Harjutustepank

Tõmme üles smithi masinal, lai haare