16. juuni 2023

Raamatusoovitus: “Vanemaealiste treeningu juhendamine”

Raamat „Vanemaealiste treeningu juhendamine“ annab teoreetilised taustateadmised vananemisest ja juhised, kuidas kavandada ja rakendada ohutuid ja tõhusaid kehalise aktiivsuse programme erinevate funktsionaalsete võimetega vanemaealistele.
Raamatu I osa annab ülevaade vananemise füsioloogilistest aspektidest ja gerokinesioloogia valdkonnast. II osa käsitleb kuidas viia läbi treeningueelset tervisekontrolli, kuidas hinnata programmi tulemuslikkust ja anda klientidele tagasisidet ning seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke. III osa keskendub tõhusate ja turvaliste treeningkavade ning -meetodite väljatöötamisele. IV osa viib lugeja kurssi õpetamis-, motivatsiooni-, suhtlemis- ja juhtimismeetoditega, mis on vajalikud tõhusate ja ohutute treeningkavade loomiseks, lähtudes treenitava tervislikust seisundist.
Raamat on mõeldud nii alustavatele treeneritele, juhendajatele ja üliõpilastele kui ka juba vanemate inimestega töötavatele personaaltreeneritele, tegevusjuhendajatele ja abistajatele, teraapilise huvitegevuse spetsialistidele ja rühmatreeningute juhendajatele ning kindlasti ka kõigile neile, kes soovivad teada, kuidas olla võimalikult kaua heas vormis, toimekas ja tegus.

Sirvi raamatut
Telli