26. august 2005

EESTI VÕIMLEMISLIIDU KOOLITUSED 2005.a. sügis

Suur suvi ja puhkused on lõppemas ning EEVL on taas alustamas oma sügishooaega, et pakkuda treeneritele nii tasemekoolitust (aeroobika-, vesiaeroobika- ja teised võimlemisalad), kui ka täiendkoolitust uute ideede ammutamiseks.

Oodatud on kõik treenerid, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste täiendamisest ning soovivad taotleda EOK treeneri kutsetunnistust.

Tasemekoolitused toimuvad vasatvalt EOK poolt kinnitatud aineprogrammidele ja sisaldavad nii üldteoreetilisi loenguid, mille lektoriteks on kõrgkoolide õppejõud dots. Meeli Roosalu, prof. Rein Jalak, dots. Kristjan Port Tallinna Ülikoolist, kui ka erialaseid metoodilisi ja praktilisi tunde vabariigi tippspetsialistide juhendamisel.

Koolitused annavad täiendavalt teadmisi ja oskusi, mis on vajalik eksamite edukaks sooritamiseks ning treeneri kutsetunnistuse omandamiseks, mis on alates 01. september 2006.a. Eesti Vabariigis ainukesena riiklikult tunnustatud ning annab õiguse töötada treenerina.

03.04. september aeroobika I tasemekoolituse I osa

10. september – BOSU treenerite koolituspäev

11. september – Aeroobika ideepäev

24.- 25. septembril – aeroobika I tasemekoolituse II osa

22. oktoober AerobicFest 2005 convention

23. oktoober Non-Stop aeroobika kõigile ja Aeroobikakuninganna 2005 valimine

12.- 13. novembril – aeroobika I tasemekoolituse III osa

26.- 27. novembril aeroobika I tasemekoolituse IV osa

Lähem info : www.eevl.ee KOOLITUSED

Autor: EEVL