16. mai 2008

Lugupeetud Klubid

Vabandame kõikide klubide ees, kes pole antud kirja veel paberkujul saanud.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja spordialaliitude eestvedamisel on alates 2004. aastast treenerikutse omistatud rohkem kui 2600 treenerile.
Loodud internetipõhisesse Eesti Treenerite Registrisse ([url=http://www.eok.ee/treeneriregister]www.eok.ee/treeneriregister[/url]) on kantud 3 738 isikut.

Pöördume Teie poole murega tõdedes, et klubides töötab arvukalt kutseta treenereid. Teatavasti on treenerikutse omamise nõe sätestatud Eesti Spordiseadusega ning selle eesmärgiks on juhendamise ja treeneritöö kujundamine ohutumaks ning teadmistepõhisemaks.

Vastavalt Spordiseadusele on õigus tegutseda treenerina ainult neil, kes on läbinud alaliitude kutsekomisjonide poolt aksepteeritud koolitused, sooritanud eksamid ning omandanud EOK ja Kutsekoja poolt väljaantud kutsetunnistuse. Lisaks annab kehtiv kutsetunnistus võimaluse töötada ka teistesse riikidesse.

Teie spordiklubis tegutsevatel treeneritel on võimalus osaleda EOK poolt kinnitatud õppekavade alusel Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu (EKFL) ja/või Eesti Võimlemisliidu (EEVL) poolt korraldatud üldainete ja erialastel koolitustel. Nende läbiviimine on eelduseks eksamitele lubamiseks. Kutseeksami sooritanud saavad I-V taseme treeneriks.

Treeneri kutsetase peaks olema aluseks kõikide treenerite töö tasustamisel, motiveerimaks sellega treenerite koolitamist ja enesetäiendamist.
Samas on paljud kohalikud omavalitsused klubide toetamisel võtnud aluseks kutsetunnistusega treenerite olemasolu.

Eeldusel, et Teie klubi soovib olla Eesti spordiliikumise täisväärtuslik osa, palume riiklikku kutsetunnistust senini mitteomavad treenerid suunata koolitusele ja kutseeksamitele eesmärgiga rakendada klubis ainult treenerikutset omavaid spetsialiste.

[url=lehed/pilt/misc/eok_16052008_big.jpg][/url]

Kui Teie klubisse pole veel antud kirja paberkujul jõudnud andke sellest kindlasti teada aadressil [url=mailto:info@fitness.ee]info@fitness.ee[/url]

Autor: EOK, EKFL, EEVL