29. märts 2018

Ilus, nii seest kui väljast

Samas on välimine ilu midagi rohkemat kui lihtsalt kena väljanägemine. Kui mõni füüsiline aspekt meie elu pidevalt häirib ja loob negatiivseid minapilte, siis mõjutab see enesetunnet ning võib tuua igapäevasesse ellu stressi. Välimus, enesetunne,toitumine ja vaimne seisund on üksteisega tihedalt läbi põimunud, mistõttu vaatab märtsis avatud Christinas Clinic’uIndividuaalse meditsiini keskus inimest kui kompleksset tervikut.

Kui midagi ei ole halvasti, siis on midagi väga halvasti (Karmen Palts)
Kõiges on kaks alget- yin ja yang. Nii on elus alati midagi, mis on positiivne ja midagi, mis on negatiivne. See on eksisteerimise loomulik osa. Vahel tunneme me kõik end vihase, kurva või rahulolematuna ning oleme kantud erinevatest emotsioonidest. Küsimus on selles, kuidas me neid emotsioone juhime ja nendega toime tuleme.

Kui inimene tunneb ennast pidevalt väsinult, ärevalt, rahutult ja kahtleb oma võimes igapäevatoimetustega hakkama saada, siis kannab ta tõenäoliselt endas stressisümptomeid. Sageli juhtub nii, et inimene ise ei märka või ei oskagi seletada endale, miks ta pahur on, või liigteravalt (õelalt) sõbrale midagi ütleb, või mingite tavapäraste tegevustega äkki enam hakkama ei saa. Mõnikord võivad “mittetoimimist” suurendada ka inimese lähedasega seotud probleemid. Kahjuks hakkavad sellised olukorrad eskaleeruma ja segama elamist ning elust rõõmu tundmist – siis on aeg otsida abi.

Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne protsess, kus usalduslikus ja hinnanguvabas õhkkonnas toetatakse ja julgustatakse inimest, end vabalt väljendama ja läbi nõustajaga peetud vestluste oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest nägema ning probleemide algpõhjusteni jõudma. Psühholoog-nõustaja kuulab inimese arutelusid ja peegeldab neid kliendile ümbersõnastatult tagasi, andes seeläbi kliendile võimaluse korrigeerida oma mittetõhusaid uskumusi ja toetades teistsuguste toimimisplaanide-viiside leidmist. Ehk siis nõustamise ja nõustaja toel leiab inimene ise vahendid, mille abil leitakse probleemidele lahendusi ja õpitakse iseendaga leppime, nägema kõrvalt neid asju, mis on elus hästi ning saavutama enesearmastuse ja hea enesetunde. Nõustamisel ei anta hinnanguid! Psühholoogilist nõustamist vajavad inimesed, kes otsivad võimalust tegeleda oma hingeliste murede ja toimetulekuraskustega, kui ka erinevaid esteetilisi ja üldkirurgilisi operatsioone läbinud patsiendid, kes vajavad tuge uue minapildi loomisel ja kinnitamisel.
Tulles algusse – tunnistades, et midagi on (natuke) halvasti, tunnistame me endile, et meil on alati võimalik õppida, areneda ja olla seeläbi veel parem inimene ning tunda endast veel suuremat rõõmu!

Inimese rahulolu oma välimusega peegeldub tema näos (Brit-Carmen Norlan)
Inimene peab olema endaga sõber ning see, kas inimene on õnnelik, peegeldub tema näos. Füüsiline välimus on seotud meie enesehinnanguga ja läbi selle meie enesetundega, rahulolu või rahulolematusega. Enesetunnet ja enesehinnangut võib aidata parandada lisaks vaimsetele protsessidele ka kliiniline pool. Mõnikord patsient ei tunne end oma kehas hästi ning edasi eksisteerimiseks või enese hästi tundmiseks vajab ta kliinilist abi. Nii on näiteks inimesi, kes pole oma välimusega tervikuna rahul, sest mõni kehaosa häirib teda ning inimene tunneb ennast seepärast teiste seas inetuna. Me ei räägi siin nendest patsientidest, kellel on paar üksikut lisakilo või kes sooviksid rinnasuurust ühe korvi võrra tõsta või langetada, vaid olukorrast, kui rahulolematus oma välimusega hakkab segama inimese elu. Näiteks inimene, kes ei julge oma välimuse tõttu kandideerida soovitud töökohale või ei jaksa ülekaalu tõttu kõndida ning ei saa oma eluga seepärast hakkama. Sellises olukorras aitab esteetiline kirurgia koos psühholoogilise nõustamisega. Esteetiline kirurgia on lahendus ka neile, kes tervislikel põhjustel meie poole on pöördunud. Näiteks aitab esteetiline kirurgia enesetunnet ja enesekindlust tõsta ning halbadest mälestustest üle saada ka õnnetusjuhtumite või raskete haiguste tõttu – murtud ja kõveraks kasvanud ninaluu või rinnavähi tõttu ära lõigatud rind on kehaosad, mida saab esteetilise kirurgiaga korda teha ning psühholoogilise nõustamisega halva mälestusega hüvasti jätta.

Meie elu mõjutab see, mida me endale suhu paneme ehk söök ja jook ning mis meie suust välja tuleb ehk sõnad (EgleEller-Nabi)
Toitumisel ja liikumisel on igapäevases elus palju suurem roll, kui me oskame arvata. Need mõjutavad otseselt meie tervist ja välimust – kuidas me end tunneme, kas meil on energiat, milline on naha ja juuste seisukord. Seepärast on keha füüsilise poolega tegelemine ja toitumise jälgimine sama tähtis kui vaimse tervise eest hoolitsemine. Üha rohkem räägitakse, et toitumine on seotud emotsioonidega. Näiteks saab sobiliku toitumisega ravida depressiooni. Tervisenõustamine ei ole vaid ülekaalulistele – me kõik vajame aeg ajalt oma toiduvalikute, kehakoostise ja eluviiside üle vaatamist. Kindlasti ei tähenda toitumisnõustaja juures käimine dieeti või kõikidest meeldivatest toitudest loobumist. Siin, Christinas Clinicu individuaalse meditsiini keskuses on eesmärgiks suunata, anda vahendid, mis aitavad inimesel endal teha püsivaid muudatusi.

Lõik 10. märtsil 2018. aastal avatud Christinas Clinic’u Individuaalse meditsiini keskuse nõustamise osakonna avaürituselt, naistepäeva seminarilt “Ilus, nii seest kui väljast”.

Rohkem informatsiooni uute ja komplekssete võimaluste kohta [url=www.cc.ee]www.cc.ee[/url]

Autor: Christinas Clinic