20. veebruar 2010

NB! Jäänud aega veel 1 nädal Kulturismi ja Fitnessi treenerite kutsekvalifikatsiooni taseme eksamile taotluste vastuvõttuks !

Eesti Olümpiakomitee egiidi all korraldab Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit kutsekvalifikatsiooni [url=main.php?main=treener_list&TrainerFilter=j%F5usaal&top=top.yellow&bot=bot.yellow” target=_blank>treenerite taseme-eksami mis toimub 27.märts 2010. Taseme taotlejatel palume esitada 27 veebruar 2010 järgmised dokumendid või nende koopiad:
1. vormikohane avaldus
2. isikut tõendava dokumendi koopia (kas pass, ID kaart või juhiluba)
3. haridust tõendava dokumendi koopia
4. koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (üldained- ja erialakoolitus)
5. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
6. kutseomistamistasu maksekorraldus vastavalt taseme tasust kas I, II, III, IV või V.

Taotlejale esitatavad nõuded:
Kutsestandardite alusel määratakse kindlaks taotleja hariduse, töökogemuse ja teadmiste ning oskuste nõuded, millele erinevate kutsekvalifikatsioonide taotlejad peavad vastama. I tase kutsekvalifikatsiooni taotlemine vanus vähemalt 18 aastat, kutsealane koolitus nõutavas mahus ( 30t eriala + 30t üldaineid), soovituslik spordiala harrastuse kogemus II tase kutsekvalifikatsiooni taotlemine 1) [url=main.php?main=treener_list&TrainerFilter=j%F5usaal&top=top.yellow&bot=bot.yellow]treener[/url] I kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, kutsealane koolitus nõutavas mahus ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus I kutsekvalifikatsiooni tasemel või 2) kutsealane koolitus nõutavas mahus ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus III tase kutsekvalifikatsiooni taotlemine 1) [url=main.php?main=treener_list&TrainerFilter=j%F5usaal&top=top.yellow&bot=bot.yellow]treener[/url] II kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, kutsealane koolitus nõutavas mahus ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus I ja II kutsekvalifikatsiooni tasemel või 2) viimase 5 aasta jooksul omandatud erialane kõrgharidus või 3) 6 ja enam aastat tagasi omandatud erialase kõrghariduse korral kutsealane täiendkoolitus ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus. IV tase kutsekvalifikatsiooni taotlemine 1) [url=main.php?main=treener_list&TrainerFilter=j%F5usaal&top=top.yellow&bot=bot.yellow]treener[/url] III kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, kutsealane koolitus ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus või 2) viimase 5 aasta jooksul omandatud erialane kõrgharidus ning praktilise töö kogemus vähemalt 3 aastat või 3) 6 ja enam aastat tagasi omandatud erialase kõrghariduse korral kutsealane täiendkoolitus ning vähemalt 8-aastane erialane töökogemus. V tase kutsekvalifikatsiooni taotlemine 1) erialane (spordi valdkond) magistrikraad ja töökogemus vähemalt 5 aastat ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana või 2) erialane (spordi valdkond) kõrgharidus, kutsealane täiendkoolitus ja praktilise töö kogemus vähemalt 10 aastat ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.

Dokumentide esitamise tähtaeg:
27 veebruar 2010
Dokumentid saata:
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjonile, Telliskivi 51, 10611 Tallinn

Eksamite läbiviimine:
Tallinn, spordiklubi SPARTA, 27 märts 2010 (kirjalik test + praktiline eksam) Koos dokumentide esitamisega palume tasuda kutsekvalfikatsioonitasu maksekorraldus koos selgitusega EKFL arveldusarvele: HANSAPANK,
a/a 221029184692 lisades oma nimi ja taotletav tase Eksamitasud:
EKFL klubide [url=main.php?main=treener_list&TrainerFilter=j%F5usaal&top=top.yellow&bot=bot.yellow]treeneritele[/url] mitteliikmetele
I tase 400.- 600.-
II tase 500.- 750.-
III tase 600.- 900.-
IV tase 700.- 1050.-
V tase 800.- 1200.-
Eksami eelnevalt mitte läbinul tuleb tasuda korduseksami puhul pool esmakordsest tasust. Lisainfo ning AVALDUSE JA CV BLANKETI leiab Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu Koduleheküljelt www.fitness.ee rubriik: [url=main.php?main=koolitus/kutsekomisjon/index&top=top.blue&bot=bot.blue]koolitus fitnesstreenerite kutseomistamine[/url] [url=http://treener.eok.ee/otsing.php?vk_id=6&SESSION_OIS=501c9c831a662550257a4355fee6c514]NB! Üldosa õppematerjalid I – II tase, vaata siit ![/url]

NB!
Alates 2006 aasta 1. septembrist peavad uue spordiseaduse alusel olema kõigil Eestis töötavatel jõusaali [url=main.php?main=treener_list&TrainerFilter=j%F5usaal&top=top.yellow&bot=bot.yellow]treeneritel[/url] kutsekvalfikatsiooni tase, mida pisteliselt kontrollib Eesti Olümpia Komitee vastav komisjon.

Taseme taotlejal on soovitav oma teadmistele lisa saada järgnevatest väljaantud raamatutest: Kulturism I, Kulturism II, Kulturism kõigile, Kulturism ja Fitness. Lisaks teadmised inimese anatoomiast, füsiloogiast, bioloogiast, kulturismi ajaloost jt. ning üldisi teadmisi spordivaldkonnast laialdasemalt.

Info:
email:

  • Fitness.ee
  • Leave your thoughts