Harjutustepank

Käte kõverdamine trenazööril rippes, lai haare