3. aprill 2008

EEVL aeroobika treenerite koolitutustest ja eksamitest

EESTI VÕIMLEMISLIIDU TREENERITE I – IV TASEME KUTSE TAOTLEMINE

Eesti Võimlemisliit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise I -IV taseme kutseeksamite sooritamiseks ning kutse taastaotlemiseks järgmistel aladel

Aeroobika
Vesiaeroobika
Ilu-ja rühmvõimlemine
Akrovõimlemine
Põhivõimlemine

Palume esitada hiljemalt 21. aprill 2008.a. Eesti Võimlemisliidule (Pirita tee 12, 10127Tallinn) posti teel järgmised dokumendid või nende koopiad:

1. vormikohane avaldus *
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
3. haridust tõendava dokumendi koopia
4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad
5. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
6. tööstaa¸i tõendamiseks koopia tööraamatust või tõend tööandjalt **
7. kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia

* esitada täiendavalt ka korduseksami sooritamiseks
**nõutav vaid kutse esmasel taotlemisel

Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud vajalikus mahus Eesti Võimlemisliidu või teised kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitused, mis on tõendatud vastavate tunnistuste või tõenditega.

Kutse taastaotlemisel on vajalik tõendada vastavate tunnistustega vähemalt 40 tundi erialast koolitust 4 aasta viimase jooksul, esitades ühtlasi kehtivad taotlusvormid.

Teooria eksami toimumine: 10.mail 2008.a. (täpse kellaaja ja koha teatame täiendavalt)

Teooria testi edukalt sooritanutele koostatakse praktilise eksami ajagraafik.

Koos dokumentide esitamisega palume tasuda kutseomistamistasu EEVL arvelduarvele HANSAPANK, a/a 221002104466

Kutseomistamistasud: (ka kutse taastaotlemisel ning teoreetilise korduseksami puhul)

I tase 500.-
II tase 600.-
III tase 700.-
IV tase 900.-

Praktilise korduseksami puhul tasuda 50% kutseomistamistasust.

Avalduse ja CV blankettide vormid on võimalik leida http://www.eok.ee/treenerikutse/alusdokumendid/taotlusvormid

Kutsetunnistuse taotlejatele esitatavad nõuded

Treener I kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:
* vanus vähemalt 18 aastat, kutsealane koolitus nõutavas mahus (60 tundi), soovituslik on spordiala harrastuse kogemus.

Treener II kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:
*treener I kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, tasemekoolitus nõutavas mahus (+100 tundi) ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus I kutsekvalifikatsiooni tasemel;

*või tasemekoolitus nõutavas mahus (160 tundi) ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
*või viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane (täiend) koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses;

Treener III kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:
*treener II kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, tasemekoolitus nõutavas mahus (+140 tundi) ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus I ja II kutsekvalifikatsiooni tasemel kokku;
*või viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimase nelja aasta jooksul ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses;
*või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrghariduse korral erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Treener IV kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:
*treener III kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, erialane täiend¬koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
*või viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane töökogemus III kutsekvalifikatsiooni tasemel vähemalt 3 aastat viimase 8 aasta jooksul;
*või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrghariduse korral erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses ning vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

[p] EESTI VÕIMLEMISLIIT KOOLITAB

Eesti Võimlemisliit kavandab sügishooajal uut koolitustsüklit, pakkudes kõikidele aeroobikaharrastajatele ja treeneritele meeldivat koolitusvõimalust! Teistel aladel (vesiaeroobika, ilu- ja rühmvõimlemine jne.) avame kursused juhul, kui osalejaid on vähemalt kümme.

I taseme aeroobikatreenerite koolitus

Oodatud on kõik aeroobikaharrastajad ja treenerid, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste täiendamisest ning soovivad taotleda EOK treeneri kutsetunnistust.

Koolitusel osalemise vajalikuks tingimuseks on eelnev aeroobika harrastus- või töökogemus.

EEVL koolitused toimuvad EOK poolt kinnitatud õppekavade järgi ja sisaldavad nii spordi üldteooria kui ka erialast koolitust. Üldainete lektoriteks on EOK poolt aktsepteeritud kõrgkoolide õppejõud dots. Meeli Roosalu, prof. Rein Jalak, dots. Kristjan Port Tallinna Ülikoolist. Erialaseid metoodilised ja praktilised tunnid toimuvad vabariigi tippspetsialistide juhendamisel.

Koolitused annavad teadmisi ja oskusi, mis on vajalik eksamite edukaks sooritamiseks ning kutsetunnistuse omandamiseks, mis on alates 1. sept. 2006.a. Eesti Vabariigis ainuke riiklikult tunnustatud tunnistus ning annab õiguse töötada treenerina.

Koolitus algab 2008.a. septembris ja lõpeb 2009.a. kevadel. I taseme koolituskursuse kogumaht on 70 tundi ja see on jaotatud nelja tsüklisse, millest kaks esimest toimuvad käesoleva aasta sügisel septembris ja oktoobris ning kaks järgmist veebruar -märts 2009.a.

Kahe nädalalõpu kursuste orienteeruv hind on 1800.- krooni (sisaldab õpperaamatu jm. materjalid)

Koolitus lõpeb kutseeksamitega aprill mai 2009.a., mille edukalt sooritanutele omistatakse Kutsekoja, EOK ja EEVL poolt I taseme treeneri kutsekvalifikatsioon koos vastava tunnistusega.

Koolitusel osalemiseks tuleb täita osalemisankeet, mille leiate meie kodulehelt [url=http://www.eevl.ee/]www.eevl.ee[/url], link koolitused ja saata see Eesti Võimlemisliidule (e-posti aadress [url=mailto:eevl@eevl.ee]eevl@eevl.ee[/url] ). [/p]

Autor: Kadri Liivak-Riisalo