8. oktoober 2013

Professor Atko-Meeme Viru stipendium

1. oktoobril avanes Tartu Ülikooli Sihtasutuse konkurss prof. Atko-Meeme Viru stipendiumile. Atko-Meeme Viru stipendium asutati 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja Neinar Seli poolt.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Stipendiumit saavad taotleda kõikides Eesti avalik-õiguslikes kõrgkoolides õppivad ja töötavad doktorandid, noored teadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Noore teadlase ja õppejõuna mõistetakse käesolevas kontekstis isikuid, kelle vanus on kuni 40 aastat. Käesoleval aastal pöörame erilist tähelepanu kandidaatide ühiskondlikule aktiivsusele ja panusele olümpialiikumise edendamisse.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. novembriks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:
* [url=http://sihtasutus.ut.ee/taotle-stipendiumi/stipendiumitaotlus/]Elektrooniline stipendiumitaotlus[/url]
* Senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu)
* Ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis).
* Põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks)
* Viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa)
* Juhendaja soovitus (doktorantidel)

Lisainfo:
Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel [url=http://www.olympiaharidus.eu]www.olympiaharidus.eu[/url]
TÜ Sihtasutuse kodulehel [url=http://www.ut.ee/sihtasutus]www.ut.ee/sihtasutus[/url]
E-kirjaga [mail=tysiht@ut.ee]tysiht@ut.ee[/mail]
Telefonidel 737 5852 ja 55540773 (Triin Vakker).

Autor: TÜ Sihtasutus