23. mai 2014

Pärnumaa V meistrivõistlused lamades surumises

Pärnumaa V meistrivõistlused lamades surumises

Võistlusjuhend

Eesmärk

Populariseerida lamades surumist Pärnumaal. Anda võimalus spordialaga tegelejatel kontrollida oma võimeid ja võrrelda konkurentidega. Selgitada välja Pärnumaa meistrid lamades surumises ning registreerida rekordid.

Korraldajad

Pärnumaa Spordiliit, Spordiklubi Ringi, Spordiklubi Saarde.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 25. mai 2014, algusega kell 11.00, Kilingi-Nõmme suveaias. Registreerimine ja kaalumine algab kell 09.30

Osavõtjad

Osaleda võivad kõik Pärnumaa ja mujalt saabunud võistlejad, kes on vähemalt 14 aastat vanad. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisukorra eest ise.

Tingimused

Võistlused toimuvad vastavalt IPF-i rahvusvaheliste võistluste määrustele. Võisteldakse lamades surumises. Võistlustel on lubatud kasutada IPFi poolt heakskiidetud varustust.

Vanuseklassid

Naised absoluutarvestus, wilksi tabeli alusel.

Mehed:
1996 ja nooremad absoluutarvestus, wilki tabeli alusel
1995 ja vanemad

Kaalukategooriad:
-83kg; -105kg; 105+ arvestus wilksi tabeli alusel

Autasustamine

Pärnumaa meistrimedalid ja diplomid jagatakse võistluskategooriates, kus on kolm või enam võistlejat. Võistlejate vähesusel on korraldajal õigus vanuseklassid liita.
Lisaks eriauhinnad korraldajatelt.

Majandamine

Osalejate lähetuskulud kannavad lähetajad või võistlejad ise.
Iga võistleja maksab osavõtutasu 2€ võistluspaigas.

Üldiselt

Kõik juhendis märkimata küsimused lahendab võistluste kohtunike kogu, koos võistluste korraldajatega.

Toetajad

Saarde Vallavalitsus, Spordiklubi Saarde, Pärnumaa Spordiliit, Kimberi Klubi, [url=http://fitshop.fitness.ee]Fitshop.ee[/url]

Info telefonil

5197 0938, Ain Kimber (peakohtunik)
5332 6785, Toivo Tallo (peakorraldaja)

Autor: Pärnumaa Spordiliit