Harjutustepank

Tõmme üles smithi masinal, kitsas haare