rekord selles kaaluklassis. Noorte võistkondlikus arvestuses tuli aga esimeseks SK Jõumees koosseisus Siim Jürgenstein, Ulvar Vahter, Jürgen Ots, Timmu Nõmm.

Meesjuunioride klassis võidutses noorte maailmameister Alex-Edward Raus, kes 99.9-kilosena surus 240kg, püstitades sellega uue Eesti rekordi nii juunioride kui ka avatud klassis. Parima juunioride meeskonna tiitli sai TÜ ASK, mida esindasid Alex-Edward Raus, Marko Mumm, Kaur-Mikk Pehme ja Siim Raja. Naiste seas oli parim Eleri Õisma klubist SK Sparta, kes kehakaalus kuni 63kg sai kirja uue Eesti rekordi 85kg.

Võistluste reportaaž koos rekordi videoga: siin

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded
selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad noorte, juunioride, naiste ja meeste arvestuses nii individuaal- kui klubide arvestuses;
populariseerida jõutõstmist;
tugevdada sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg
võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Kimberi Klubiga
võistluste direktor: Kaido Leesmann tel.50 26 999
võistluste tehniline juht: Ain Kimber tel.51 970938
võistluste peasekretär: Margus Silbaum tel.56 833516
võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel.55 580251
võistlused toimuvad aadressil: Kesklinna Koolide võimla, Kuninga 29, Pärnu
võistluste aeg: 22.oktoober 2011, algus kell 10.00

3. Registreerimine
Võistlustele on kohustuslik eelregistreerimine, mis algab 25.juulil ja lõpeb 22.augustil kell 23:00. Seoses registreerimise uue korraga saab nimekirjast sportlasi maha võtta ja muuta ülesantud sportlaste võistlusklasse hiljemalt 1.oktoobril kell 23:00.
NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Pärast eelregistreerimise lõppu (22. august) registreeritud sportlaste nimekirja enam kedagi lisada ei saa!
Lõplikult registreerunuks loetakse võistleja juhul, kui ta on täitnud kõik järgnevad punktid hiljemalt 1.oktoober kell 23:00.
1) võistleja andmed saata e-mailidele: kaidoleesmann@neti.ee; alexander@powerlifting.ee, margus@silbaum.net (kõigile 3-le)
(1)nimi, (2)sünnikuupäev, (3)klubi, linn või asula, (4)võistlusklass (noor, juunior, avatud klass), (5)eeldatav kaaluklass, (6)noored ja juuniorid peavad ära märkima, kas nad võistlevad lisaks ka avatud klassis, (7)kontakttelefon
2) võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „Eesti MV osalemistasu“.

4. Osalemistasud
NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.
1993.a sündinud ja nooremad 20€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.
1992.a -1988.a sündinud 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 10€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.
1987.a sündinud ja vanemad 30€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.
Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).
Noored ja juuniorid, kes soovivad osaleda ka meeste või naiste arvestuses, peavad maksma lisaks ka täiskasvanute osalemistasu (10€).

5. Ajakava
22.oktoober 2011
Kaaluklassid -53kg, -59kg, -66kg, -74kg, -83kg, + kõik naised ja tütarlapsed
8:00-9:30 Kaalumine
9:55 Võistlejate tutvustamine
10:00-13:00 Võistlus
20:00 Autasustamine
Kaaluklassid -93kg, -105kg, -120kg, +120kg
11:00-12:30 Kaalumine
13:00-15:00 Võistlus
15:30 Autasustamine

6. Autasustamine
Noored ja juuniorid: kehakaaluklasside -53 kg; -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.
Noorte 2011.a absoluutne meister selgub kogusumma Wilks'i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.
Neiud ja naisjuuniorid: kogusumma Wilks'i punktide alusel autasustatakse 3 parimat absoluutarvestuses medali ja võitjat absoluut meistri karikaga.
Võistkondlikud meistrikarikad jagatakse noorte ja juunioride klassi parimale võistkonnale. Võistkonda võivad kuuluda ka neiud, naisjuuniorid.
Mehed: kehakaaluklasside -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.
2011.a. meeste absoluutne meister selgub kogusumma Wilks'i punktide alusel, 6 parimat autasustatakse karikaga.
Naised: kehakaaluklasside -47kg: -52kg; -57kg; -63kg; -72kg; -84kg; +84kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karika ja medaliga.
Lisaks auhinnad sponsoritelt, võistluste kogu auhinnafond on 3000 eurot.

7. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

8. Osavõtt
Osavõtt Eesti meistrivõistlustest on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld ja käesolevas juhendis 9. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

9. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused
EJTL klubidele on aastamaks 70€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 65€ ja aastamaksu 70€ (Swedbank a/a 1120201788).
Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
Iga võistkonna eest tuleb tasuda 20€.
Võistkonnad järjestatakse Wilks'i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks'i punktid kokkuliidetult).
Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
Autasustamine. Parim naiskonna iga liiget autasustatakse karikaga. Kolme parima meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

10. Dopingukontroll
Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 25.juuli – 22.oktoober. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga ja sportlast võistlustele ei lubata.
Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

11. Toetajad
Eesti Jõutõsteliit, EOK, Fitness.ee, Estonian Fitness, Kimberi Klubi, Fitshop, Lõvisüdame.ee, OÜ Sportlane, MyFitness

12. Võistlusmäärused
Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.
[b]


[b]Lamades surumise EMV 2011 lõplik registreerunud sportlaste nimekiri

Naiste arvestus

Noorte klass

-57kg
Helina Koplik 95 RSK sPORTKUNDA

Juunioride klass

-63kg
Eleri Õisma 92 SK Sparta
Kersti Rebaste 88 TÜ ASK

-72kg
Carolin Siimenson 88 TÜ ASK
Johanna Lepp 89 TÜ ASK
Teisi Uueni 89 RSK sPORTKUNDA

Avatud klass

-47kg
Monika Aus 71 SK Sparta

-57kg
Helina Koplik 95 RSK sPORTKUNDA
Marianna Bogdanova 83 TÜ ASK

-63kg
Anna-Liisa Ikart 84 SK Reval-Sport
Eleri Õisma 92 SK Sparta
Karin Mikk 81 SK Reval-Sport
Kersti Rebaste 88 TÜ ASK
Marika Kütsen 74 Tallinn

-72kg
Annika Lall 62 SK Reval-Sport
Carolin Siimenson 88 TÜ ASK
Johanna Lepp 89 TÜ ASK
Mai-Roos Silla 69 SK JõuMees
Teisi Uueni 89 RSK sPORTKUNDA

-84kg
Agnes Rannaste 84 SK Sparta
Erge Nugis 85 TÜ ASK
Laura Laan 87 SK Reval-Sport

Võistkondlik arvestus
SK Reval-Sport
TÜ ASK
SK Sparta

Meeste arvestus
Noorte klass

-59kg
Marius Lemming 95 TÜ ASK
Paul-Kristjan Kirt 93 SK Reval-Sport
Remo Tõnismäe 94 TÜ ASK

-66kg
Anton Kitšenkov 93 SK Muskel-Sport
Ilja Kozlov 94 SK Muskel-Sport
Siim Jürgenstein 93 SK JõuMees
Valeri Jevmenov 93 SK Muskel-Sport

-74kg
Hendrik Ovir 93 SK Reval-Sport
Henri Haljand 93 SK Muskel-Sport
Jan Kuzmin 93 SK Muskel-Sport
Joonas Tamm 93 SK Sparta
Karl Rammo 95 TÜ ASK
Kristjan Perli 94 TÜ ASK
Timmu Nõmm 93 SK JõuMees
Rauno Kuldväli 93 Vinni

-83kg
Markus Plamus 93 Märjamaa SK
Reimo Roopärg 93 SK Sparta
Raimond Pääru 96 Haaberst Sport SK
Jürgen Leesmann 93 SK Reval-Sport

-93kg
Manfed Liiv 93 SK Reval-Sport
Taaniel Sivonen 94 SK Reval-Sport
Toomas Hudelainen 93 SK Muskel-Sport
Kristofer Lembke 94 TÜ ASK

-105kg
Martin Vahtramäe 93 SK Reval-Sport
Jürgen Ots 93 SK JõuMees

-120kg
Ulvar Vahter 94 SK JõuMees

+120kg
Timothy Tamm 93 SK Reval-Sport

Võistkondlik arvestus
SK Reval-Sport 1
SK Sparta
SK Reval-Sport 2
SK JõuMees
TÜ ASK
SK Muskel-Sport

Meeste arvestus

Juunioride klass

-66kg
Aleksei Galanov 88 TÜ ASK

-74kg
Aleksandr Bogatshov 89 Tallinn
Harri Olak 92 TÜ ASK
Taavi Jürimäe 90 SK Reval-Sport

-83kg
Aimar Kuusnõmm 90 SK Sparta
Jaano Saar 90 Märjamaa SK
Tiit Saarma 90 SK JõuMees
Vladimir Kütt 88 TÜ ASK
Rene Soomer 90 SK Reval-Sport

-93kg
Alar Kraav 90 TÜ ASK
Janno Roon 92 SK Reval-Sport
Kert Ustav 90 TÜ ASK
Marko Mumm 88 TÜ ASK
Rando Lehtmäe 92 SK Reval-Sport
Silver Mägi 90 SK Sparta

-105kg
Alex-Edward Raus 92 TÜ ASK
Rait Sagor 90 SK Sparta
Siim Raja 91 TÜ ASK

-120kg
Hardo Hanson 90 Märjamaa SK
Henry Piralli 92 SK Reval-Sport
Kaur-Mikk Pehme 88 TÜ ASK
Taavi Ojandu 91 SK Reval-Sport
Tambet Artma 88 TÜ ASK
Tõnis Koit 90 TÜ ASK

+120kg
Siim Rast 88 SK Reval-Sport

Võistkondlik arvestus
Märjamaa SK
SK Sparta
SK Reval-Sport 1
TÜ ASK 1
SK Reval-Sport 2

Avatud klass

-59kg
Paul-Kristjan Kirt 93 SK Reval-Sport

-66kg
Alo Lille 80 TÜ ASK
Gunnar Kuusnõmm 86 SK Sparta

-74kg
Aleksandr Bogatshov 89 Tallinn
Andrei Koplik 87 RSK sPORTKUNDA
Harri Olak 92 TÜ ASK
Henri Haljand 93 SK Muskel-Sport
Joonas Tamm 93 SK Sparta
Peep Päll 70 TÜ ASK
Taavi Ottoson 85 SK Sparta
Hendrik Ovir 93 SK Reval-Sport

-83kg
Aimar Kuusnõmm 90 SK Sparta
Reimo Roopärg 93 SK Sparta
Sergei Zaitsev 82 SK Muskel-Sport
Tiit Saarma 90 SK JõuMees
Raimond Pääru 96 Haaberst Sport SK
Jürgen Leesmann 93 SK Reval-Sport
Markus Plamus 93 Märjamaa SK
Jaano Saar 90 Märjamaa SK
Rene Soomer 90 SK Reval-Sport

-93kg
Alexander Andrusenko 86 SK Reval-Sport
Gerd Märtovski 87 SK JõuMees
Henry Värk 87 SK Reval-Sport
Hjalmar Mäe 80 SK Reval-Sport
Janno Roon 92 SK Reval-Sport
Kunnar Klauks 75 SK Sparta
Marko Tui 84 SK Reval-Sport
Silver Mägi 90 SK Sparta
Taaniel Sivonen 94 SK Reval-Sport
Tanel Paabos 86 SK Reval-Sport

-105kg
Alex-Edward Raus 92 TÜ ASK
Elar Kraav 87 TÜ ASK
Mihkel Laurits 44 Märjamaa SK
Rait Sagor 90 SK Sparta
Rene Kuusik 84 Vinni
Risto Sappinen 76 SK Sparta
Tarmo Pärna 78 SK Reval-Sport
Tõnu Sepp 55 SK Reval-Sport
Martin Vahtramäe 93 SK Reval-Sport
Eduard Dobrõi 41 SK Reval-Sport
Margus Silbaum 76 SK Sparta

-120kg
Marek Keerand 78 SK Sparta
Rain Karu 76 TÜ ASK
Rainer Raaper 87 SK Sparta
Rene Poljakov 77 SK Reval-Sport
Rivo Raaper 79 Haaberst Sport SK
Taavi Pehme 83 TÜ ASK
Viljar Vaher 79 TÜ ASK
Hardo Hanson 90 Märjamaa SK
Argo Erit 86 SK Sparta

+120kg
Kaido Leesmann 69 SK Reval-Sport
Indrek Bachmann 79 TÜ ASK
Margo Lepik 76 TÜ ASK
Olavi Jalak 83 SK Sparta
Siim Rast 88 SK Reval-Sport

Võistkondlik arvestus
SK Sparta 1
Märjamaa SK
SK Sparta 2
SK Reval-Sport 1
TÜ ASK 1
SK Reval-Sport 2


Fitness.ee avaldatud teksti-, foto- ja videomaterjalide kopeerimine on lubatud ainult Robocop OÜ kirjalikul loal. Materjalide loata kasutamise eest esitatakse arve. Loa saamiseks palume pöörduda: toimetus@fitness.ee

 


Goldensand klmpressitud kookosli

Saarde valla lahtised MV klassikalises lamades surumises (Pärnumaa MV) tulemused

Jõutõstmine | 

[url=https://www.sksaarde.ee/saarde-valla-lahtised-ja-parnumaa-mv-klassikalises-lamades-surumises/#.XOOlVYsJWWc.gmail]Vaata tulemusi…


Rocca al Mare Kooli kevadised lahtised võistlused lamades surumises

Jõutõstmine | 

EESMÄRK: Populariseerida lamades surumist AEG JA KOHT: 14. mai. 2019, Rocca al Mare Kooli spordikeskuses aadressil Vabaõhumuuseumi tee 8,…


Eesti vägilane on Euroopa tugevaim

Jõutõstmine | 

Rast sai kirja kükkides kirja 352,5 kg, lamades surumises 247,5 kg ning jõutõmbes 355 kg. Ühtlasi püstitas Rast 955 kg isikliku kogusumma…