28. august 2014

Noorsportlaste tasuta tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks

Üldine noorsportlaste tervisekontrolli eesmärk on tagada iga sportlase tervis ja ohutus nii treeningutel kui võistlustel. Laste ja noorte osalemine intensiivses treeningus ja ka võistlusspordis on suurendanud oluliselt vajadust tervisliku seisundi järelevalve järele.

Alates 1. aprillist 2009 teostatakse noorsportlaste spordimeditsiinilisi terviseuuringuid ennetusprojekti “Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks” raames.

Noorsportlaste tervisekontrolli sihtgruppi kuuluvad 9-19 aastased noored, kes osalevad regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevates treeningrühmades ning kelle treeningtundide kestus nädalas on 5 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit). Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.

Terviseuuring on soovitav läbida treeningute alustamisel ning seejärel vastavalt treeningkoormusele korrata uuringut kas igal järgneval aastal või kahe aasta järel (terviseuuringute juhise alusel).

Sul on võimalus spordiarsti juures tervist tasuta kontrollida, kui:

• oled 9-19aastane;
• osaled regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevas treeningrühmas;
• treenid nädalas 5 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit). Treeningtundide hulka ära arvesta kooli kehalise kasvatuse tunde.

Projekti eesmärgid

Projekti peamisteks eesmärkideks on spordiga tegelevatel lastel ja noortel selliste terviseriskide kindlakstegemine, mille olemasolul esinevad vastunäidustused või piirangud regulaarseks suure
intensiivsusega spordiga tegelemiseks.

Terviseuuringu eesmärgiks on:
• eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate seisundite väljaselgitamine,
• haigus- ja traumaeelsete seisundite avastamine,
• vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
• ülekoormuse ennetamine,
• tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

[url=http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele/index.php?pageID=6]Projektis osalevad asutused (projekti koduleht)[/url]

Projekt viiakse läbi [url=http://www.haigekassa.ee/]Eesti Haigekassa[/url] ja Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni koostöös.

Autor: Tartu Ülikooli Kliinikum