Tartu Ülikool pakub spordikoolitusi e-õppena

fitness.ee | 24.04.2020, 09:03

Palun tutvuge e-täiendusõppe võimaluste ning lähiajal algavate kursusetega SIIN (http://www.fitness.ee/attach.php?attachment=https://www.ut.ee/et/e-taiendusope).


ENESEREGULATSIOON

11. mai
Muutustega kohanemine (http://www.fitness.ee/attach.php?attachment=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.033&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=47779&id_ay_toimumine=64235&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0)
Karmel Tall, 52 tundi, 100 €, e-kursus


HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

4. mai
Liikumisretsept (https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.171&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=50503&id_ay_toimumine=64242&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0)
Kursusel käsitletakse kehalise aktiivsuse erinevaid vorme, mida on mõistlik rakendada erinevate
terviseprobleemide korral.
Jelena Sokk, 52 tundi, 98 €, e-kursus


13. mai
Treeneri läbipõlemise ennetamine (https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.053&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48161&id_ay_toimumine=64109&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0)
Koolituse eesmärk on valmistada treenereid ette enda erialase töö emotsionaalsest ja füüsilisest pingest tuleneva läbipõlemise riski vähendamiseks.
Aave Hannus, 10 tundi, 75 €, e-kursus


27. mai
Treeneri töö lastevanematega: lastevanemate kaasamine (http://www.fitness.ee/attach.php?attachment=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.052&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48160&id_ay_toimumine=64236&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0)
Koolituse eesmärk on pakkuda praktilisi soovitusi ja näpunäiteid lapsevanematega koostöö tegemiseks. Antakse ülevaade treeneri-õpilase-lapsevanema koostöö juhtimisest ja lapsevanemate kaasamisest. Samuti selgitatakse enesekehtestamise põhimõtteid.
Aave Hannus, 10 tundi, 75 €, e-kursus


10. juuni
Praktiline motiveerimine: laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine (http://www.fitness.ee/attach.php?attachment=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.045&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48147&id_ay_toimumine=64237&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0)
Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega.
Aave Hannus, 10 tundi, 75 €, e-kursus


VABA JUURDEPÄÄSUGA E-KURSUSED (MOOCid)
4. mai
Psühholoogia alused (http://www.fitness.ee/attach.php?attachment=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=SVPH.TK.067&id_eelm_kontaktisik=58740&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=50480&id_ay_toimumine=64218&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0)
Signe Reppo, Kariina Laas jt, 52 tundi, tasuta