EEVL KURSUSED


Eesti Võimlemisliit koolitab!

Eesti Võimlemisliit kavandab sügishooajal uut koolitustsüklit, pakkudes kõikidele aeroobikaharrastajatele ja –treeneritele meeldivat koolitusvõimalust! Teistel aladel (vesiaeroobika, ilu- ja rühmvõimlemine jne.) avame kursused juhul, kui osalejaid on vähemalt kümme.

I taseme aeroobikatreenerite koolitus

Oodatud on kõik aeroobikaharrastajad ja –treenerid, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste täiendamisest ning soovivad taotleda EOK treeneri kutsetunnistust.
Koolitusel osalemise vajalikuks tingimuseks on eelnev aeroobika harrastus- või töökogemus.

EEVL koolitused toimuvad EOK poolt kinnitatud õppekavade järgi ja sisaldavad nii spordi üldteooria kui ka erialast koolitust. Üldainete lektoriteks on EOK poolt aktsepteeritud kõrgkoolide õppejõud dots. Meeli Roosalu, prof. Rein Jalak, dots. Kristjan Port Tallinna Ülikoolist. Erialaseid metoodilised ja praktilised tunnid toimuvad vabariigi tippspetsialistide juhendamisel.

Koolitused annavad teadmisi ja oskusi, mis on vajalik eksamite edukaks sooritamiseks ning kutsetunnistuse omandamiseks, mis on alates 1. sept. 2006.a. Eesti Vabariigis ainuke riiklikult tunnustatud tunnistus ning annab õiguse töötada treenerina.

Koolitus algab 2008.a. septembris ja lõpeb 2009.a. kevadel. I taseme koolituskursuse kogumaht on 70 tundi ja see on jaotatud nelja tsüklisse, millest kaks esimest toimuvad käesoleva aasta sügisel septembris ja oktoobris ning kaks järgmist veebruar -märts 2009.a.
Kahe nädalalõpu kursuste orienteeruv hind on 1800.- krooni (sisaldab õpperaamatu jm. materjalid)
Koolitus lõpeb kutseeksamitega aprill – mai 2009.a., mille edukalt sooritanutele omistatakse Kutsekoja, EOK ja EEVL poolt I taseme treeneri kutsekvalifikatsioon koos vastava tunnistusega.

Koolitusel osalemiseks tuleb täita osalemisankeet, mille leiate meie kodulehelt www.eevl.ee, link koolitused ja saata see Eesti Võimlemisliidule (e-posti aadress eevl@eevl.ee).


reklaam better b 2013 uus Fast