4. veebruar 2000

Eesti Kulturismi Arendusseltsi juhatuse koosoleku protokoll

Kääriku 02.02.2002

Algus kell 17.00, lõpp 18.30

Juhataja: Arnold Tokko president
Protokollija: Oleg Andla peasekretär
Juhatuse liikmetest võtsid osa: Arnold Tokko, Oleg Andla, Ott Kiivikas, Indrek Otsus

Puudusid: Irene Mikk, Gert Koovit, Viktor Tkatsenko, Jevgeni Selnihhin, Fred Antson

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Möödunud aasta tööd ja tegemised ning järgmise aasta plaanid.

1. Möödunud aasta tööd ja tegemised ning järgmise aasta plaanid.

KUULATI:
A.Tokko: eelmise aasta märksõna oli doping. Sellega seoses on eesti kulturismi- ja fitnessi harrastajad killustunud kaheks organisatsiooniks. Meist eraldunud ei eita keelatud ainete tarvitamist ja võistlevad liigades, kus ei toimu dopingu kontrolli. Meie kuulume IFBB alla. Seal on põhisuunaks pääs olümpiamängudele, mis tähtsustab dopinguvastase võitluse. Kulturism on ala, kus proovitakse lihasmassi kasvatamiseks igasuguseid aineid. Kulturism kui profisport on puhas äri, kus on ebatavalised lihasmäed. Seal ollakse kõigeks valmis. Amatöörkulturismi eesmärgid, mida meie järgime, on eelkõige tervislikud eluviisid, ilus ja proportsionaalne keha ning terve ellusuhtumine, mis välistab tervise rikkumise anaboolsete steroididega. Doping – see on nagu narkootikum, tekitab sõltuvust. Kes on harjunud dopingut kasutama, see ilma selleta trenni enam teha ei saa. Keemia tarvitamisega on olnud surmajuhtumeid ja muid tervise rikkumise juhtumeid. Kuid kätt ette panna ei saa kellelegi. EKFL raames korraldatavatel võistlustel toetame me puhast sporti. Töö ja andekus peavad määrama võistlustel lõpptulemuse.
WEFF fitnessliikumine on teise suunaga. Neil pole dopingukontrolli. Positiivne on neil see, et seal ei nõuta liiga suuri lihaseid, sobib ka rahvasportlastele. Negatiivne on aga dopingukontrolli puudumine.
Jõusaalidesse on vaja kompetentseid treenereid. Eelmisel aastal alustasime treenerite koolituse ja atesteerimisega. 16. 17.märtsil 2002.a. jätkame koolituse ja atesteerimisega. 16.märtsil on koolituspäev, kus esinevad Tatrtu Ülikooli professor V.Ööpik (toitumisest) ja G.Koovit. Järgmine päev on eksam. Kui keegi tahab atesteeritud saada või olemasolevat kategooriat tõsta, siis tuleb neil seal osaleda. Treenerite atesteerimisega me kaardistame ka jõusaalide juhendajaid.
Eelmisel aastal olidki põhilisteks asjadeks doping ja koolituse ning atesteerimise alustamine. 2002.aastal jätkame seda. Meie poolt korraldatavatel võistlustel lähevad 3 paremat dopingukontrollile. Kui meie võistleja jääb Eestit esindades dopinguga vahele, siis peab EKFL maksma trahvi 2000 dollarit ja sellele järgneb võistluskeeld. Marek Kalmus tegi kirja, kus väitis, et Eesti Meistrivõistlustel 04.11.01 rikuti dopingu võtmisel protseduurireegleid. Selle eest vastutavad dopinguproovi võtjad. Oleme valmis laskma M.Kalmuse dopingu B proovi analüüsida liidu rahadest. On kokkulepe ka Mart Siimaniga selles, et kui me kuulume olümpialiitu, siis luuakse fond, kust tasutakse dopinguproovide võtmise ja testimise kulud.
Kohtunike kvalifikatsioonist. Tartus eelmisel aastal toimunud Eesti Meistrivõistlustele oli kutsutud kohtunikeks üks kohtunik Soomest ja üks Leedust. Kuid mitmetel põhjustel nad ei tulnud.

O.Kiivikas: lihtsam oleks kutsuda mõlemad kohtunikud Soomest.

A.Tokko: Soome kohtunike ausus ja printsipiaalsus on tuntud. Proovime siiski järgmine kord kutsuda veel Leedust ühe kohtuniku.
Minskis toimuvatele võistlustele on kavas saata 2 3 võistlejat, 2 delegaati ning 1 või 2 kohtunikku (I.Otsus, O.Andla). Kulturism on subjektiivne ala, kus tulemusi mõjutavad ka varem saavutatud kohad.

I.Otsus: proffide hindamisel on 15 kohtunikku ja hinnatakse ligi 15 võistlejat. Subjektiivsust on ka seal. Onupojapoliitikat kohtab samuti amatööride EM ja MM-il.

O.Kiivikas: käisin nii Euroopa kui ka Maailmameistrivõistluste kongressidel. Peab hoidma sidemeid ja uusi looma. Võistlev sportlane kõike ei jõua. Ungaris on kevadel tulemas seminar Naised spordis. Seal tuleb arutusele fitnessi hindamine. Fitnessis on ka 5 kohustuslikku poosi. IFBB ja NABBA poolt korraldatavate võistluste vahe on selles, et IFBB võistlustel on paigas ajakava, koht ja muu vajalik. Võistlejaid on vähem kuid ka olmetingimused on paremad.

A.Tokko: “Puhtad” sportlased saavad Minskisse võistlema. Eesti Karikavõistlused toimuvad 5.mail Viljandis Ugala teatris kl 14.00. Korraldaja tegeleb praegu sponsorite otsimisega. Noortele on innustamiseks ka auhinnad. Kasvõi reis reisifirma poolt. Dopingukontroll finantseeritakse kas M.Siimani või sponsorite poolt. Kui meil saab odavamalt dopinguproovi teha, siis võiks seda kasutada. Põhiline on, et me ise oleksime kindlad proovide õigsuses. Dopinguproov peab olema võetud nii vara, et selle tulemused selguvad enne EM või MM. Sellepärast peavad oma maa meistrivõistlused toimuma vähemalt 14 päeva varem.
Juhatuse koosseis. V.Tkatsenko ei oska eesti keelt. Lisaks sellele andis ta võistlustel positiivse dopinguproovi, mida ta ise ei eita. Ta ei sobi enam EKFL juhatusse. I.Mikk läks üle teise organisatsiooni peasekretäriks. Juhatusse jääksid praegu A.Tokko, I.Otsus, O.Andla, O.Kiivikas, J.Selnihhin, G.Koovit ja F.Antson, kes on EKAS-e juhatuses. Klubid või regiooni esindajad peaksid olema Liidu liikmed.

Otsustati: arvata EKFL juhatusest välja Viktor Tkatsenko ja Irene Mikk ning otsustada juhatuse lõplik koosseis ja EKFL ametlik registreerimine 16.-17.märtsil toimuval koolitusel ja atesteerimisel kui kõik on koos.

Autor: