23. märts 2011

Eesti Ettevõtete Kevadmängud 2011

Eesti harratajate meistrivõistlused lamades surumises 2011

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete võistkonnad ja individuaalvõistlejad.

Harrastajate meistrivõistluste statuudi järgi saavad Eesti harrastajate meistrivõistlustele registreeruda võistlejad, kes ei ole tegevsportlased ehk kes ei ole käesoleval ega eelmise aastanumbri (2010) sees osalenud sama ala Eesti meistrivõistlustel (jõutõstmises).

Võistlusklassid
M & M40+ (1970. ja varem sündinud)

Distsipliinid läbitakse järgmiselt:
a) lamades surumine maksimuraskusele jagatud kehakaaluga
b) lamades surumine kiirusele 1000 kg või 12,5 kordne kehakaal
c) lamades surumine kordade arvule 50 kg kangiga

Paremusjärjestuse selgitamine
Lamades surumises maksimumraskusele on igal osalejal kolm katset vabalt valitud raskustel. Kirja läheb suurim korrektselt üles surutud raskus, mis jagatakse läbi osaleja kehakaaluga.
Lamades surumises kiirusele läheb kirja aeg, mis kulub korrektselt 1000 kg või 12,5kordse kehakaalu summa üles surumiseks. Kangi raskuse valib võistleja ise. Aeg läheb käima, kui võistleja võtab kangi kätele ja läheb kinni, kui asetab kätelt hoidjale pärast nõutud summa täitumist. Kangi võib hoidjale asetada ka varem ja puhata ning uuesti surumist jätkata, kuid aeg jookseb sel ajal edasi. Igal võistlejal on üks katse. Aega mõõdetakse 0,1 sekundi täpsusega.
Lamades surumisel kordade arvule 50 kg kangiga läheb kirja korrektselt üles surutud kordade arv. Igal võistlejal on üks katse.

Igal alal teenib võistleja omas võistlusklassis kohapunktid, vastavalt saavutatud tulemusele järgmiselt:
I – 50; II – 45; III – 40; 4. – 36; 5. – 32; 6. – 29; 7. – 26; 8. – 24; 9. – 22; 10. – 21; edasi ühe punkti kaupa alla ja iga osaleja saab vähemalt 1 punkti. Kui võistlejate punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel võistlejaist on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

Võistkondliku võitja selgitamine
Võistkondlik võitja selgub viie parima võistleja üldparemusjärjestuse kohapunktide summas, mille skaala on sama, mis individuaalvõitja selgitamiseks kasutatakse, sõltumata võistlusklassist.

Autasustamine
Firmaspordi meistrimedalite ja diplomitega autasustatakse iga võistlusklassi esikolmikut. Võistluste kolme parimat ettevõtet autasustatakse karikatega.

Parima areneja auhind – parimaks arenejaks saab osaleja, kes võrreldes oma eelmise aasta tulemusega saab kõige kõrgema koha (v.a juhul kui võistleja on nüüd uues võistlusklassis).

Parima algaja auhind – parimaks algajaks saab võistleja, kes osaleb esimest korda elus lamades surumise võistlustel ja saavutab teistest algajatest võistlusel kõige kõrgema koha.

Osalustasu ja registreerimine
Igast ettevõttest pääseb esialgu osalema kuni 5 osalejat. Vabade kohtade olemasolul järgmised võistlejad vastavalt registreerumise järjekorrale. Osalustasu ühe võistleja kohta etteregistreerumisel on 20 eurot I voorus (kuni 14.03.2011) ja 25 eurot II voorus (kuni 11.04.2010). Firmaspordi Liidu liikmetele kehtib esimeses registreerimisvoorus soodsam osalustasu 10 eurot.

Arctic Sport Club’i liikmetele on osalus tasuta, registreerudes hiljemalt II vooru lõpuks.

Üldnõuded
Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile. Protestide esitamise aeg on 30 min alates tulemiste väljakuulutamisest. Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades läbi Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee või koha peal võistluste mandaadis.

Ürituse sponsorid on Eestimaa liigub, Äripäev.
Võistluste korraldaja on FirmaSport

Autor: Toimetus