26. august 2014

Eesti Olümpiakomitee haridusstipendium suuruses 1000€. Kandideeri stipendiaadiks!

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2014/2015. õppeaasta sügissemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

• on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
• on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul;
• järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
• avalik-õiguslikus ülikoolis
• eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
• riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
• erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
• riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
• Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
• või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 10. septembriks 2014 digiallkirjastatult e-postile: [mail=jaanika@eok.ee]jaanika@eok.ee[/mail] või aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Autor: Eesti Olümpiakomitee