30. juuli 2013

Kaarma Rammumees 2013 Kuressaare Merepäevade raames – võistlusjuhend

Aeg

Võistlused toimuvad 3. augustil algusega kell 12.00 Kuressaare linnas, Raiekivi säärel, mere ääres, Merepäevade raames. Võistlejate kaalumine 11.30 võistluspaigas.

Läbiviimine

Esimese võistlusala stardi järjekord loositakse võistlejate vahel.
Punkte saavad võistlejad järgmiselt I koht-1 punkt, II koht-2 punkti………..10 koht –10 punkti jne.
Iga järgmist ala alustab suurima punktisumma saanud võistleja,võrdse punktisumma korral alustab viimasena eelmises harjutuses parem olnud võistleja.

Võistluse paremus selgitatakse punktide summa põhjal, parem on see, kelle punktisumma on väiksem.

Punktide võrdsuse korral saab kõrgema koha võistleja, kes oli parem harjutuses „TREPP“. Juhul, kui ka see on võrdne, siis saab otsustavaks „Viikingpress“.

Võistlejatel on aega iga alaga tutvumiseks aladevaheliste puhkepauside ajal (10min).
Võistleja vastutab isiklikult oma tervise eest võistluste käigus.
Lubatud on käte määrimine magneesiumi ja raskuste tõstmisel (kivid) käte määrimine vahaga, kasutada randmepaelu ja tõstevööd
.Võistlused toimuvad kahes kaaalukategoorias -90kg. ja +90kg.
10. Kõik võistluse käigus tekkivad probleemid lahendab peakohtunik koha peal koos ürituse peakorraldajaga.
11.Peakohtunikul on õigus teha koha peal juhendis muudatusi, sõltuvalt ilmast või muudest segavatest teguritest.

Võistlusalad

1.Kombineeritud harjutus
See koosneb kolmest erinevast alast. Esimesena võistleja kandib 265kg. raskust traktori rehvi neli korda, siis kannab raskusi (-90kg.- 102kg., +90kg. 112kg). 20m. ja lõpetuseks võtab sülle laeva ankru (80-100kg.) tassib 20m. ja asetab alusele. Aega selleks 90sek. Võidab sportlane, kes teeb seda kõige kiiremini

2. „Trepp“
Võistleja hoiab esimese raskuse käepidemest ja käskluse korral „start“ tõstab raskuse ja hakkab raskust treppi astmeid mööda ülesse viima, asetades raskuse igale järgnevale trepiastmele, neljandale astmele raskuse asetanud, liigub alla tagasi, võtab järgmise raskuse ja viib ülesse, samuti toimib ka kolmanda raskusega. Alustatakse kergemast raskusest, kasvava raskuse suunas. Aega selleks on 75sekundit. Kergemate meeste raskused 123kg., 155kg., 175kg. Raskematel meestel 155kg., 175kg., 205kg.
Võidab sportlane, kes teeb seda kõige kiiremini.

3. „Viiking press“
Võistleja võtab, seadeldise kangist ja tõstab selle rinnal. Kang peab puutuma rinda igal katsel. Käskluse“start“ järel hakkab raskust rinnalt ülesse suruma, kuni küünarnukid on täielikult väljasirutatud olekus. Küünarnukkide mittetäieliku sirutuse korral katse arvesse ei lähe. Raskuse ülessurumisel võib kasutada jalgade abi, kuid põlved peavad olema fikseeritud enne, kui käed on küünarnukkidest sirutatud. Samuti ei tohi seadeldis puutuda alust, kuhu see asetatakse. Võitja selles harjutuses on see sportlane, kes teeb kõige rohkem määrutepäraseid katseid 75 sekundi jooksul. Raskus pressil, kergematel meestel 60kg., raskematel meestel 90kg.

4. “Karussell“
Käskluse peale „start“võtab võistleja karusselli toru kätele ja alustab ringiratast liikumist.. Võitja on see, kes läbib kõige rohkem ringe 75sekund jooksul. Karussell võib maapinda puutuda esimese 30sek. jooksul, hilisem maha kukkumine lõpetab võistluse. Ajaliimiit 75sek.
Raskus karussellil selgub kohapeal ja on kergematel meestel kusagil 100kg. ja raskematel 150kg.

5. Kivide tõstmine alusele ehk „Atlase kiviring“
Võistleja alustab peale käsklust “start” kivide tõstmist alusele, kergemast kivist alustades, kasvava raskuse suunas. Kivide raskused kergematel meestel 65kg., 70kg., 83kg., 110kg., 124kg. Raskematel meestel 65kg., 70kg., 83kg., 110kg., 130kg., Kivid peavad alusele püsima jääma, kui kukuvad aluselt maapinnale, tuleb kivid uuesti alusele tõsta,kuni püsima jäämiseni.Võidab see, kes teeb seda kõige kiiremini. Ajaliimit 75sek.

Autasustamine

Autasustatakse kolme paremat võistlejat mõlemas kaalukategoorias.

Rahalised preemiad +90kg. 1. koht 300€, 2. koht 200€, 3. koht 100€.
-90kg. 1. koht 200€, 2. koht 125€, 3. koht 75€.

Võistluste žürii jätab endale õiguse preemiasummasid ümber jagada.
Lisaks autasustatakse mõlema kaalukategooria esimest kolme sportlast mälestusesemete ja karikatega.

Lisainformatsioon

Jaan Salu, võistluste peakohtunik, mob. 5068482.

Autor: Toimetus