26. aprill 2011

Koolitus- Toitumine, psüühika ja kultuurilised erinevused

08. ja 15. 08.2011 toimub Tartus koolitus teemal toitumine, psüühika ja kultuurilised erinevused.

Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu

Õppejõud: Iris Podar, PhD

Sihtrühm: Osalema on oodatud toitumisspetsialistid, treenerid, sportlased, arstid, psühholoogid,õpetajad, noorsootöötajad ja kõik huvilised.

Eesmärk: Anda teadmisi häirunud söömiskäitumisest ja -hoiakutest, õpetada neid varakult ära tundma ja ennetama, uurida enda isiksust ja söömiskäitumist; anda teadmisi erinevate kultuuride söömistavadest ja selle mõjust kehakaalule; tutvustada eestlaste kaalulangetamise meetodeid ja nende efektiivsust.
Kursuse täies mahus läbinu teab rohkem söömishäiretest, nende seostest isiksuseomaduste ja psüühikahäiretega. Tal on ülevaade kogu maailmas viimastel aastakümnetel toimunud muudatustest meeste ja naiste toitumises ja kehakaalus ning selle mõjust nende elukvaliteedile. Ta on teadlikum dieedipidamise erinevatest meetoditest, nende lühi- ja pikaaegsetest mõjudest kehakaalule ja tervisele.

Maht: 2 EAP (52 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd

Hind: 185 eurot (2861 krooni)

Sisu:
• Söömishäirete äratundmine ja ennetamine, seos isiksuseomadustega. Enda söömiskäitumise ja
-hoiakute uurimine vastavaid küsimustikke täites (EDI-2)
• Kultuurilised iseärasused ja ülekaalulisus
• Dieedipidamine kaalulangetamise eesmärgil ja selle mõjud

Nõuded lõpetamiseks: koduste ülesannete täitmine, aktiivne osalemine auditoorses õppetöös, ühe söömishäire tekkeloo kirjeldus

Info ja registreerimine: [url=http://www.suveylikool.ee/]www.suveylikool.ee[/url]
TÜ avatud ülikooli keskus, 737 5560, 737 5620, [mail=taiendusope@ut.ee]taiendusope@ut.ee[/mail]

Autor: Toimetus