1. oktoober 2007

Eesti XIV meistrivõistlused lamades surumises

Eesti XIV meistrivõistlused lamades surumises.
Juhend.

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded:
selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad individuaalarvestuses, absoluutarvestuses ja klubide arvestuses
populariseerida jõutõstmist
tugevdada Eesti jõutõstjate vahelisi sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg:
Võistlusi organiseerib, valmistab ette ning viib läbi EJTL koostöös Saue linnaga.
Võistlused toimuvad 03.11.2007 Sauel, Nurmesalu 9, Saue Gümnaasiumi spordikompleks, algusega kell 10.00
võistluste direktor Kaido Leesmann tel.50 26 999
võistluste peasekretär Kaido Vahesalu tel.50 31 840
võistluste peakohtunik (seeniorid) Ants Rosenbaum tel.50 78 407
võistluste peakohtunik (noored, juuniorid) Aivar Krupp tel.50 69 816
võistlusi kommenteerib Lembitu Kuuse

3. Võistlustel osalemine ja registreerimine:

Võistlustel toimub võistlejate eelregistreerimine, mis algab 05.09.2007 ja lõpeb 14.10.2007.a. kella 23:00.

NB! Kõik võistlejad peavad eelregistreerimisel osalema vastasel juhul võistlustel osaleda ei saa.
Registreerituks loetakse võistleja juhul, kui ta on täitnud kõik kolm alljärgnevat punkti hiljemalt 14.oktoobriks kella 23:00.

võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, isikukood, klubi või asula, kaaluklass, kas noored ja juuniorid, seenioride klassis) tuleb saata e-mailile: [url=mailto:kaido.vahesalu@mail.ee]kaido.vahesalu@mail.ee[/url] koopia: [url=mailto:kaidoleesmann@neti.ee]kaidoleesmann@neti.ee[/url]
täidetud sportlase asukoha ankeet ([url=http://www.antidoping.ee/failikataloog/Vorm1.pdf]www.antidoping.ee/failikataloog/Vorm1.pdf[/url] ) tuleb postitada aadressil
Kaido Vahesalu Koidu 85-40 Kunda 44108, Lääne -Virumaa
võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Hansapank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja Eesti MV maksud.

Võistleja saab näha oma eelregistreerimise staatust http://www.fitness.ee, [url=http://www.silbaum.net/]http://www.silbaum.net/[/url]
Nendel aadressidel hoitakse ja täiendatakse pidevalt osalevate sportlaste nimekirja.

4. Osalemistasud ja võistluste ajakava:
NB! Juhul kui võistleja loobub peale võistlustele registreerimist ja osavõtutasu tasumist võistlemisest, siis EJTL osavõtutasu ei tagasta.

Noorte -18a. klass(1989a.sündinud ja nooremad)
8:00-9:30 Kaalumine.

Kaalumisel on noor kohustatud esitama maksekorralduse tasutud anti-dopingumaksu 30kr ja võistluste osavõtumaksu 50kr kohta (kui noor ei ole EJTL ind. aastamaksu tasunud, siis tuleb tasuda ind. aastamaks 150kr, samuti kui noor ei esinda EJTL kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 100kr.). Võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, EV juhiload).

10:00 Võistluste avamine ja võistlejate tutvustamine.

10:15 Noorte võistlus.

12:30 Autasustamine.

Noored – kehakaaluklasside -52,0 kg; -56,0 kg; -60,0 kg; -67,5 kg; -75,0 kg; -82,5 kg; -90,0 kg; -100,0 kg; -110,0 kg; -125,0 kg; +125,0 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karikaga. Autasustatakse 3 paremat võistkonda.
Lisaks ka muud auhinnad.

Juunioride 19a.-23a. klass(1988a.-1984a.sündinud)
8:00-9:30 Kaalumine.

Kaalumisel on juunior kohustatud esitama maksekorralduse tasutud anti-dopingumaksu 30kr ja võistluste osavõtumaksu 100kr kohta (kui juunior ei ole EJTL ind. aastamaksu tasunud, siis tuleb tasuda ind. aastamaks 200kr, samuti kui juunior ei esinda EJTL kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 150kr.). Võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, IDkaart, juhiload).

10:00 Võistluste avamine ja võistlejate tutvustamine.

10:15 Juunioride võistlus.

12:30 Autasustamine.

Juuniorid – kehakaaluklasside -52,0 kg; -56,0 kg; -60,0 kg; -67,5 kg; -75,0 kg; -82,5 kg; -90,0 kg; -100,0 kg; -110,0 kg; -125,0 kg; +125,0 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karikaga.
Autasustatakse 3 paremat võistkonda.
Lisaks ka muud auhinnad.

Seenioride klass(Vanuse piiranguid ei ole). Naised ja mehed.
11:00-12:30 Kaalumine.

Võistlema lubatakse, kui algraskus lamades surumises on suurem või võrdne III järguga (75,6 wilks’i p.), naistel piiranguid ei ole.
Kaalumisel on võistleja kohustatud esitama maksekorralduse tasutud anti-dopingumaksu 50kr (kõik võistlejad) ja võistluste osavõtumaksu 150kr (eelnevalt võistelnud noor või juunior 100kr). Kui võistleja ei ole EJTL ind. aastamaksu tasunud, siis tuleb tasuda ind. aastamaks 200kr (noor 100kr, juunior 150kr), samuti kui võistleja ei esinda EJTL kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 200kr (noor 100kr, juunior 150kr).).
Võistleja esitab kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiload).

13:00 Võistlejate tutvustamine.

13:15 Kulturistide vabakava

13.30 Võistlus.

15.00 Kulturistide vabakava

15:30-16:30 Autasustamine.

Mehed – kehakaaluklasside -56,0 kg; -60,0 kg; -67,5 kg; -75,0 kg; -82,5 kg; -90 kg; -100 kg; -110 kg; -125 kg; +125 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ning diplomiga ja meistreid karikaga. Lisaks on ka mud auhinnad. Absoluutne meister 2007a. selgub wilks’i punktide alusel, 6 parimat autasustatakse karikaga + muude auhindadega.

Naised – kehakaaluklasside -56 kg; -60 kg; -67,5 kg; -75 kg; -82,5 kg; +82,5 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ja meistreid karikaga.
Absoluutne meister 2007a. selgub wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga + muude auhindadega.

5.Autasustamine:

Autasustatakse ainult Eesti Vabariigi kodanike (erand tehakse meeskonna arvestuses võistelnud sportlasele), kodakondsust tõestava dokumendi esitamisel (ID kaart, pass, jne.). Kogu võistluse auhinnafond on 40 000 krooni.

6.Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7.Eesti Meistrivõistlustest tohivad osavõtta kõik Eesti Vabariigi kodanikud
(v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL võistluskeeld ja käesolevas juhendis 10. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

8.Klubide vaheline arvestus:
1. Osaleda saavad kõik spordiklubid, kes on tasunud aastamaksu 1100kr. Kui spordiklubi ei ole EJTL liige, siis ka ühekordse liitumistasu 1000kr Ülekande puhul (Hansapank a/a 1120201788 Eesti Jõutõsteliit) peab esitama maksekorralduse.
2. Iga klubi saab välja piiramatu arvu võistkondi kõigis vanuseklassides (Noored, juuniorid, meesseeniorid ja naisseeniorid).
3. Iga välja pandud mees- või naiskonna eest tuleb tasuda 300kr.
4. Mees- ja naiskonnad järjestatakse wilks’i punktide alusel (Nelja parima võistleja wilks’i punktid kokku liidetult).
5. Mees- või naiskonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti vabariigi kodanikku (Eesti mv ei peeta riikide vahelist arvestust). Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb igal juhul võistkonna arvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonna arvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
6. Autasustamine. Noorte ja juunioride parima meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga. Seenioride klassi autasustatakse karikaga kolme parima meeskonna iga liiget ja parima naiskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

9. Dopingukontroll:

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös rahvusvahelise jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 14.oktoober – 03.november. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopingu prooviga ja sportlast võistlustele ei lubata. Võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopingu proovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL poolt
võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR(24000 kr).

10.Võistluste toetajad:

Saue linn, OÜ Robocop, OÜ Realsport, www.powerlifting.ee, OÜ VLAERI, Kimberi Klubi, OÜ Fortinax, OX Eesti OÜ, Coca-Cola HBC Eesti, Imprest, Voglers, LX Power, RSKsPORTKUNDA, eq.ee ja Fitness.ee, Kunda Sadam, Tallinna Politsei Spordiselts

11.Võistlusmäärused:
võistlused viiakse läbi rahvusvahelise jõutõteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel. Eestikeelne tõlge [url=http://www.silbaum.net/]http://www.silbaum.net/[/url]
kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL juhatusega võistlustel kohapeal.

Eesti Meistrivõistluste orgkomitee

Autor: EJTL