1. november 2002

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit Käärikul

Kääriku 15.06.2002

Algus kell 21.00, lõpp 22.00

Juhataja: Arnold Tokko president
Protokollija: Oleg Andla peasekretär
Juhatuse liikmetest võtsid osa: Arnold Tokko, Oleg Andla, Ott Kiivikas, Jevgeni Selnihhin

Puudusid: Gert Koovit, Viktor Tkatsenko, Fred Antson, Indrek Otsus

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Treenerite koolitusest ja atesteeriminsest.
2. Kohtunike tööst, koolitusest ja võistluste korraldusest.
3. Kinnisest foorumist.
4. Minski EM 2002 võistlustest ja korraldusest.

1. Treenerite koolitusest ja atesteerimisest.

KUULATI:
A.Tokko: 16 17.03.2002 toimus treenerite koolitus ja atesteerimine Tallinnas. Atesteerimise viisid läbi I.Otsus, F.Antson, G.Koovit, T.Tiits, O.Andla. 14 15.09.2002 toimub järjekordne treenerite koolitus ja atesteerimine. Koolituse teemad vahetuvad ja koolitus peab olema pidev. Seetõttu tuleb ka juba atestaadi saanutel ennast pidevalt täiendada. Koolitust tahaks teha nii eesti kui ka vene keeles. I.Otsus räägib hapnikutarbimisest, taastumisest. Tahaksime rääkida ka massaazist, kardiotestist. Teemad täpsustame. Venekeelsetest klubidest on siiani koolitusest ja atesteerimisest vähe osa võetud.
O.Kiivikas: kõik treenerid peaksid koolitusel osalema, et enda treeneritöö taset säilitada ja edasi arendada.

2. Kohtunike tööst, koolitusest ja võistluste korraldusest.

KUULATI:
O.Andla: Minskis IFBB Eroopa meistrivõistlustel käisime koos Indrek Otsusega rahvusvahelist kohtunikukategooriat taotlemas. Hindasime proovikohtunikena kahte poolfinaali kaalukategooriat: – 80 kg ja 90 kg. Praeguseks pole hindamise tulemusi veel ei mulle ega Indrek Otsusele teatatud. Seda pidid võistluste korraldajad kirjalikult posti teel tegema. Igat kaalukategooriat hindasid erinevad 10-liikmelised kohtunike kogud. Seega vahetati kohtunikke iga kaalukategooria järel. Kohtunike töö oli kiire ja profesionaalne. Võistlejate väljakutsuja ja pooside dikteerija asus laval ja vahetus samuti iga kaalukategooria järel. Finaali ajal asus laval laua taga võistluste kommentaator. Poolfinaali valiti vabaseisu alusel (vaade eest ja tagant) 15 võistlejat. Poolfinaalis valiti kohustuslike pooside alusel 6 võistlejat, kes pääsesid edasi finaali. Finaalis järjestati sportlased kohustuslike poosida ja vabakava esitamise järel. Rohkem pealtvaatajate jaoks korraldati 1 minutiline vabaposeerimine. Pärast igat kaalukategooria finaali toimus selle kaalukategooria autasustamine. Seega pidid kohtunikud väga kiiresti hindama. 6 finalisti puhul oli see muidugi lihtsam kui poolfinaali 15 võistleja puhul.
Teen ettepaneku koos treenerite koolituse ja atesteerimisega korraldada ka kohtunike koolitus. Kohtunike atesteerimine toimuks võistlustel vastavalt nende hindamise täpsusele.
A.Tokko: meil peaks ka võistlustel järgima IFBB võistluste korraldust, et enne toimuks kohustuslike pooside hindamine ja vabakava sooritaksid vaid 3 kaalukategooria paremat. Pole mõtet rahvale näidata nõrga tasemega võistlejate kavu, kes sageli ei saa lavalt õigel ajal minema.
O.Kiivikas: võistleja ankeedis peaks ära märkima ka treeneri nime. Samuti tuleks võistluste protokolli märkida klubi nimi. Võistlejad ju esindavad oma klubi, kes neid toetab, mitte mingit linna. Ka tuleks võistlusi paremini kajastada nii ajakirjanduses, raadios kui televisioonis. Seal peaks kindlasti koos võistleja nimega märkima ära ka tema klubi nime.
O.Andla: ka Euroopa meistrvõistlusi ei kajastata enam Eurospordi televisioonikanalil.
A.Tokko: dopinguafäärid on kahjustanud kulturismi mainet.

3. Kinnisest foorumist.

KUULATI:
A.Tokko: interneti koduleheküljel tahame avada juhatuse liikmete jaoks salasõnaga kinnise foorumi. Seal saab arutada meid huvitavaid probleeme ja ka hääletada otsuseid. Salasõna tuleb posti teel juhatuse liikmetele saata. Koduleheküljel peaks üles panema venekeelseid uudiseid, mitte ainult tõlkida eestikeelseid artikleid. Venekeelsete klubide info peaks ka koduleheküljel üleval olema.
J.Selnihhin: paljud venekeelsed treenerid ei tea koolitusest ja atesteerimisest midagi. Seega peaks neid paremini informeerima.
A.Tokko: teen J.Selnihhinile ülesande, panna venekeelsed uudised meie koduleheküljele.

4. Minski EM 2002 võistlustest ja korraldusest.

O.Kiivikas: olen osalenud IFBB ühel EM-il ja kahel MM-il. Üllatas Minski võistluste korralduse pool. Oli eelarvamus, et seal toimuvad võistlused pole tasemel. Kuid nii korralduse kui ka võistluspaiga, majutuse ja muu poolest oli see parim. Eriti hea oli võistluspaik, äsja valminud Vabariibgi Palee: omaette garderoobid koos dushiga. Võistluste ajal oli info õigeaegne ja tõrkeid ei tekkinud. Kergem oli mul ka seetõttu, et kaasas olid esindajad I.Otsus ja O.Andla. Ei pidanud kõike ise tegema. Varem pidi üksinda ka muuga tegelema kui võistlemine ja see oli kurnav. Seekord leidis Liit vahendid, et meid võistlustele saata, kuigi bussisõit oli kaunis kurnav.

Autor: Oleg Andla