1. november 2002

Kuidas hinnata meeskulturisti

Üldine:
Hinnates võistleja kehalist vormi, peab kohtunik lähtuma kindlatest protseduuridest, mis võimaldavad võistleja keha võimalikult laiahaardeliselt hinnata. Kohustuslike pooside ajal peab kohtunik esmalt pöörama tähelepanu lihasrühmale, mida antud hetkel demonstreeritakse. Seejärel peab kohtunik hindama keha tervikuna, alates vaatlust peast ning liikudes pilguga allapoole, hinnates samal ajal igat lihasrühma. Hindamist peab alustama üldmulje paika panemisega, vaadeldes lihaste massi, harmooniat ja kvaliteeti. Ülalt alla vaatlus peaks endas hõlmama pead, kaela, õlgu, rinda, kõiki käemuskleid, kõhulihaseid, torso V-kuju moodustumist (võrdlus õlgade ning keskkoha laiuste vahel), vööpiirkonda, reisi, sääri ning jalalabasid. Sama protseduur seljapooside ajal hõlmab endas kõiki seljalihaseid, tuharalihaseid, reie kakspealihast, säärelihaseid ning jalalabasid. Hindamise ajal tuleb kohtunikel olla äärmiselt detailne. Kohustuslike pooside ajal tehtud võrdlused on põhiliseks aluseks, mille järgi kohtunik hindab, millisel võistlejal on parim keha, võttes arvesse ülaltoodud võrdluskriteeriumeid.

Meeste kohustuslikud poosid

1) Topeltbiitseps eest
Kohtunik hindab biitsepsi juures lihase kuju, suurust, proportsionaalsust ning õlavarrelihaste erinevate peade eristumist. Seejärel jätkub peast-jalalabadeni võrdlus.

2) Selja lailihas eest
Kohtunik peab esmalt vaatama, kui laiad on võistlejate selja lailihased, mis õigesti poseerituna peavad looma V-kujulise ülakeha. Edasi jätkub peast jalalabadeni võrdlus, pannes paika kõigepealt võistlejate proportsioonid ning seejärel süvenema erinevate lihasrühmade kvaliteeti.

3) Rind-biitseps (biitseps küljelt)
Kohtunik pöörab erilist tähelepanu rinnalihastele ja rinnakorvi kaarele, biitsepsile, reie kakspealihasele ning säärle. Edasi jätkab kohtunik vaatlust peast jalalabadeni. Selle poosiga on kohtunikel võimalik vaadelda nii säärt kui ka reit profiilis, mis aitab võistlejate lihaste massi ja kvaliteeti paremini hinnata.

4) Topeltbiitseps selja tagant
Kohtunik hindab kõigepealt käelihaseid ning siirdub edasi peast jalalabadeni vaatluse juurde. Selle poosi puhul on kohtunikul hinnata kõige suurem osa lihasrühmi. Selle poosi käigus on kohtunikul kõige parem ära määrata võistlejate lihaste kvaliteet ning proportsioonid.

5) Selja lailihas selja tagant
Kohtunik pöörab eelkõige tähelepanu selja lailihase laiusele ning lõpetab vaatluse jällegi peast jalalabadeni süsteemiga.

6) Triitseps küljelt
Kohtunik hindab esmalt triitsepsi lihasrühma ning lõpetab vaatluse peast jalalabadeni süsteemi alusel. Ka selle poosi ajal on kohtunikul võimalus hinnata reie ning sääre profiili.

7) Kõht ja jalad
Kohtunik hindab nii kõhu- kui ka reie nelipealihast ning lõpetab vaatluse harilikul meetodil.

Mikk-Alvar Olle tõlk. IFBB Amateur Bodybuilding Rules

Autor: