4. märts 2020

Tartu Ülikooli spordipsühholoogia koolitused Tartus ja Tallinnas

[attachment=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.167&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=50412&id_ay_toimumine=64107&kordi_pealehel=16&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0]Treeneri tee distsipliinini: ennetavad ja korrigeerivad strateegiad aktiivse õppimise teenistuses[/attachment], 6. aprill TARTUS
Läbiviija: Aave Hannus
Õpilaste distsiplineerimine on paljude treenerite jaoks üks ebameeldivamaid aspekte treeneritöö juures.
Kursus annab ülevaade õpilaste käitumise kujundamise strateegiatest, mis aitavad ennetada ebasoovitavat käitumist ning toetavad tõhusat õpetamist ja õppimist.
Videoloengud annavad ülevaate ennetavatest ja korrigeerivatest strateegiatest, mida kasutada selleks, et suunata õpilaste tähelepanu ja õppimist.
Töötoas saab omandada praktilisi võtteid, mille abil luua tingimused keskendunud ja aktiivseks õppimiseks. Lisaks käsitletakse korrigeerivaid strateegiaid ebasoovitavale käitumisele reageerimisel.

[url=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.168&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=50413&id_ay_toimumine=64108&kordi_pealehel=17&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0]Võistkonnataju arendamine: tähelepanu ja koostöö treening sportmängudes[/url], 28. aprill TALLINNAS
Läbiviija: Aave Hannus
Koolituse eesmärk on anda baasteadmised võistkonnaliikmete vastastikuse taju, tegevuse ennetamise ja koostöö treenimise meetoditest sportmängudes.
Videoloengud annavad ülevaate võistkondliku koostöö käsitlustest tajupsühholoogia perspektiivist. Töötuba pakub juhiseid, kuidas viia läbi mängueelseid ja
mängujärgseid analüüse ning kujundada harjutusi võistkondliku koostöö optimeerimiseks. Praktiliste ülesannete käigus loob iga osaleja plaani,
kuidas sihipäraselt arendada võistkonnaliikmete koostööd.

[url=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.053&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48161&id_ay_toimumine=64109&kordi_pealehel=18&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0]Treeneri läbipõlemise ennetamine[/url], 4. mai TARTUS
Läbiviija: Aave Hannus
Koolituse eesmärk on valmistada treenereid ette enda erialase töö emotsionaalsest ja füüsilisest pingest tuleneva läbipõlemise riski vähendamiseks.
Videoloengutes antakse ülevaade psühholoogilise läbipõlemise ohumärkidest, tunnustest ja ennetamise põhimõtetest ning võimalustest.
Töötuba pakub treeneritele nõuandeid ja juhtnööre enda psühholoogilise läbipõlemise ennetamiseks. Osalejad koostavad endale plaani läbipõlemise ennetamiseks treeneritöös.

[url=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.051&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48159&id_ay_toimumine=64110&kordi_pealehel=19&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0]Keskendumise juhtimine võistlusolukorras: praktiline fookuse treenimine[/url], 25. mai TALLINNAS
Läbiviija: Aave Hannus
Koolituse eesmärk on õpetada praktilisi võtteid õpilaste ettevalmistamiseks võistlustel optimaalseks keskendumiseks ja segajatega toimetulekuks.
Videoloengutega antakse ülevaate tähelepanu tööpõhimõtetest ja tähelepanu treenimise võimalustest. Töötoas harjutatakse õpilaste ettevalmistamist
võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.

Kõigi kursuste maht on 10 tundi ja hind 98 eurot.

Autor: fitness.ee