15. jaanuar 2021

Talveülikool 2021

Juba uue aasta algul on võimalik oma teadmisi värskendada ülikooli koolitustel. Palun tutvuge 2021. aasta [url=https://www.ut.ee/et/taiendusope/talveulikool]talveülikooli programmiga[/url]. Esmakordselt toimuvad kõik kursused veebis.

Küsimused ja muud koolitussoovid on oodatud e-posti aadressil taiendusope@ut.ee.

Täpsem info ja registreerumine, klikkides kursuse pealkirjal!

SPORT

5. veebruar [url=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.195&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51382&id_ay_toimumine=65323&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0]Orienteerumine toidulisandite maastikul[/url] Erki Enkvist, 6 tundi, 98 €, ZOOM-is

Koolituse käigus vaatame üle mitmetahulise ja üksjagu vastuolulise toidulisandite teema. Vaatleme neid küsimusi biokeemiku nägemusest lähtuvalt, mis ilmselt mõneti erineb müügimehe või toitumisnõustaja omast. Peamiseks eesmärgiks on tekitada ja parandada üldist arusaamist teemast, et oleks hiljem lihtsam ka iseseisvalt info allikatega edasi tegeleda. Teemade käsitlus on plaanis ülesse ehitada lihtsamalt keerukamale, et ka väiksemate eelteadmiste korral oleks võimalus alati kaasa mõelda. Samas on eesmärgiks ka nähtuste biokeemilisi olemusi selgitada. Olulisemaid toidulisandeid vaatame ka lähemalt, kuid suure hulga faktide asemel püüame keskenduda nö pidepunktidele, mis suurendavad mõistmist ning võimaldavad teha iseseisvalt põhjendatumaid järeldusi. Plaanis on arutelud, kus lisaks küsimustele saavad osalejad oma ka arvamusi ja kogemusi avaldada.

10.02-7.03 [url=https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.201&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51415&id_ay_toimumine=65346&kordi_pealehel=2&systeemi_seaded=2,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0]Sport ja söömishäired: riskide mõistmine ja juhtimine[/url]
Aave Hannus, 12 tundi, 98 €, e-kursus

Söömishäirete erakordselt suur risk on spordis väga mitmetahuline ja tõsine probleem. Nüüdseks on selge, et mitte ükski spordiala ei kaitse sportlast söömishäire eest ja söömishäirete kujunemise risk on nö tavainimestega võrreldes kõrgem sõltumata spordialast. Keerukate probleemide ennetamine või lahendamine nõuavad ulatuslikke teadmisi ja oskusi. Siinse kursuse eesmärk on anda põhiteadmised söömishäirete olemusest, spordile iseloomulikest riskiteguritest ja meetmetest, mida treenerid ning spordiorganisatsioonid saavad rakendada selleks, et söömishäired ei pääseks sportlaste tervist ja unistusi hävitama.

VIDEOLOENGUD annavad baasteadmised sellest, milles söömishäired seisnevad, kuidas söömishäired kujunevad, milles seisneb söömishäirete ravi ning millised on treenerite ja spordiorganisatsioonide võimalused söömishäirete ennetamisel. Kolmes VEEBISEMINARIS käsitleme söömishäirete äratundmise ja ennetamisega seotud teemasid. ISESEISVA TÖÖ käigus analüüsivad osalejad tegureid, mis spordiorganisatsioonides ja osalejate käitumises võivad soodustada või takistada söömishäirete kujunemist.

Info on saadetud heas usus, et see valdkond pakub teile huvi. Kui te edaspidi ei soovi sarnast infot saada, andke teada.

Lugupidamisega

Esta Pilt

Tartu Ülikool
õppeosakond
täiendusõppe programmijuht
tel 5228028

Autor: Esta Pilt Tartu Ülikool