17. september 2007

Eesti Võimlesmiliit Koolitab

Aeroobikatreenerite I taseme koolitus
Oodatud on kõik aeroobikaharrastajad ja treenerid, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste täiendamisest ning soovivad taotleda EOK treeneri kutsetunnistust.

Koolituse kogumaht on 70 tundi, mis sisaldab nii üldteooria kui ka erialast koolitust. Üldainete lektoriteks on EOK poolt aktsepteeritud kõrgkoolide õppejõud dots. Meeli Roosalu, prof. Rein Jalak, dots. Kristjan Port Tallinna Ülikoolist. Erialased metoodilised ja praktilised tunnid toimuvad vabariigi parimate spetsialistide juhendamisel.
Koolitus annab teadmisi ja oskusi, mis on vajalik eksamite edukaks sooritamiseks ning kutsetunnistuse omandamiseks, mis on alates 01. september 2006.a. Eesti Vabariigis ainuke riiklikult tunnustatud tunnistus ning annab õiguse töötada treenerina.
Kursused on jaotatud neljale nädalalõpule:
6. 7.okt. – koolituskursuse 1. osa
3. – 4. nov.- koolituskursuse 2. osa
3. ja 4.osa toimuvad veebr.-märts 2008.a.
Koolitus lõpeb kutseeksamitega aprill mai 2008.a.

Eelregistreerimine hiljemalt 26.septembriks k.a.

Aeroobikatreenerite II taseme koolitus
Koolitus on mõeldud treeneritele, kes soovivad taotleda II – IV kutsetaset ning täiendada ja süvendada oma teadmisi ja oskusi.
Koolituse kogumaht on 50 tundi, lisaks kodused ülesanded.
22.- 23.september 1.osa
27.- 28.oktoober 2.osa
17.- 18.november 3.osa

Eelregistreerimine hiljemalt 20.septembriks k.a.
Koolitusel toimuvad teoreetilised ning metoodilised ja praktilised tunnid järgmistel teemadel:


 1. Kehaline treening erivajadusi arvestades

 2. Koormuse reguleerimise mehanismid

 3. Spordiklubi töö korraldus (II)

 4. Psühholoogia põhiprintsiibid professionaalsetele rühmatreeneritele

 5. Toitumine (II)

 6. Liigutusõpetus (funktsionaalne anatoomia II)

 7. Eksami sooritanud treenerite praktiliste tundide analüüs

 8. Edasijõudnute kombinatsioonide õpetamine ja arendamine osade kaupa

 9. Treeningtunni juhendamise oskuste täiustamine

 10. Erinevad treeningtunnid edasijõudnutele

 11. Bosu-treening

 12. Core-board treening

 13. Fitpalliga treening

 14. Stepp-treeningu erinevad tunnid

 15. Kontsept-tundide koostamise põhimõtted, erineva ülesehitusega tunnid

 16. Lihastreening Pilatese tehnikat kasutades
Lisainfo [url=http://www.eevl.ee/]http://www.eevl.ee/[/url], KOOLITUSED

Autor: EEVL