27. november 2008

Eesti veteranide 2008.a. meistrivõistlused jõutõstmises Kundas 6.detsembril. Juhend

Eesti veteranide 2008a. meistrivõistlused jõutõstmises.

Juhend.

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded:
selgitada Eesti Vabariigi parimad jõutõstjad individuaalarvestuses, absoluutarvestuses
populariseerida jõutõstmist
tugevdada Eesti jõutõstjate vahelisi sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg:
Võistlusi organiseerib, valmistab ette ning viib läbi
Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA koostöös EJTL-ga
Võistlused toimuvad 06.12.2008 Kunda spordikompleksis, Kunda Kasemäe 19, algusega kell 12:00
võistluste direktor Kaido Vahesalu tel. 50 31840
võistluste peasekretär Teisi Uueni tel. 56 468712
võistluste peakohtunik Ants Rosenbaum tel. 50 78 407
võistluste kohtunik Andrei Koplik tel. 53 264179
võistluste kohtunik Valeri Bogdanov tel. 50 84477

3. Võistlustel osalemine ja registreerimine:
Võistlustel saab osaleda juhul, kui võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiload).
Võistlustel saavad osaleda 1968a. ja varem sündinud. Osavõtumaks 100 kr.

4. Võistluste ajakava:
09:30 11:00 kaalumine , registreerimine
11:30 Võistluste avamine ja võistlejate tutvustamine.
12:00 Võistlus.
16:30 Autasustamine.

5. Autasustamine:
Autasustatakse ainult Eesti Vabariigi kodanike.

6. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7. Eesti Meistrivõistlustest tohivad osa võtta kõik Eesti Vabariigi kodanikud
(v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL võistluskeeld).

8. Dopingukontroll:
Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös rahvusvahelise jõutõsteliiduga (IPF). Võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR(24000 kr).

9. Võistlusmäärused:
võistlused viiakse läbi rahvusvahelise jõutõteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.
kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL juhatusega võistlustel kohapeal.

Eesti Meistrivõistluste orgkomitee

Autor: