15. mai 2015

Pärnumaa VII meistrivõistlused lamades surumises, juhend

EESMÄRK:

Populariseerida lamades surumist Pärnumaal. Võimaldada spordialaga tegelejatel kontrollida oma võimeid ja võrrelda konkurentidega. Selgitada välja Pärnumaa meistrid lamades surumises ning registreerida rekordid.

KORRALDAJAD:

Pärnumaa Spordiliit, Spordiklubi Ringi, Spordiklubi Saarde.

AEG JA KOHT:

Võistlused toimuvad 24. mai 2014, algusega 11.00, Kilingi-Nõmme suveaias

Registreerimine ja kaalumine algab 09.30

OSAVÕTJAD:

Osaleda võivad kõik Pärnumaa ja mujalt saabunud võistlejad, kes on vähemalt 14 aastat vanad. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisukorra eest ise.

TINGIMUSED:

Võistlused toimuvad vastavalt IPF-i rahvusvaheliste võistluste määrustele. Võisteldakse lamades surumises.

Võistlustel on lubatud kasutada IPFi poolt heakskiidetud varustust.

VANUSEKLASSID:

Naised absoluutarvestus, wilksi tabeli alusel.

Mehed:

1997 ja nooremad absoluutarvestus, wilksi tabeli alusel

1996 ja vanemad

Kaalukategooriad:

-83kg; -105kg; 105+ arvestus wilksi tabeli alusel

AUTASUSTAMINE:

Pärnumaa meistrimedalid ja diplomid jagatakse võistluskategooriates, kus on kolm või enam võistlejat.

Võistlejate vähesusel on korraldajal õigus vanuseklassid liita.

Lisaks eriauhinnad korraldajatelt.

MAJANDAMINE:

Osalejate lähetuskulud kannavad lähetajad või võistlejad ise.

Iga võistleja maksab osavõtutasu 2 -€ võistluspaigas.

ÜLDISELT:

Kõik juhendis märkimata küsimused lahendab võistluste kohtunike kogu, koos võistluste korraldajatega.

TOETAJAD:

Saarde Vallavalitsus, Spordiklubi Saarde, Pärnumaa Spordiliit, Kimberi Klubi, workoutshop

INFO TELEFONIL: 51 970 938 Ain Kimber (peakohtunik)

5332 6785 Toivo Tallo (peakorraldaja)

Autor: Ain Kimber