12. veebruar 2013

III Vananemist aeglustav meditsiin ja selle meetodid, lisaks 10 käsku

Revitalisatsioon ehk kuidas elada saja-aastaseks

Vananemist aeglustav meditsiin põhineb meetoditel, mis võimaldavad inimesel säilitada:
• paremat hüdratatsiooni;
• õiget luutihedust;
• mõistlikku nahaalust rasvkude ja kehakaalu;
• heas vormis rasvavaba lihasmassi.

Vaid mõni aasta tagasi pidasid teadlased ja tavainimesed vananemist paratamatuseks. Endastmõistetavalt usuti, et vanadusega kaasnevate ebamugavuste ärahoidmiseks ei ole suurt midagi ette võtta. Nüüd on aga ilmnenud piisavalt tõendeid, mis lükkavad ümber tavapäraselt vana- nemisega seostatava degeneratsiooni vältimatuse.

Vananemist aeglustava meditsiiniga luuakse uus tervise paradigma ning vaadatakse uue pilguga vananemisele ja selle võimalikele ravimeetodi- tele. Kõnealune teadusharu näitab meile inimese hilisemate eluetap- pide tegelikkust hoopis uues valguses, hajutades hirmu haiguste ning tervise ja elujõu kaotamise ees.

1993. aastal asutas väike rühm teadlasi ja arste Ameerika vananemist aeglustava meditsiini akadeemia (American Academy of Anti-Aging Medicine) eesmärgiga koondada kõik uue valdkonna jaoks sobilikud meetodid ja neid koos edasi arendada. Alates asutamisest on Ameerika vananemist aeglustava meditsiini akadeemia märkimisväärselt kasvanud ning korraldanud ka väga menukaid ülemaailmseid konverentse, milles on osalenud arvukalt kõnelejaid ja tuhandeid teadlasi, kes on saanud omavahel mõtteid vahetada ja lubavad uut teadusharu edasi arendada. 2007. aastal Las Vegases peetud konverents tõi kokku üle viie tuhande spetsialisti kolmekümnest riigist.

Ühiskond vajab vananemist aeglustava meditsiini rakendamist.

USAs alanud liikumine on saanud tsiviliseeritud maailmas väga popu- laarseks. On ilmselge, et pikaealisust käsitlevad uuringud toovad mitme- külgset kasu – tervisest kuni majanduseni. Need edusammud muudavad meie arusaamu sellistest mõistetest nagu vananemine, elu, haigus ja surm. Nüüdisaegne arstiteadus on viimastel aastatel teinud edusamme, mis vaid mõni kümnend tagasi oleksid ainest andnud pigem ulmekirja- nikele. Vananemist aeglustav meditsiin lubab otsida lahendusi paljudele puuetele, hälvetele, valule, haigustele ja vaevustele, mis senini on pal- jude eakate inimeste jaoks hall argipäev. Ehk on juba mõne aasta pärast tänu vananemist aeglustavale meditsiinile pilt eakate inimestega seos- tatavast jõuetusest ja halvast füüsilisest vormist vaid groteskne mälestus metsikust minevikust, just nii nagu täna mäletame neid, kes aastasadade jooksul ja veel hiljaaegu surid sellistesse ravimatuks peetavatesse haigus- tesse nagu tuberkuloos, düsenteeria, kopsupõletik jms.

Nii nagu infotehnoloogias toimub kiire areng, kahekordistades iga kahe aasta järel arvutite kasutamise võimalusi ja muutes kättesaadavaks väga väikeste mõõtmetega, aina odavamad lihtsasti kasutatavad arvutid, on märkimisväärne areng toimunud ka biomeditsiiniliste teadmiste ja nende praktikasse rakendamise vallas.

Pikemalt loe raamatust ”Revitalisatsioon ehk kuidas elada saja-aastaseks”.
Raamat aadaval hästivarustatud raamatupoodides ja FitShopis nii [url=http://fitshop.fitness.ee/raamatud/0/readmore/615/Revitalisatsioon%20ehk%20kuidas%20elada%20saja-aastaseks/]raamatuna[/url] kui ka [url=http://fitshop.fitness.ee/raamatud/0/readmore/871/E-raamat%20%E2%80%9ERevitalisatsioon%20ehk%20kuidas%20elada%20saja-aastaseks%E2%80%9D/]e-raamatuna[/url].

10 käsku

1. Magada seitse või kaheksa tundi päevas.
2. Päevane toiduvalik peaks sisaldama üht rikkalikku ja tasakaalustatud valgu- ja kiudainerikast hommikusööki.
3. Suurendada söögikordade arvu kolmelt toidukorralt viieni, vähendades kalorisisaldust ehk teisisõnu süüa vähem, aga sagedamini.
4. Jälgida, et valkude tarbimine ja kalorisisaldus oleksid õiged, kontrol- lida rasvade tarbimist, mis peaksid olema peamiselt taimset päritolu, sisaldades palju küllastumata rasvhappeid, ning piirata rafineeritud ja lihtsuhkru tarbimist.
5. Hoolitseda hammaste hea tervise eest ja närida korralikult.
6. Tarbida piisavas koguses vett.
7. Hoida kehakaal meeste puhul normkaalu suhtes –5% kuni +15%, naiste puhul normkaalu suhtes –5% kuni +10%.
8. Tegeleda kehalise tegevusega sagedasti ja korrapäraselt. Vanematele inimestele sobivad aiatöö, ujumine, golf, energilised jalutuskäigud jms. Eakatele inimestele on soovitatav individuaalne jõutreening treeneri järelevalve all. Ka noorematel aitab jõutreening suurendada rasvavaba lihasmassi ja vähendada nahaalust rasvkude.
9. Tarbida alkoholi väga väikestes kogustes, kõige rohkem klaas punast veini päevas, või üldse mitte.
10. Mitte suitsetada.

Vananemist aeglustava toitumise põhitõed

Toitumisteaduse ja treeningufüsioloogia edusammud on esimest korda andnud inimolendile võime ja teadmised muuta olukorda ja saavutada uus, parem elukvaliteet ning pikem eluiga.

Kõige suurem probleem, millega õigeid vananemist aeglustavaid toitumisjuhiseid anda soovivad toitumisspetsialistid ja -teadla- sed peavad rinda pistma, on raamatutes ning valitsusasutuste ja majandusorganisatsioonide pakutava info üleküllus. Nende arvamused ühtivad peamiselt vaid ühes punktis – tervisliku elu alus on optimaalne toitumine. Probleemid algavad aga siis, kui püütakse määratleda opti- maalse toitumise mõistet.

Kas piisab kolmest söögikorrast, mis sisaldavad mõnede raamatute ja toi- tumispüramiidide soovitatavaid toiduainete rühmasid? Või on olemas mingid erinõuded, mida ei saa täita üksnes nende kahtlemata ebamää- raste mõistete kaudu?

Tavaliselt kasutatakse juhiseid, milles esinevad sellised terminid nagu USA teaduste akadeemias väljatöötatud RDA (Recommended Dietary Allowances ehk päevane toitumissoovitus). Ka Euroopa Liidus on dek- reetide näol – kuidas muidu – välja töötatud vastavad eeskirjad toitumise ja päevaste toitainevajaduste kohta.

Need eeskirjad piirduvad üldiselt hinnanguliste andmete avaldamisega, mida kasutatakse suurte rahvastikurühmade keskmiste toiduvajaduste arvutamiseks. Väga paljusid neist suurtest endastmõistetavatest põhitõ- dedest, mida praegu võetakse ja tsiteeritakse kui toitumise ja mis tahes dieedi põhialuseid, on vähe uuritud ja nende ellurakendamisel osutu- vad need paraku olulistes punktides lünklikeks tõdedeks. Kõnealused ettekirjutused esitatakse sageli koos RDA mõiste juurde kuuluvate päe- vaste vajadustega.

Hoolimata neist avaldustest kasutatakse päevaseid soovituslikke kogu- seid ja muid samalaadseid arve ja viidatakse neile toitumise kontekstis pidevalt valesti, võttes need dieetide väljaarvutamiseks kasutatavate toi- tumisalaste arvutiprogrammide loominguliseks aluseks.

Mida saame aga öelda “juhiste” kohta, mida saame arvukatest reklaa- mikampaaniatest, mis propageerivad tühje kaloreid sisaldavaid rasva- ja suhkrurikkaid toiduaineid, mida siiski reklaamitakse kui tervislikke võluravimeid? Liigselt suhkruid sisaldavaid karastusjooke, kõrge rasva- sisaldusega lastetoitusid, mida on veidi mõne enam-vähem tõhusa lisan- diga “maskeeritud”, esitletakse meile kui lahendusi kõigile haigustele ja vajalike ainete puudusele, kuigi tegelikult on tasakaalustatud toitumine ja aktiivne eluviis asendamatud elemendid mis tahes terviseprogram- mis, mida mõne lisandiga saab parendada, ent mitte kunagi asendada. Toitumise puhul kehtib üks endastmõistetav tõde – me oleme see, mida sööme.

Tervishoiuasutused ja Hispaania tervishoiuministeerium on viimastel aastatel kõlavate kampaaniatega hoiatanud rasvumise suurenemise eest, seda eelkõige laste seas. Kõik ametiasutused mõistavad hukka kõrge rasva- ja suhkrusisaldusega liigselt kaloreid andvate toiduainete tarbimise, mis on muutnud või võib muuta arenenud riikide kodanikud ülekaalulisteks.

Kõnealuseid toiduaineid vägagi agressiivselt ülistavad reklaamikampaa- niad mõjutavad aga paraku inimesi ja peresid hetkel, kui nad mõtlevad, mida süüa või juua.

Kogu see kahjulik ja puudulik toitumisinfo ei aita meil kuidagi võidelda pahatihti just ülekaalust tingitud probleemidega, samuti ka muudatus- tega, mida vale toitumine kaugemas või lähitulevikus esile kutsub. Need, kes järgivad valesid nõuandeid ja peavad mõttetuid dieete, ebaõnnestuvad pidevalt sobiva kaalu saavutamisel ning kannatavad sageli vaevuste ja üsna raskete tervisekahjustuste all. Kaalumishulluse ja kaalujälgimise pidamine tervise pandiks ja imeravimiks pole ka õige tee. Seetõttu on eriti kõnekad andmed, mis saadi London Imperial College’i hiljutisest uurimusest, milles hinnati suurt hulka teoreetiliselt õige kehamassiindeksiga inimesi ja saadi tulemuseks, et nende näiliselt heade kaalu ja pikkuse suhet peegeldavate arvude taga peitusid kõrged keha rasvanäitajad ja rasvkoe osakaal kehas ületas rasvavaba lihasmassi osakaalu.

Sellise olukorra lahtimõtestamiseks loodi julm, ent samas kõnekas mõiste TOFI (thin outside, fat inside ehk väljast kõhn, seest paks).

Õige toitumine ja aktiivne eluviis, mis sisaldab korrapärast liikumist, nagu kirjeldame vastavates peatükkides, võimaldavad saavutada tasa- kaalu lihasmassi ja keha rasvasisalduse näitajates. Me ei tohi unustada, et lihasmassi vähenemine on üks vananemise tunnuseid.

Meie päevil seisneb paradoks ka selles, et arenenud ühiskondades saab vananemist põhjustavaid ja meid tapvaid tegureid – stressi, ülekaalu ja istuvat eluviisi – ise väga hõlpsasti kontrollida. Tuleb harrastada füüsilist tegevust ja toituda viisil, mis võimaldab anda positiivse tähenduse ütle- misele, et oleme see, mida sööme.

Pikemalt loe raamatust ”Revitalisatsioon ehk kuidas elada saja-aastaseks”.
Raamat aadaval hästivarustatud raamatupoodides ja FitShopis nii [url=http://fitshop.fitness.ee/raamatud/0/readmore/615/Revitalisatsioon%20ehk%20kuidas%20elada%20saja-aastaseks/]raamatuna[/url] kui ka [url=http://fitshop.fitness.ee/raamatud/0/readmore/871/E-raamat%20%E2%80%9ERevitalisatsioon%20ehk%20kuidas%20elada%20saja-aastaseks%E2%80%9D/]e-raamatuna[/url].
Seotud artiklid:
[url=http://www.fitness.ee/artikkel/1507/vii-individuaalse-treeninguplaani-koostamine-pohjalikud-treeningplaanid-ja-harjutuste-ning-venituste-pildid]VII ”Individuaalse treeninguplaani koostamine” – põhjalikud treeningplaanid ja harjutuste ning venituste pildid[/url]
[url=http://www.fitness.ee/artikkel/1483/vi-toidulisandid-vananemisega-seotud-haiguste-ennetamiseks/1]VI toidulisandid vananemisega seotud haiguste ennetamiseks[/url]
[url=http://www.fitness.ee/artikkel/1469/v-lekaalu-kontrollimine/1]V Ülekaalu kontrollimine[/url]
[url=http://www.fitness.ee/artikkel/1460/iv-vananemist-aeglustava-toitumise-pohireeglid]IV Vananemist aeglustava toitumise põhireeglid[/url]
[url=http://www.fitness.ee/artikkel/1451/vananemise-sumptomid]II Vananemise sümptomid[/url]
[url=http://www.fitness.ee/artikkel/1449/revitalisatsioon-ehk-kuidas-elada-sajaaastaseks]I Revitalisatsiooni teaduslikud alused[/url]

Autor: raamatust Revitalisatsioon