3. oktoober 2008

Eesti XV meistrivõistlused lamades surumises

Eesti XV meistrivõistlused lamades surumises.
Juhend.

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded:
selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad individuaalarvestuses, absoluutarvestuses ja klubide arvestuses.
populariseerida jõutõstmist.
tugevdada Eesti jõutõstjate vahelisi sportlikke sidemeid.

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg:
Võistlusi organiseerib, valmistab ette ning viib läbi EJTL koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga
Võistlused toimuvad 22.11.2008 Tartus, Ujula 4, Tartu Ülikooli Spordihoones, algusega kell 10.00
võistluste direktor Peep Päll tel.51 17 144
võistluste peasekretär Kaido Vahesalu tel.50 31 840
võistluste peakohtunik (seeniorid) Ants Rosenbaum tel.50 78 407

3. Võistlustel osalemine ja registreerimine:
Võistlustel toimub võistlejate eelregistreerimine, mis algab 04.10.2008 ja lõpeb 01.11.2008.a. kell 23:00.

NB! Kõik võistlejad peavad eelregistreerimisel osalema vastasel juhul võistlustel osaleda ei saa!!
Registreerimisel osalejaks loetakse võistleja juhul, kui ta on täitnud kõik kolm alljärgnevat punkti hiljemalt 1.novembriks kella 23:00.

võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, klubi või asula, kaaluklass, kas noored ja juuniorid, seenioride klassis) tuleb saata e-mailile: [url=mailto:kaido.vahesalu@mail.ee]kaido.vahesalu@mail.ee[/url]
koopiad: [url=mailto:kaidoleesmann@neti.ee]kaidoleesmann@neti.ee[/url]; [url=mailto:peep.pall@ut.ee]peep.pall@ut.ee[/url]
täidetud sportlase asukoha ankeet ([url=http://www.antidoping.ee/failikataloog/Vorm1.pdf]www.antidoping.ee/failikataloog/Vorm1.pdf[/url] ) tuleb postitada aadressil Kaido Vahesalu Koidu 85-40 Kunda 44108, Lääne -Virumaa
võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Hansapank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja MV maksud.

Võistleja saab näha oma eelregistreerimise staatust www.fitness.ee

Sellel aadressil hoitakse ja täiendatakse pidevalt osalevate sportlaste nimekirja.

4. Osalemistasud ja võistluste ajakava.

NB! Juhul kui võistleja loobub peale võistlustele registreerimist ja osavõtutasu tasumist võistlemisest, siis EJTL osavõtutasu ei tagasta.

Noorte -18a. klass(1990a.sündinud ja nooremad)
8:00-9:30 Kaalumine.

Kaalumisel on noor kohustatud esitama maksekorralduse tasutud anti-dopingumaksu 30kr ja võistluste osavõtumaksu 50kr kohta (kui noor ei ole EJTL ind. aastamaksu tasunud, siis tuleb tasuda ind. aastamaks 150kr, samuti kui noor ei esinda EJTL kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 100kr.). Võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiload).

10:00 Võistluste avamine ja võistlejate tutvustamine.
10:15 Võistlus.
12:30 Autasustamine.

Noored – kehakaaluklasside -52,0 kg; -56,0 kg; -60,0 kg; -67,5 kg; -75,0 kg; -82,5 kg; -90,0 kg; -100,0 kg; -110,0 kg; -125,0 kg; +125,0 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karikaga. Autasustatakse 3 paremat võistkonda. Lisaks ka muud auhinnad.

Juunioride 19a.-23a. klass(1989a.-1985a.sündinud)
8:00-9:30 Kaalumine.

Kaalumisel on juunior kohustatud esitama maksekorralduse tasutud anti-dopingumaksu 30kr ja võistluste osavõtumaksu 100kr kohta (kui juunior ei ole EJTL ind. aastamaksu tasunud, siis tuleb tasuda ind. aastamaks 200kr, samuti kui juunior ei esinda EJTL kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 150kr.). Võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, IDkaart, juhiload).

10:00 Võistluste avamine ja võistlejate tutvustamine.

10:15 Võistlus.

12:30 Autasustamine.

Juuniorid – kehakaaluklasside -52,0 kg; -56,0 kg; -60,0 kg; -67,5 kg; -75,0 kg; -82,5 kg; -90,0 kg; -100,0 kg; -110,0 kg; -125,0 kg; +125,0 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karikaga. Autasustatakse 3 paremat võistkonda. Lisaks ka muud auhinnad.

Seenioride klass (vanuse piiranguid ei ole). Naised ja mehed.
11:00-12:30 Kaalumine.

Võistlema lubatakse, kui algraskus lamades surumises on suurem või võrdne III järguga (75,6 wilks’i p.), naistel piiranguid ei ole.

Kaalumisel on võistleja kohustatud esitama maksekorralduse tasutud anti-dopingumaksu 50kr (kõik võistlejad) ja võistluste osavõtumaksu 150kr (eelnevalt võistelnud noor või juunior 100kr). Kui võistleja ei ole EJTL ind. aastamaksu tasunud, siis tuleb tasuda ind. aastamaks 200kr (noor 100kr, juunior 150kr), samuti kui võistleja ei esinda EJTL kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 200kr (noor 100kr, juunior 150kr).). Võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiload).

13:00 Võistlejate tutvustamine.

13.15 Võistlus.

16.00-16:45 Autasustamine.

Mehed – kehakaaluklasside -56,0 kg; -60,0 kg; -67,5 kg; -75,0 kg; -82,5 kg; -90 kg; -100 kg; -110 kg; -125 kg; +125 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ning diplomiga ja meistreid karikaga. Lisaks on ka muud auhinnad. Absoluutne meister 2008a. selgub wilks’i punktide alusel, 6 parimat autasustatakse karikaga + muude auhindadega.

Naised – kehakaaluklasside -56 kg; -60 kg; -67,5 kg; -75 kg; -82,5 kg; +82,5 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ja meistreid karikaga. Absoluutne meister 2008a. selgub wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikatega + muude auhindadega.

5.Autasustatakse ainult Eesti Vabariigi kodanikke (erand tehakse meeskonna arvestuses võistelnud sportlasele). Kogu võistluse auhinnafond on 30 000 krooni.

6.Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7.Eesti Meistrivõistlustest tohivad osavõtta kõik Eesti Vabariigi kodanikud
(v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL võistluskeeld ja käesolevas juhendis 9 punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

8.Klubide vaheline arvestus:
1. Osaleda saavad kõik spordiklubid, kes on tasunud aastamaksu 1100kr. Kui spordiklubi ei ole EJTL liige, siis ka ühekordse liitumistasu 1000kr Ülekande puhul (Hansapank a/a 1120201788 Eesti Jõutõsteliit) peab esitama maksekorralduse.

2. Iga klubi saab välja piiramatu arvu võistkondi kõigis vanuseklassides (Noored, juuniorid, meesseeniorid ja naisseeniorid).

3. Iga välja pandud mees- või naiskonna eest tuleb tasuda 300kr.

4. Mees- ja naiskonnad järjestatakse wilks’i punktide alusel (Nelja parima võistleja wilks’i punktid kokku liidetult).

5. Mees- või naiskonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb igal juhul võistkonna arvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonna arvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.

9. Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Eesti Jõutõsteliiduga.
Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 2.november – 22.november. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopingu prooviga ja sportlast võistlustele ei lubata. Positiivse dopingu proovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL poolt
võistluskeeld ja trahv kuni 1 500 EUR(24 000 kr).

10.Võistluste toetajad:
Eesti Jõutõsteliit, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Tartu Linn, Fitness.ee, Estonianfitness, Hasartmängumaksu Nõukogu, Ludus, Vali Press, Põltsamaa Felix, Powerlifting.ee, OÜ Vlaeri, A Le Coq.

11.Võistlusmäärused:
võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel. Eestikeelne tõlge [url=http://www.silbaum.net]www.silbaum.net[/url]
kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL juhatusega võistlustel kohapeal.

Eesti Meistrivõistluste orgkomitee

Autor: EJTL