20. jaanuar 2010

Tippsportlaste kõrg- ja kutsehariduse omandamise stipendiumid

04. jaanuaril kuulutas EOK välja stipendiumikonkursi kõrg- ja kutsehariduse omandamiseks tippsportlastele:
Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse-hariduse omandamiseks 2009/2010. õppeaasta kevadsemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:
– on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
– on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta
jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
– järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:
– avalik-õiguslikus ülikoolis
– eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
– riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
– erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
– riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
– Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või
munitsipaalkutseõppeasutuses
– või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 14 000.- krooni.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 8. veebruariks 2010.a.
aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501.

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.

Autor: EOK