10. november 2006

Eesti veteranide meistrivõistlused jõutõstmises

RAPLA MAAKONNA JA RAPLA SVK 2006. A. LAHTISTE VETERANIDE EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JÕUTÕSTMISE JUHEND.
1. EESMÄRK
Populariseerida jõutõstmist Rapla maakonna ja Eesti Spordiveteranide Liidu tõstjate hulgas. Selgitada Rapla maakonna ja ESVL tugevamad jõutõstjad.
2. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 18. novembril 2006. a. algusega kell 11.00
Märjamaa võimla raskejõustiku saalis. Võistlejate kaalumine samas kell 9.45 – 10.45.
3. JUHTIMINE
Võistluste üldjuhtimist teostab Rapla Maakonna Spordiliit ning
võistluste tehniliseks läbiviijaks on Rapla Spordiveteranide Koondis.
4. OSAVÕTJAD
Võistlustest võivad osa võtta kõik Rapla maakonna tõstesportlased. ESVL arvestuses on vanuse alampiiriks naistel 35 ja meestel 40 aastat.
Tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga tõstja ise.
5. KEHAKAALUD
-52; -56; -60; -67,5; -75; -82; -90; -100; -110; -125; +125 kg.
6. AUTASUSTAMINE
Rapla Maakonna Spordiliit autasustab iga kehakaalu kolme paremat maakonna arvestuses meistrimedaliga. ESVL autasustab individuaalselt iga kehakaalu võitjat
meistrimedaliga (kui kaalus on vähemalt 2 võistlejat) ja II ning III koha saavutanud diplomiga.
7. MAJANDAMINE
Osavõtjate lähetuskulud kannavad neid lähetavad organisatsioonid või võistlejad ise. ESVL arvestuses võistlevatel tõstjatel on osavõtumaks 25.- krooni (va. Rapla maakonna tõstjad). Osavõtumaks tasutakse registreerimisel.
8. ÜLDISELT
Juhendis märkimata küsimused lahendatakse kohapeal peakohtuniku ja Rapla Maakonna Spordiliidu esindaja poolt.

Edu Teile soovides
Kaido Vahesalu

Autor: EJTL