Varia

Keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2015

Varia  |   |  tekst:  |  fotod: Maailma dopinguvastane koodeks  |  Kommenteeri

2015. aasta keelatud ainete nimekiri

Maailma dopinguvastane koodeks

Ained ja meetodid, mis on alati keelatud (võistluste ajal ja võistlusvälisel ajal)

Keelatud ained

S0. heakskiitmata ained


Ükskõik millised farmakoloogilised ained, mida ei ole käsitletud mõnes nimekirja järgnevatest lõigetest ja mille kasutamiseks inimeste ravimise eesmärgil ei ole kehtivat luba väljastanud ükski riiklik reguleeriv tervishoiuasutus (nt eelkliinilise või kliinilise arendustöö objektiks olevad või tootmisest kõrvaldatud ravimid, nn designer drugs, üksnes veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimid), on alati keelatud.

S1. Anaboolse toimega ained


Anaboolse toimega ained on keelatud.

1. Androgeense toimega anaboolsed steroidid (AAS)
a. Eksogeensed* androgeense toimega anaboolsed steroidid, sealhulgas:
1-androsteendiool (5α-androst-1-een-3β,17β-diool); 1-androsteendioon (5α-androst-1- een-3,17-dioon); bolandiool (östr-4-een-3β,17β-diool); bolasteroon; boldenoon; boldioon (androsta-1,4-dieen-3,17-dioon); kalusteroon; klostebool; danasool ([1,2]oksasolo[4',5':2,3]pregna-4-een-20-üün-17α-ool); dehüdrokloormetüültestosteroon (4-kloro-17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon); desoksümetüültestosteroon (17α-metüül-5α-androst-2-een-17β-ool); drostanoloon; etüülöstrenool (19-norpregna-4-een-17α-ool); fluoksümesteroon; formeboloon; furasabool (17α-metüül[1,2,5]oksadiasolo[3',4':2,3]-5α-androstaan-17β- ool); gestrinoon; 4-hüdroksütestosteroon (4,17β-dihüdroksüandrost-4-een-3-oon); mestanoloon; mesteroloon; metandienoon (17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4- dieen-3-oon); metenoloon; metandriool; metasteroon (17β-hüdroksü-2α,17α-dimetüül- 5α-androstaan-3-oon); metüüldienoloon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9-dieen-3- oon); metüül-1-testosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüül-5α-androst-1-een-3-oon); metüülnortestosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstr-4-een-3-oon); metüültestosteroon; metriboloon (metüültrienoloon, 17β-hüdroksü-17α-metüülöstra- 4,9,11-trieen-3-oon); miboleroon; nandroloon; 19-norandrosteendioon (östr-4-een- 3,17-dioon); norboletoon; norklostebool; noretandroloon; oksaboloon; oksandroloon; oksümesteroon; oksümetoloon; prostanosool (17β-[(tetrahüdropüraan-2-üül)oksü]-1'H- pürasolo[3,4:2,3]-5α-androstaan); kvinboloon; stanosolool; stenboloon; 1-testosteroon (17β-hüdroksü-5α-androst-1-een-3-oon); tetrahüdrogestrinoon (17-hüdroksü-18α-homo- 19-nor-17α-pregna-4,9,11-trieen-3-oon); trenboloon (17β-hüdroksüöstr-4,9,11-trieen-3- oon) ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasuguse bioloogilise toimega ained.

b. Endogeensed** androgeense toimega anaboolsed steroidid eksogeense manustamise korral:
androsteendiool (androst-5-een-3β,17β-diool); androsteendioon (androst-4-een-3,17- dioon); dihüdrotestosteroon (17β-hüdroksü-5α-androstaan-3-oon); prasteroon (dehüdroepiandrosteroon, DHEA, 3β-hüdroksüandrost-5-een-17-oon); testosteroon ning nende metaboliidid ja isomeerid, sealhulgas, kuid mitte üksnes:
5α-androstaan-3α,17α-diool; 5α-androstaan-3α,17β-diool; 5α-androstaan-3β,17α- diool; 5α-androstaan-3α,17β-diool 5β-androstaan-3α,17β-diool; androst-4-een- 3α,17α-diool; androst-4-een-3α,17β-diool; androst-4-een-3β,17α-diool; androst-5- een-3α,17α-diool; androst-5-een-3α,17β-diool; androst-5-een-3β,17α-diool; 4- androsteendiool (androst-4-een-3β,17β-diool); 5-androsteendioon (androst-5-een-3,17- dioon); androsteroon (3β-hüdroksü-5α-androstaan-17-oon); epi-dihüdrotestosteroon; epitestosteroon; etiokolanoloon; 7α-hüdroksü-DHEA; 7β-hüdroksü-DHEA; 7-keto- DHEA; 19-norandrosteroon; 19-noretikolanoloon.

2. Muud anaboolse toimega ained (loetelu ei ole lõplik):
klenbuterool, selektiivsed androgeeni retseptori modulaatorid (SARMid, nt andariin ja ostariin), tiboloon, seranool, silpaterool.
Käesoleva jaotise kohaldamisel kasutatakse järgnevaid mõisteid:
* „eksogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult ei tooda.
** „endogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult toodab.

S2. Peptiidhormoonid, kasvufaktorid ja nendega seotud ained


Keelatud on järgnevad ained ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasuguse bioloogilise toimega ained.
1. Erütropoetiini retseptori agonistid:
1.1 erütropoeesi stimuleerivad ained (ESAd), sealhulgas nt darbepoetiin (dEPO); erütropoetiinid (EPO); EPO-Fc; EPO-mimeetilised peptiidid (EMP), nt CNTO 530 ja peginesatiid; ja metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beeta (CERA);
1.2 mitte-erütropoeetilised EPO retseptori agonistid, nt ARA-290, asialo EPO ja karbamüülitud EPO.
2. Hüpoksiast indutseeritud faktori (HIF) stabilisaatorid, nt koobalt ja FG- 4592; ja HIF aktivaatorid, nt argoon, ksenoon.
3. Kooriongonadotropiin (CG) ja luteiniseeriv hormoon (LH) ning neid vabastavad faktorid, nt busereliin, gonadoreliin ja triptoreliin, keelatud ainult meestel.
4. Kortikotropiinid ja neid vabastavad faktorid, nt kortikoreliin.
5. Kasvuhormoon (GH) ja seda vabastavad faktorid, sealhulgas kasvuhormooni vabastav hormoon (GHRH) ja selle analoogid, nt CJC-1295, sermoreliin ja tesamoreliin; kasvuhormooni sekretsiooni suurendavad ained (GHSid), nt greliin ja greliini mimeetikumid, nt anamoreliin ja ipamoreliin; ja kasvuhormooni vabastavad peptiidid (GHRPd), nt aleksamoreliin, GHRP-6, heksareliin ja pralmoreliin (GHRP-2).

Lisaks on keelatud järgnevad kasvufaktorid:
fibroblastide kasvufaktorid (FGFid), hepatotsüüdi kasvufaktor (HGF), insuliinitaoline kasvufaktor 1 (IGF-1) ja selle analoogid; mehaanilised kasvufaktorid (MGFid), trombotsüütidest pärinev kasvufaktor (PDGF), vaskulaarse endoteeli kasvufaktor (VEGF) ning ükskõik millised muud kasvufaktorid, mis mõjutavad lihase, kõõluse või sideme valkude sünteesi/lagunemist, vaskularisatsiooni, energia kasutamist, taastumisvõimet või kiutüübi teisenemist.

S3. Beeta-2 agonistid


* inhaleeritav salbutamool (maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul);
* inhaleeritav formoterool (maksimaalne annus 54 mikrogrammi 24 tunni jooksul); ja
* inhaleeritav salmeterool kooskõlas tootjate soovitatud ravirežiimiga.

Kõigi beeta-2 agonistide, sealhulgas kõigi optiliste isomeeride (nt d- ja l-), asjakohastel juhtudel, kasutamine on keelatud, välja arvatud:
Salbutamooli kontsentratsiooni uriinis üle 1000 ng/ml või formoterooli kontsentratsiooni uriinis üle 40 ng/ml ei loeta aine ettenähtud raviotstarbeliseks kasutuseks ja seda käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlane tõendab kontrollitud farmakokineetilise uuringu kaudu, et normist kõrvalekalduv tulemus oli tingitud inhaleeritava raviotstarbelise annuse kasutamisest ülaltoodud maksimumväärtuste piires.

S4. Hormooni- ja metaboolsed modulaatorid


Keelatud on järgnevad hormoonid ja metaboolsed modulaatorid.

1. Aromataasi inhibiitorid, nende hulgas: aminoglutetimiid, anastrosool, androsta- 1,4,6-trieen-3,17-dioon (androstatrieendioon), 4-androsteen-3,6,17 trioon (6- okso), eksemestaan, formestaan, letrosool, testolaktoon, kuid see loetelu ei ole lõplik.
2. Selektiivsed östrogeeni retseptori modulaatorid (SERMid), nende hulgas: raloksifeen, tamoksifeen, toremifeen, kuid see loetelu ei ole lõplik.
3. Muud antiöstrogeensed ained, nende hulgas: klomifeen, tsüklofeniil, fulvestrant, kuid see loetelu ei ole lõplik.
4. Müostatiini funktsioone modifitseerivad ained, nende hulgas: müostatiini inhibiitorid, kuid see loetelu ei ole lõplik.
5. Metaboolsed modulaatorid:
5.1. AMP poolt aktiveeritud proteiini kinaasi aktivaatorid (AMPK), nt AICAR; ja peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptor δ (PPARδ) agonistid, nt GW 1516;
5.2. insuliinid;
5.3. trimetasidiin.

S5. Diureetikumid ja maskeerivad ained


Järgmised diureetikumid ja maskeerivad ained on keelatud nagu ka muud samasuguse keemilise struktuuri või samasuguse bioloogilise toimega ained. Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):
* desmopressiin, probenetsiid, vereplasma mahu suurendajad, nt glütserool;
veenisiseselt manustatav albumiin, dekstraan, hüdroksüetüültärklis ja
mannitool;
* atsetasolamiid, amiloriid, bumetaniid, kanrenoon, kloortalidoon, etakrüünhape,
furosemiid, indapamiid, metolasoon, spironolaktoon, tiasiidid, nt bendroflumetiasiid, klorotiasiid ja hüdroklorotiasiid; triamtereen ja vaptaanid, nt tolvaptaan.

Välja arvatud:
* drosperinoon, pamabroom ja lokaalseks raviks kasutatav dorsolamiin ning brinsolamiid;
* felüpressiini paikne manustamine hambaravi anesteesias.

Aine, mille suhtes on kehtestatud piirväärtused (nt formoterool, salbutamool, katiin, efedriin, metüülefedriin ja pseudoefedriin), mis tahes koguse kasutamine võistluste ajal või võistlustevahelisel ajal koos diureetikumi või muu maskeeriva ainega eeldab lisaks diureetikumi või muu maskeeriva aine raviotstarbelise kasutamise eriloale ka vastava aine suhtes väljastatud raviotstarbelise kasutamise eriluba.

Keelatud meetodid

M1. Vere ja vere koostisosade manipulatsioonid

Keelatud on järgnevad.

1. Ükskõik millise autoloogse, allogeense (homoloogse) või heteroloogse vere või ükskõik millise päritoluga erütrotsüütide preparaatide manustamine või taasviimine vereringesse.
2. Hapniku sidumist, hapniku transporti või kudede hapnikuga varustamist kunstlikult soodustavate preparaatide kasutamine, nende hulgas (loetelu ei ole lõplik) perfluoroühendid, efaproksiraal (RSR13) ja modifitseeritud hemoglobiinipreparaadid (nt hemoglobiinipõhised vereasendajad, mikrokapslites hemoglobiinipreparaadid), välja arvatud lisahapnik.
3. Vere või vere koostisosade mis tahes liiki intravaskulaarne manipulatsioon füüsikaliste või keemiliste vahenditega.

M2. Keemiline ja füüsikaline manipuleerimine

Keelatud on järgnevad.

1. Võltsimine või võltsimiskatse eesmärgiga muuta dopingukontrolli ajal kogutud dopinguproovide terviklust ja kehtivust. Need toimingud hõlmavad uriini asendamist ja/või muutmist (nt proteaasid) (toimingute loetelu ei ole lõplik).
2. Intravenoossed infusioonid ja/või süstid mahus üle 50 ml 6-tunnise ajavahemiku jooksul on keelatud, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste uuringutega seoses.

M3. Geenidoping


Järgnev on keelatud seoses sportliku sooritusvõime potentsiaalse tõhustamisega.

1. Nukleiinhapete polümeeride või nukleiinhappe analoogide ülekanne.
2. Normaalsete või geneetiliselt muundatud rakkude kasutamine.

Loe edasi: lk 7: võistluse ajal keelatud ained ja meetodid (kehtib 1. jaanuarist 2015)


Vaata lisaks:
WADA keelatud ainete nimekiri


Fitness.ee avaldatud teksti-, foto- ja videomaterjalide kopeerimine on lubatud ainult Robocop OÜ kirjalikul loal. Materjalide loata kasutamise eest esitatakse arve. Loa saamiseks palume pöörduda: toimetus@fitness.ee

 

Kuidas piisavalt vedelikke tarbida?

Varia | 

Kliima muutub isegi põhjamaistes piirkondades ülikuumaks ja see põhjustab erinevaid probleeme. Lisaks põuale kannatavad inimesed ka…


Võistlusärevuse mõjust sportlikule sooritusele

Varia | 

Võistlused tekitavad enamikul sportlastel teataval määral ärevust, mõnel rohkem, teisel vähem. Mõnikord on see seotud pigem põnevuse,…


Kuidas valida, milline elektritõukeratas osta?

Varia | 

Sellega jõuate lihtsalt punktist A punkti B, väldite liiklusummikuid ja ei reosta loodust. Elektritõukerataste pakkumine on eriti lai: võite neid…