26. jaanuar 2015

Eesti Olümpiakomitee haridusstipendium suuruses 1000€. Kandideeri stipendiaadiks!

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2014/2015. õppeaasta kevadsemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
– on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
– on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
– järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
– avalik-õiguslikus ülikoolis;
– eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel;
– riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis;
– erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel;
– riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses;
– Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses;
– või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 25. veebruariks 2015 digiallkirjastatult e-postile [mail=natalja@eok.ee]natalja@eok.ee[/mail] või aadressil Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida: isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Autor: Eesti Olümpiakomitee