12. september 2002

Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KULTURISMIS JA FITNESSIS 2002

JUHEND

AEG JA KOHT:

Võistlused toimuvad 13.10.2002 Sakala Keskuses, aadressil Rävala pst. 12.
Võistlejate registreerimine ja kaalumine toimub kl 12.00-13.00.
Võistluste algus on kell 15.00.

VÕISTLUSTE KORRALDAJA :

Võistluste korraldaja on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit .

OSAVÕTU KATEGOORIAD ON :

Noored (17-aastased ja nooremad). Üks kaalukategooria.
2. Juuniorid (18-20 aastased). Üks kaalukategooria.
3. Mehed (alates 21 eluaastast). Kuni 70 kg, kuni 80 kg, kuni 90 kg, üle 90 kg.
4. Naised. Kulturism ja fitness.
5. Veteranid (võistlevad koos meeste või naistega, eraldi arvestus).

VÕISTLUSMÄÄRUSED :

Võistlused korraldatakse IFBB määruste järgi.
Round 1 proportsioonide võrdlev hindamine,
Round 2 individuaalse vabaposeerimise hindamine,
Round 3 kohustuslike pooside võrdlev hindamine.
Vabakava pikkus on meestel 1 minut ja naistel 1,5 minutit. Dopingukontrolli lähevad meeste absoluutse kategooria 3 esimest medalisti ja absoluutselt parim naiskulturist. Peakohtunikul on õigus eemaldada võistlustelt tasemele mittevastavad sportlased.

NÕUDED VÕISTLEJATELE:

Kõik võistlejad peavad esitama passi või muu isikut tõendava dokumendi. Kõigil võistlejail peab olema kaasas võistlusmuusika helikassetil või CD-l, millele on kirjutatud võistleja nimi. Kõik võistlejad kannavad personaalset vastutust oma tervisliku seisundi eest.

AUTASUSTAMINE :

Iga kategooria võitjat autasustatakse karika, medali ja diplomiga. Teine ja kolmas koht saavad medali ja diplomi. Rahalised auhinnad on absoluutselt kolmele parimale meessportlasele, parimale naiskulturistile ja fitnessi võitjale ( juhul kui dopinguproovid on negatiivsed, esmakordsel positiivse dopinguproovi puhul järgneb aastane võistluskeeld, teistkordsel kaheaastane võistluskeeld ).

OSAVÕTUMAKS :

Kõigile 200.-krooni eelregistreerimisel, kohapeal 250.-krooni.

INFO VÕISTLUSTE KOHTA : EKFL tel 6 774 666, EKFL peasekretär Oleg Andla tel (27) 375 661

Autor: Toimetus