Kulturism

EOK kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreeneri tasemeeksam toimub 25. novembril!

Kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam toimub 11. november 2017 Tallinnas. Dokumentide esitamise tähtaeg Spordiregistri süsteemi on 11. november 2017.

Kulturism  |   |  tekst:  |  fotod: EOK  |  Kommenteeri

5.3 Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:
* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:
* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:
* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on:
* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Meistertreeneri, EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on:
* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Eliittreeneri, EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on:
* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.4. Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:


1) treenerikutse taotlemise avaldus
2) vormikohane CV
3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud
NB! Dokumentide esitamine uue korra järgi Spordiregistri veebis!

5.5. Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.


Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.

5.6. Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra.


Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

Kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam - UUE KORRA JÄRGI TAOTLUSE ESITAMINE VEEBIS


Kutsekvalifikatsiooni tasemeeksamid toimuvad 25. novembril Tallinnas. Kaks kirjalikku testi ning praktiline eksam.
Dokumentide esitamise aeg: 25.09. - 11.11.17.
Dokumentide esitamine toimub Spordiregistri süsteemi kaudu.
Ilma treenerikutset eelnevalt omamata (esmataotlemine) sisenege avaliku veebi kaudu SIIN.
Kui teile on eelnevalt antud treeneri kutse, sisene SIIN.
Täpne juhis kutse taotlemise kohta siin...

Kutse andmise tasu määrad


Abitreener EKR 3 - 32 eur
Nooremtreener EKR 4 - 38 eur
Treener EKR 5 - 45 eur
Vanemtreener EKR 6 - 58 eur
Meistertreener EKR 7 - 64 eur
Eliittreener EKR 8 - 75 eur

Lisainfo ning avalduse ja CV blanketi leiab Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu koduleheküljelt www.kulturism.ee

Õppematerjal


Erialased õpikud siin
Üldosa õppematerjalid, siin

NB! Alates 2006. aasta 1. septembrist peavad uue spordiseaduse alusel olema kõigil Eestis töötavatel jõusaalitreeneritel kutsekvalifikatsioonitase, mida pisteliselt kontrollib Eesti Olümpia Komitee vastav komisjon.

Taseme taotlejal on soovitav oma teadmistele lisa saada järgnevatest väljaantud raamatutest: Kulturism I, Kulturism II, Kulturism kõigile, Kulturism ja Fitness. Lisaks teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast, bioloogiast, kulturismi ajaloost jt. ning üldisi teadmisi spordivaldkonnast laialdasemalt.

Kutsekomisjoni kontakt: Marek Morozov, marek.morozov@kulturism.ee


Samal teemal:
Kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreenerite erialakoolitus
Kuidas saada kulturismi ja fitnessi ning jõusaalitreeneriks
I taseme treener on nüüdsest EKR tase 3 ja kutsenimetusega "Abitreener"


Fitness.ee avaldatud teksti-, foto- ja videomaterjalide kopeerimine on lubatud ainult Robocop OÜ kirjalikul loal. Materjalide loata kasutamise eest esitatakse arve. Loa saamiseks palume pöörduda: toimetus@fitness.ee

 

Pildimängu nr 1655 võitja on välja loositud!

Kulturism | 

Pildimäng nr 1655 võitja on Kalev Arbus. Õige vastus: pildil on Jon Call [b]Soovime palju õnne pildimängu…


Pildimängu nr 1654 võitja on välja loositud!

Kulturism | 

Pildimäng nr 1652 võitja on Taavi Merisalu. Õige vastus: pildil on Holly Baxter Norton [b]Soovime palju õnne…


E-koolitus: "Ebamugavad emotsioonid: kuidas neid mõista ja nendega toime tulla?"

Kulturism | 

Koolitusele on oodatud kõik eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja. Koolitus toimub zoom…