5. veebruar 2023

Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni Toitumispüramiid

ETTA toitumispüramiidi üheks olulisemaks eeskujuks on Vahemeremaade traditsiooniline toitumine, aga on lähtutud ka muudest uuematest tõenduspõhistest tervisliku toitumise põhimõtetest, sh Põhjamaade ja Eesti riiklikest toitumissoovitustest ning erinevatest toitumise tervislikkuse ja kvaliteedi hindamise skaaladest.

Püramiidis kajastuvad toitumissoovitused on suunatud eeskätt tervele segatoitu söövale inimesele, kuid on rakendatavad ka taimetoitlasele, kui teha toitumisviisi eripära arvestavaid kohandusi (asendada loomsed toidud taimsete alternatiividega ja suurendada nende toidugruppide koguseid).

Püramiidi baasiks on päike D-vitamiini allikana, vesi janukustutajana, piisav füüsiline aktiivsus ning positiivseid emotsioone pakkuvad tegevused koos sõprade ja lähedastega. Väga oluline on ka töö ja puhkuse õige vahekord, sügav uni ning liigse stressi vältimine ja stressi leevendamine.

Haiguste olemasolul tuleb kindlasti arvestada toitumise korraldamisel lisaks individuaalseid vajadusi lähtudes konkreetse tervisehäire spetsiifikast

Allikas: https://toitumisterapeudid.ee/