28. juuni 2006

Eesti karikavõistlused sangpommi rebimises 2006

1. EESMÄRK: Välja selgitada Eesti 2006.aasta karikavõitjad. Populariseerida sangpommisporti Eestis.

2. AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad 29. juulil 2006. a.
Järv -Jaani võimlas algusega kell 12:00. Kaalumine 10:30-11:30
3. OSAVÕTJAD: Võistlustele lubatakse kõik sangpommisporti harrastavad Eesti sportlased.
4. PROGRAMM JA VÕITJATE SELGITAMINE:
Noored 9-10 aastased absoluutkaalus 8kg pomm.
Noored 11-12 aastased absoluutkaalus 12 kg pomm.
Noored 13-15 aastased absoluutkaalus 16 kg pomm.
Noored 16-18 aastased kehakaal -70kg ja +70 kg 24 kg
Täiskasvanud: -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg,
-90 ja üle 90 kg 24 kg pomm.
Täiskasvanud: absoluutkaal 32 kg pomm.

6. ARVESTATAVAD TULEMUSED: Rebimine 10 minuti jooksul , arvesse läheb kahe käe tõstekordade summa.

7. VÕISTLUSTE KORRALDUS: Võistlused viib läbi Eesti Sangpommisektsioon koos Järva -Jaani vallavalitsusega..
8. AUTASUSTAMINE: Esimesele kohale tulnud võistlejaid autasustatakse karika ja diplomiga, teisele ja kolmandale
kohale tulnuid medali ja diplomiga, parimatele eriauhinnad.
9. MAJANDAMINE: Lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon. Osavõtumaks noortele alates 13 eluaastast 20 EEK ja täiskasvanutele 40 EEK tasutakse kohapeal.

Kõik võistluspaigas tekkivad probleemid lahendab kohtunikekogu.

TÄIENDAV INFO : kogu päev tel. 51917112,
õhtul ka 77 23 278 Heino Põldoja

[url=mailto:heinop@hot.ee]heinop@hot.ee[/url]

MEELDIVA KOHTUMISEN!

Autor: EJTL Sangpommisektsoon