9. november 2007

Eesti veteranide 2007a. MV jõutõstmises juhend

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded:


  • selgitada Eesti Vabariigi parimad jõutõstjad individuaalarvestuses, absoluutarvestuses

  • populariseerida jõutõstmist

  • tugevdada Eesti jõutõstjate vahelisi sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg:


  • Võistlusi organiseerib, valmistab ette ning viib läbi Märjamaa spordiklubi koostöös EJTL-ga

  • Võistlused toimuvad 17.11.2007 Märjamaa spordikompleksis, algusega kell 11:00

  • võistluste direktor Mihkel Laurits tel. 53 495 824

  • võistluste peasekretär Kaido Vahesalu tel. 50 31 840

  • võistluste peakohtunik Ants Rosenbaum tel. 50 78 407

3. Võistlustel osalemine ja registreerimine:

Võistlustel saab osaleda juhul, kui võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiload).
Võistlustel saavad osaleda 1967a. ja vanemad inimesed. Osavõtumaks 25kr.

4. Võistluste ajakava:

09:00 10:00 kaalumine , registreerimine
10:30 Võistluste avamine ja võistlejate tutvustamine.
11:00 Võistlus.
15:30 Autasustamine.

5. Autasustamine:

Autasustatakse ainult Eesti Vabariigi kodanike.

6. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7. Eesti Meistrivõistlustest tohivad osavõtta kõik Eesti Vabariigi kodanikud
(v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL võistluskeeld).

8. Dopingukontroll:

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös rahvusvahelise jõutõsteliiduga (IPF). Võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR(24000 kr).

9. Võistluste toetajad:

Märjamaa kohalikud firmad, OÜ Realsport, [url=http://www.powerlifting.ee]www.powerlifting.ee[/url], Voglers, RSKsPORTKUNDA, www.Fitness.ee, [url=http://www.Powerman.ee]www.Powerman.ee[/url]

10. Võistlusmäärused:


  • võistlused viiakse läbi rahvusvahelise jõutõteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel. Eestikeelne tõlge [url=http://www.silbaum.net/eestijoutostmine.htm]http://www.silbaum.net/eestijoutostmine.htm[/url]

  • kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL juhatusega võistlustel kohapeal.

Eesti Meistrivõistluste orgkomitee

Autor: EJTL