16. veebruar 2009

Toimus EKFL korraline üldkogu – aruandlus, plaanid, presidendi ja juhatuse valimine, 2009 kalender

11.veebruaril toimunud EKFL korralisel üldkogul oli
12-st liikmesklubist esindatud 7. Kuulati ära 2008.a. tegvusaruanne (I.Otsus) ja finantsaruanne (A.Tokko), samuti ülevaade aastatel 2005-2008 tehtust.

Fakte EKFLi tegevusest aastatel 20052008

Aastate keskmine eelarve on olnud miljon krooni.
Raha laekus sponsoritelt, juhatuse liikmetelt, klubide liikmemaksudest, EOK-lt
Aastal 2005 asutati palgaline peasekretäri ametikoht
[url=http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KU19&ti=ROK%2DI+TUNNUSTATUD+SPORDIALADEL+%28V%2EA+OL%DCMPIAALAD%29+TEGUTSEJAD+SPORDIALA+JA+MAAKONNA+J%C4RGI&path=../Database/Sotsiaalelu/07Kultuur/16Sport/01Spordiklubid/&lang=2] Aastatel 2005 -2007 Eesti Statistika ameti andmete on kulturismi ja fitnessi harrastajate arv kahekordistunud
nt. Tallinnas on harrastajate arv 8000 (2008. aasta seisuga[/url])
[url=http://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=147]Aastal 2007 ilmus õpik Kulturism ja fitness”
[/url] Aastal 2008 liitus kolm uut klubi, tõstes liikmesklubide arvu 11-ni.
23 korda aastas on toimunud treenerite koolitused
2 korda aastas on läbi viidud treenerite kutsekvalifikatsiooni eksameid.
Eestis on hetkeseisuga [url=http://www.eok.ee/treeneriteregister/index.php?spordiala=24]95 kutsetasemega kulturismi-fitnessi[/url] ja [url=http://www.eok.ee/treeneriteregister/index.php?spordiala=41]13 jõusaali treenerit
[/url] Alates aastast 2006 on läbi viidud 10-päevast suvelaagrit Võsul.
Medalid tiitlivõistlustelt: EM hõbe meeste kulturismis (2005), EMi pronks klassikalises kulturismis (2005), MMi pronks juunioride fitnessis (2007), EM hõbe juunioride fitnessis(2008), 2 PM kulda kulturismis (2007,2008)
Aastast 2006 korraldatakse Tallinnas rahvusvahelist võistlust Innar Mardo Memoriaal.
EKFL sai õiguse korraldada klassikalise kulturismi maailmameistrivõistlused aastal 2011.
[url=main.php?main=artikkel&com_view=1&textID=5043] Eesti meistri- ja karikavõistlustel on tehtud 28 dopingutesti.[/url]
Aastal 2008 liitusid 12 EKFLi sportlast ADAMSi programmiga. Leiti, et EKFL on tegutsenud oma võimaluste piirides edukalt.

Esitati:
8 põhjust, miks klubil on kasulik liituda EKFLiga

EKFL liikmelisus annab õiguse taotleda kohalikelt omavalitsustelt noortespordi arendamiseks mõeldud pearaha.
Liikmesklubi treeneritele on kutsekvalifikatsiooni eksamid soodushinnaga.
Liikmesklubi treeneritele on EKFLi poolt korraldatud koolitused soodushinnaga.
Liikmesklubi võistlejad ei pea maksma osavõtumaksu Eesti meistri- ja karikavõistlustel.
Liikmesklubi võistlejatele, kes on arvatud esindama Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (planeeritud kohtadele), katab lähetuskulud EKFL.
Liikmesklubil on õigus eksponeerida oma logo Eesti-sisestel võistlustel (laval), EKFLi kodulehel ja EKFLi ja võistluste reklaamtrükistel.
Eesti-sisestel võistlustel on igale liikmesklubile garanteeritud kaks vabapääset VIP-kohtadele.
* Liikmesklubi omab juurepääsu EKFLi jooksvale informatsioonile ja saab jagada oma informatsiooni teistele liikmesklubidele.
Liikmesklubil on õigus osaleda EKFLi juhatuse valimistel ja samuti juhatuse koosolekutel.

Peamised EKFLi tegevussuunad ja eesmärgid aastateks 20092012

Kulturismi maine parandamine ja kõigi teiste võistlusalade (klassikaline kulturism,fitness, bodyfitness) tutvustamine ja propageerimine laiadele massidele.
Koostöös liikmesklubidega püüda seadusandlusesse sisse viia muudatusi, mis sisaldaksid maksesoodustusi harrastajatele ja käibemaksusoodustusi klubidele.
Kujundada Innar Mardo Memoriaalist omanäoline ja heatasemeline rahvusvaheline võistlus.
Korraldada edukalt 2011. aasta maailmameistrivõistlused klassikalises kulturismis.
[url=main.php?main=artikkel&com_view=1&textID=5041] Taaselustada aastast 2009 Eesti-Läti-Leedu maavõistlus.
[/url] Jätkata tegevust dopingukontrolli tõhustamiseks kohalikult ja rahvusvahelisel tasandil.
2009. a esimeses kvartalis avada oma kodulehekülg (www.kulturism.ee või www.ifbbestonia.com)
2009. a kolmas kvartal kolida EOK ruumidesse Tondil.
2009. a käivitada sponsorprojekt Eesti Leivaliiduga.
2010. a hiljemalt anda välja eesti keeles Rafael Santonja Revitalizacion”
2009. a neljas kvartal välja Silja Silleri Personalse treeneri ABC”
2011. a hiljemalt anda välja (ühe kvaliteettrükisena) täiendatud õpik Kulturism ja fitness” (autor I. Otsus) ja Kulturismi ajalugu” (autor M. Õun)Kinnitati 2009.a. tegevusplaan—üritused ja võistlused. Eeelarve projekti aastaks 2009 ei peetud võimalikuks kinnitada, kuna antud majandusolukorras ei ole võimalik piisava täpsusega tulusid prognoosida. EKFL juhatusele anti volitused jooksvalt eelarves muudatusi teha, vastavalt võimalustele.

Revidendiks määrati Aldur Partasjuk.

Valiti EKFL president ja teised juhatuse liikmed järgmiseks neljaks aastaks (2009-2012)

EKFL president: Arnold Tokko
EKFL asepresident: Erik Jässi
EKFL asepresident: Richard Sikk
EKFL peasekretär: Indrek Otsus
Juhatuse liikmed: Argo Ader, Ott Kiivikas, Jüri Vilo.

[p]Kinnitatud: võistlused ja üritused 2009 [/p]

[p]20.-21.03. Treenerite koolitus (erialane)
28.03. Reval-Sport võistlused’
04.04. Oslo GP
11.-12.04. Sweden GP
18.04 Loaded Cup
18.04 Int.Met-Rx Fitness Classic
19.04 Eesti karikavõistlused, Viljandi
25.04 Reykjavik GP
16.05 Balti mat¨, Siauliai
22.-25.05 Euroopa MV (mehed), Novi Sad
29.-31.05 Euroopa MV (naised), Bratislava
12.-14.06 EM juuniorid / veteranid, Baia Mare
11.-19.07 World Games, Kaohsiung
02.-09.08 Kääriku laager kohtunike koolitus
18.-19.09 Treenerite koolitus (erialane)
26.09. Tr.taseme-eksam
03.10 Eesti MV / Mardo Memoriaal, Tallinn
16.-19.10 MM (naised), Como
17.10 Põhjamaade MV, Trondheim
02.-7.11 MM (BB mehed), Dubai
13.-15.11 MM juuniorid / veteranid, Bialystok
27.-30.11
või 4.-7.12 MM klassikalises kulturismis (koht??)[/p]

Autor: EKFL