2. veebruar 2000

Isoflavoonid – uus imerohi?

Selliselt väljareklaamitud isoflavoonpreparaadid on viimasel ajal ühed kuumematest toodetest toidulisade turul. On tavaline, et selline kampaania saadab paljusid uusi imerohtusid. Mida tasuks teada enne, kui endale soetada neid küllalt kalleid preparaate?

Flavoonid, isoflavoonid ja flavonoolid on taimedes leiduvad bioloogiliselt aktiivsed ained. Ei ole täpselt teada, kuidas need fütokemikaalid mõjutavad taastumisprotsesse, lihase- ja luudekasvu, rasvakasutust või teisi ainevahetuse külgi kulturistide puhul. Üldiselt seda tüüpi ained stimuleerivad või pidurdavad ensüüme või steroidiretseptoreid.

On kaks teaduslikku uurimust, mis toetavad arvamust, et teatud tüüpi isoflavoonid (nn superisoflavoonid) omavad anaboolset toimet. Esimene neist põhineb Lazzo Feurerilt, milles kirjeldatakse 5-metüül-7-metaksüisoflavooni ja 7-isopropoksüisoflavooni toimet mitmesugustele katseloomadele. Positiivset toimet täheldati lämmastiku tasakaalule, luude koostisele, kehakaalule ja anaboolsetele või androgeensetele näitajatele. Kehakaalu tõus oli 5-10%. Päevane doos oli 5-20 mg kehakaalu 1 kg kohta.

Uuem uurimus pärineb Jose Antonio, Thomas Indedoni ja Darin van Gammereni sulest. Uuriti metoksüisoflavooni toimet 14 kolledži üliõpilasel, kespolnud küll kulturistid, kuid treenisid regulaarselt nii vastupidavus- kui ka jõuharjutustega(NB! toitumis- ja treeningrežiim polnud täpselt fikseeritud). Kaheksanädalase perioodi jooksul vähenes päevas 800 mg metoksüisoflavooni saanute rasvasisaldus 7% ja keha kõhnmass suurenes 2%. Placebo grupi rasvasisaldus suurenes ja kõhnmass ei muutunud. Kummalgi grupil ei täheldatud olulisi muutusi luude tiheduses ega jalgade absoluutses jõus.

Tolesikoloogilisi andmeid metoksüisoflavooni kohta ei ole ning ipriflavooni kohta on teada väga vähe. Võib siiski väita, et flavonoidid on reeglina hästi talutavad ega oma mürgilist toimet, kui nad kuuluvad normaalse toidurežiimi koostisse. Kahjuks on isoflavoonide omastamise protsent 50 ringis, seetõttu on küllalt raske (kallis) tõsta nende kontsentratsiooni veres tasemele, et avalduks positiivne toime. Ka verre jõudnud isoflavoonid alluvad maksas kiirele lammutamisele. Näib olevat otstarbekas kasutada isoflavoonpreparaate koos toiduga, et soodustada nende imendumist lümfisüsteemi kaudu, vähendamaks nende lammutamist maksas.

Isoflavoonid omavad antiöstrogeenset toimet, soodustades seeläbi anaboolseid protsesse. Nad on tugevad antioksüdandid, antibakteriaalse ja antiviraalse toimega, tugevadavad immuunsüsteemi.

Loomulikult on vaja täiendavaid uurimusi superisoflavoonidele toimemehhanismi, dooside ja omastamise kohta, kuid praegu teada olevas valguses võiks väita, et imesid ei maksa loota, kuid teatav positiivne efekt on võimalik.

Autor: J. Feliciano”;i:49;s:10:” J. Wright”;i:41;s:4:” PhD