18. märts 2013

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi noore sportlase preemiale

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond kuulutab välja noore sportlase preemia kevadise taotlusvooru, kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. aprill 2013 (k.a postitempel). Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot.

Preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude katteks või varustuse soetamiseks. Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed.

Konkursil osalemiseks palume taotlejal esitada:
* kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isikuandmetega, lisada kontaktandmed;
* noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms);
* kooli soovituskiri ja iseloomustus;
* treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus;
* põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm, võistlus- või treeningkalendri vms eelarve või sportlastee kirjeldus).

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukojal on õigus küsida lisateavet preemiakandidaatide kohta ja külastada taotleja kooli, spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil (A. Weizenbergi 39, Tallinn 15050) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [mail=vpinfo@vpk.ee]vpinfo@vpk.ee[/mail].

Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu välja koostöös Nordea Pangaga.

Autor: SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu