17. mai 2011

Tartu Ülikooli Suveülikool: tennise-, rulluisu- ja jalgrattakool Tartus!

Tennisekool 06.06 – 31.07.2011

Toimumiskoht: Tamme tenniseväljak, Tartu
Õppejõud: Mart Polakene
Sihtrühm: Osalema on oodatud algajad ja edasijõudnud mängijad.
Eesmärk: Mänguteooria ja -praktika omandamine.
Kursuse täies mahus läbinu oskab kasutada õiget mängutehnikat.
Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 6 juhendatavat tundi
Hind: 105 eurot (1625 krooni)
Sisu:
•Tennise teoreetiline algõpetus
•Mängupraktika
Nõuded lõpetamiseks: osavõtt tundidest (reketi laenutamise võimalus ka kohapeal)

Rulluisukool 01.08 – 05.08.2011

Toimumiskoht: Anne kanali kergliiklustee, Tartu
Õppejõud: Jarek Mäestu, PhD
Sihtrühm: Osalema on oodatud kõik huvilised, kes soovivad iseseisvalt tegelda rulluisuharrastusega.
Eesmärk: Omandada põhiline liigutusvilumus ohutuks rulluisutamiseks.
Kursuse täies mahus läbinu valdab uiskudel peamisi oskusi (tasakaal, pidurdamine, pööramine) ning tunneb rulluisutamise peamisi ohutusnõudeid.
Maht: 0,5 EAP (12 tundi), sh 10 juhendatavat tundi
Hind: 60 eurot (938,8 krooni)
Sisu:
•Milline on varustus, mida rulluisutamisel kasutatakse ning kuidas seda hooldada
•Tehnikate õpetamine: tasakaal, otsesõit, paralleelpööre, ühel jalal pööre, pidurdamine
•Tehnilised ja juurdeviivad harjutused edasiseks rulluisutamise paremaks omandamiseks
Nõuded lõpetamiseks: osavõtt praktilisest tööst, vähemalt ühe pidurdusviisi valdamine, otsesõit, paralleelpööre paremale ja vasakule. Vajalik oma varustus.

Jalgrattakool 08.08 – 12.08.2011

Toimumiskoht: Tähtvere spordipark, Tartu
Õppejõud: Raivo Puhke, PhD
Sihtrühm: Osalema on oodatud kõik huvilised, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi maastikurattasõidus.
Eesmärk: Tutvustada maastikurattasõitu kui kehalise aktiivsuse ja vaba aja veetmise vormi.
Kursuse täies mahus läbinu omab teadmisi maastikuratta tehnilistest iseärasustest, teab ja oskab üldisi sõidutehnikaid ning valdab jalgrattasõidu ohutusvõtteid.
Maht: 0,5 EAP (12 juhendatavat tundi)
Hind: 60 eurot (938,8 krooni)
Sisu: Praktiline tegevus – sõit maastikul ja erineva pinnakattega teedel
Nõuded lõpetamiseks: vähemalt 75% osavõtt kursuse tegevustest

Info ja registreerimine:[url=http://www.suveylikool.ee/] www.suveylikool.ee[/url]

Autor: Tartu Ülikool