14. veebruar 2020

Tallinna Ülikool koolitab! Treener – sportlane suhe: kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?

Koolituse sisu: On teada, et edukad treenerid suhtuvad enda treenitavatesse kui inimestesse, mitte lihtsalt sportlastesse. Miks lisaks treeneri teadmisetele just suhe nii oluline on? Sellele küsimusele andis hea vastuse omal ajal Theodore Roosevelt, öeldes et ‘Inimesed ei hooli, kui palju sa tead, kuni nad ei tea, kui palju sa hoolid’. Antud praktilisel seminaril saame treener-sportlase suhte teemasse põhjalikult süveneda. Alustame sellest, et laiendame teadmisi treener-sportlase suhtest, selle olulisusest ja potentsiaalist. Toetudes praktilisele treener-sportlase suhte töömudelile, avastame mis olemasolevate suhete puhul juba toimib ja kus on arenguruumi. Edasi, tutvume praktiliste viisidega suhete arendamiseks ja hoidmiseks. Kinnistame teadmisi näidetega päriselu situatsioonidest. Lõpetuseks, käsitleme võimalikke keeruliseid olukordi ja nende lahendamist, hoides suhet ikkagi fookuses.

Seminarail käsitleme järgmisi teemasid:

· Treener-sportlane suhte olemus ja väärtus

· Suhte võimalused ja mõjud sportlasele ja treenerile

· Praktilised viisid suhte loomiseks ja hoidmiseks

Keeruliste olukordadega toimetulek sportlasega suhtes

Koolitaja: Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Osavõtumaks: 90 EUR (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause)
[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=71E0F465014C47D4]INFO JA REGISTREERIMINE[/url]

[pilt=15128]

Tallinna Ülikooli poolt planeeritavad koolitused 2020:

[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=7B6C2D513BF4AC15]19.02.-11.03.2020 Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks[/url]
[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=3DB984E26E4B861F]07.03.2020 Beebide ujumisõpetus[/url]
[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=2BF2FCC335AAF1A6]14.03.2020 Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga[/url]
[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=45DD4B4B35E815E0]28.03.2020 Võrkpalli- ja liikumismängud[/url]
[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=F1BC57BEA23E96F8]03.04.2020 Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine eri ainevaldkondadega esimeses kooliastmes[/url]
[url=https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=6D52959410357F2D]20.03.2020 Padi palub tantsule – eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara[/url]

Autor: Susie