Treenerikutse


Eesti Olümpiakomitee kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreeneri kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam toimub 26. november 2016

Tasemeeksamite toimumisajad *

26.11.16 Treenerite tasemeeksam. Dokumentide esitamise tähtaeg 20.10.2016.
* tasemeeksami peavad sooritama need, kes soovivad saada treenerikutset. Tasemeeksamile pääsemiseks peab läbitud olema spordi üldainete koolitus ja EKFLi poolt korraldatav jõusaalitreenerite erialane koolitus.

Eksamist: EOK kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreeneri kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam

TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED

Kutsestandardite alusel määratakse kindlaks taotleja hariduse, töökogemuse ja teadmiste ning oskuste nõuded, millele erinevate kutsekvalifikatsioonide taotlejad peavad vastama.

Treener I kutsekvalifikatsiooni taotlemine
vanus vähemalt 18 aastat, kutsealane koolitus nõutavas mahus, soovituslik on spordiala harrastuse kogemus

Treener II kutsekvalifikatsiooni taotlemine
1) treener I kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, kutsealane koolitus nõutavas mahus ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus I kutsekvalifikatsiooni tasemel
või
2) kutsealane koolitus nõutavas mahus ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus

Treener III kutsekvalifikatsiooni taotlemine
1) treener II kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, kutsealane koolitus nõutavas mahus ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus I ja II kutsekvalifikatsiooni tasemel
või
2) viimase 5 aasta jooksul omandatud erialane kõrgharidus
või
3) 6 ja enam aastat tagasi omandatud erialase kõrghariduse korral kutsealane täiendkoolitus ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus.

Treener IV kutsekvalifikatsiooni taotlemine
1) treener III kutsekvalifikatsioonitunnistuse omamine, kutsealane koolitus ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus
või
2) viimase 5 aasta jooksul omandatud erialane kõrgharidus ning praktilise töö kogemus vähemalt 3 aastat
või
3) 6 ja enam aastat tagasi omandatud erialase kõrghariduse korral kutsealane täiendkoolitus ning vähemalt 8-aastane erialane töökogemus.

Treener V kutsekvalifikatsiooni taotlemine
1) erialane (spordi valdkond) magistrikraad ja töökogemus vähemalt 5 aastat ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana
või
2) erialane (spordi valdkond) kõrgharidus, kutsealane täiendkoolitus ja praktilise töö kogemus vähemalt 10 aastat ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.

VAJALIKUD DOKUMENDID

* vormikohane avaldus (doc ja pdf)
* isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
* haridust tõendava dokumendi koopia(d)
* varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d)
* täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
* vormikohane tööalane CV (siin), (millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente nagu tööandja hinnang, väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta, jms)
* kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia

EOK kulturismi-, fitnessi- ja jõusaali treenerite kutsekomisjoni koosseis


EKSAMITASUD


I tase
32,00 €
II tase
38,00 €
III tase
45,00 €
IV tase
58,00 €
V tase
64,00 €
Raha kanda Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu arvele. Hansapank, a/a 221029184692

EUROPASS
reklaam better b 2013 uus Olimp